logo
Кафедра журналістики та реклами
Кафедра журналістики та реклами
logo
Кафедра журналістики та реклами
img

Програма симпозіуму 2023

журналістики та реклами

І Міжнародний науковий симпозіум
Соціальні комунікації: виклики сьогодення
(до Дня журналіста)

06 червня 2023 року

Програма

у програмі можливі зміни

РЕГЛАМЕНТ СИМПОЗІУМУ | REGULATIONS OF THE SYMPOSIUM

  • Відкриття та вітання організаторів – 6 червня 2023 р. з 15:00 (змішаний формат).
  • Пленарне засідання – 6 червня 2023 р. з 15:00 (онлайн).Доповідь – до 7 хв, виступ під час обговорення – до 3 хв.
  • Круглий стіл «Медіаосвіта в Україні» – 6-7 червня 2023 р. з 15:00 (змішаний формат).
  • Opening of the organizers - June 6, 2023 from 15:00 (mixed format).
  • Plenary session – June 6, 2023 from 3:00 p.m. (online).The report - up to 7 minutes, speech during the discussion - up to 3 minutes.
  • Discussion «Media education in Ukraine» - June 6-7, 2023 from 15:00 (mixed format)

Відкриття конференції та вітання організаторів | Opening and Welcome

06. 06. 2023 • ONLINE • 15:00 (Ukraine)

Посилання Zoom*: https://us04web.zoom.us/j/7162249641?pwd=S0c5MGhoWWtQbGQ4RUQ5dWorT21lZz09

* вказаний лінк використовується протягом усього засідання конференції

6-7 червня 2023 р.

Анатолій МАЗАРАКІ

ректор Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Анжеліка ГЕРАСИМЕНКО

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, Київ, Україна

Віктор ОСИКА

декан факультету торгівлі та маркетингу Державного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор, Київ, Україна

Діана ФАЙВІШЕНКО

завідувач кафедри журналістики та реклами Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, Київ, Україна.

Євген ШКУРОВ

доцент кафедри журналістики та реклами Державного торговельно-економічного університету, кандидат філологічних наук, Київ, Україна.

Привітальне слово гостей | Participants’ greetings

Aleksander SAPIŃSKI

MBA – Rector’s Plenipotentiray,

Former specialist,  Polskapresse media company, 

Bielsko-Biala School of Finance and Law, Bielsko-Biala, Poland.

Stanisław CIUPKA

Dr., Dean of Faculty of Social and Technical Science,

Bielsko-Biala School of Finance and Law, Bielsko-Biala, Poland.

Bronisław MŁODZIEJOWSKI

Dr. hab., Professor WSFIP Head of the Department of Internal Security,

Bielsko-Biala School of Finance and Law, Bielsko-Biala, Poland.

Надія ГЕРГАЛО-ДОМБЕК

PhD, експерт Центру Східної Європи,

Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща.

Cyril ASLANOV

Doctor of Linguistic Sciences, Professor,

Academician of the Academy of the Hebrew Language, Jerusalem, Israel,

Professor at Aix-Marseille Université / Institut Universitaire de France, France

Namig ISAZADE

Professor, Deputy Director,

Energy Economy Research Center of Azerbaijan,

The International Research Education & Training Center (IRETC MTÜ), Tallinn, Estonia.

Yuliya SHAPOVAL

Doctor of Philosophical Sciences, professor,

professor of religious studies department 

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Пленарне засідання | Plenary session

06. 06. 2023 • ONLINE • 15:10 (Ukraine)

Посилання Zoom*: https://us04web.zoom.us/j/7162249641?pwd=S0c5MGhoWWtQbGQ4RUQ5dWorT21lZz09

* вказаний лінк використовується протягом усього засідання конференції

6 червня 2023 р.

Metaanthropology as a philosophy of internal and external communication: challenges of war and peace

Nazip KHAMITOV

Doctor of Philosophy, Professor,

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine,

leading researcher of the Hryhoriy Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, President of the International Association of Philosophical Art.

Hryhoriy Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Social media as a tool of internal security,

Aleksander SAPIŃSKI

MBA – Rector’s Plenipotentiray,

Former specialist, Polskapresse media company, 

Bielsko-Biala School of Finance and Law, Bielsko-Biala, Poland

Communication in cyber world

Stanisław CIUPKA

Dr., Dean of Faculty of Social and Technical Science,

Bielsko-Biala School of Finance and Law, Bielsko-Biala, Poland

Western misunderstandings regarding the linguistic background of today's Ukraine

Cyril АSLANOV

Doctor of Linguistic Sciences, Professor,

Academician of the Academy of the Hebrew Language, Jerusalem, Israel.

