logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

122 Комп'ютерні науки PhD

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Освітньо-наукова програма

"КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"
зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" освітнього ступеня "Доктор філософії""

Гарант ОП "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ" Криворучко О.В. kryvoruchko_ev@knute.edu.ua

Метою освітньої програми є підготовка науковців-дослідників для креативної професійної діяльності в галузі комп'ютерних наук на основі широкої поглибленої фундаментальної підготовки; розвиток академічних, професійних і творчих здібностей професіоналів, які опанували сучасні досягнення в області комп’ютерних наук та здатні продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми, проводити дослідницько-інноваційну та наукову діяльність у галузі інформаційних технологій, аналізувати, систематизувати, оцінювати, презентувати результати наукових досліджень та/або виконуваних інноваційних розробок, передавати свої знання та досвід в ході педагогічної діяльності.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2021
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2022
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023 проект ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2023 проект

Усі пропозиції щодо модернізації ОП прохання надсилати Гаранту ОП на корпоративну пошту

ДИСЦИПЛІНИ, які вивчаються на даній ОНП

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Іноземна мова за професійним спрямуванням Ораторське мистецтво
Іноземна мова академічного спілкування Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Філософський світогляд ХХІ століття Комерціалізація інтелектуальної власності
Науковий текст Правове забезпечення наукових досліджень
Методологія наукових досліджень Інтелектуальний аналіз даних
Педагогіка вищої освіти Статистичні методи аналізу та прогнозування
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері Міжнародна статистика
Наукові семінари (Математичне моделювання у наукових дослідженнях) Технології аналізу даних
Наукові семінари (Системно-методологічні основи інформаційного простору) Стохастичне моделювання
Наукові семінари (Сервіс-орієнтовані технології) Проєктування складних систем
Науковий семінар за темою дисертаційної роботи Штучний інтелект
Безпека інформаційних систем та мереж

АСПІРАНТИ ТА ЗДОБУВАЧІ КАФЕДРИ

1. Гнатченко Т.О 5. Кондратюк С.С.
2. Гнатченко Д.Д. 6. Степашкіна К.В.
3. Захаров Р.Г. 7. Шестак Я.І.
4. Кузьмич О.В. 8. Яремич В.Р.

28.09.2021
43482
5436
остання редакція 13.01.2024
shestack