Aix-Marseille Université / Institut Universitaire de France, France

Media Education and Media Culture

Mohsin HASSAN KHAN

Dr, (HEC-Approved Supervisor), PhD University of Malaya, Malasia

Assistant Professor/ M.Phil. Coordinator School of Media and Communications Studies (SMCS)

University of Management and Communications studies, Lahore, Pakistan

Польський журналістський дискурс щодо мовних засобів формування суб’єктності України

Надія ГЕРГАЛО-ДОМБЕК

PhD, експерт Центру Східної Європи,

Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща.

Media manipulation and narratives in journalism

Diana FAYVISHENKO

Doctor of Sciences (Еconomic), Professor,

Head of the Department of journalism and advertising,

State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.

Образ України в європейських медіа (2022-2023 рр.)

Алла БОЙКО

доктор філологічних наук, професор,

професор кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Digitalization as a driver of capital concentration in social media

Yuriy SHVED,

CPA, FCCA,

Director MNP Corporate Finance,

Member of Praxity Global Alliance of Independent Firms, Calgary, Alberta, Canada

Нові вияви стійких словосполук в українських медіа

Марина НАВАЛЬНА

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, України.

Академічна харизма як альтернатива інтелектуальній гламурності в освіті та науці

Світлана КРИЛОВА

доктор філософських наук, професор,

професор кафедри богослов'я та релігієзнавства,

віце-президент Асоціації Філософського мистецтва,

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

Тенденції розвитку та напрями трансформації сучасних медіаформатів: жанр репортажу

СЕМАШКО Тетяна

доктор філологічних наук, професор,

професор кафедри журналістики та мовної комунікації,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, України.

Міграційні процеси в умовах глобалізації: соціокультурні трансформації та економічні наслідки

Катерина НІКОЛАЄЦЬ

доктор історичних наук, професор,

професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики,

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Журналістська риторика: стратегії й тактики ефективної комунікації

Ольга ОЛІЙНИК

доктор філологічних наук, доктор юридичних наук, професор,

академік Національної академії наук вищої освіти України,

Заслужений працівник освіти України,

професор кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін,

Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Київ, Україна

Інформаційна війна і проблеми національної безпеки  України

Віталій МАТВЄЄВ

доктор філософських наук, доцент,

доцент кафедри практичної психології

Університет  імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Віртуалізація як виклик сучасного суспільного життя

Ольга ДОБРОДУМ 

доктор філософських наук, професор,

професор кафедри журналістики та реклами,

академік Академії політичних наук України,

Державний торговельно-економічний університету, Київ, Україна.

Едуард МАРТИНЮК

кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії культури,

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна.

Олена НИКИТЧЕНКО

кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії культури,

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна.

Gender issues in social communications in Kazakhstan: main trends of representation

Yuliya SHAPOVAL

Doctor of Philosophical Sciences, professor,

professor of religious studies department 

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Зміни в інформаційному просторі України за півтора року повномасштабної  російської агресії: медіаспоживачі віддають перевагу інтернетресурсам

Олександр САВЕНКО

Заслужений журналіст України,

доцент кафедри зв`язків з громадськістю і журналістики, 

Київський національний університет культури і мистецтв Київ, Україна

PR спецпідрозділу «Вихор»

Яна КРАМІНА

Головний редактор спецпідрозділу «Вихор» та БФ «Вихор Єдності», PR-менеджер «100 ЖИТТЯ ДНІПРО», Дніпро, Україна.

Персональна перемога кожного в інформаційній війні: тактика та стратегія

Андрій КОЗКА

кандидат юридичних наук, член редакційної ради журналу "Оксамит" (Київ),

Geneva Branch of Ukrainian Society in Switzerland, Geneva, Switzerland.

Секуляризація як процес глобального суспільства

Ольга ГОЛЬД

кандидат філософських наук,

докторант Житомирського національного університету імені Івана Франка,

Aix-Marseille Universite Centre Mesopolhis, sociologic, politologic et histoir Méditerranée, Aix en Provence, rechercher,

Aix-Marseille Université / Institut Universitaire de France, France

US media transformation & current situation

Emerson CASE,

Ph.D. in English, Full Professor,

Professor of Department of English

California State University, Bakersfield

Економічний вимір розвитку соціальних комунікацій

Юрій УМАНЦІВ,

доктор економічних наук, професор

в. о. завідувача кафедри економічної теорії та конкурентної політики

Державного торговельно-економічного університету, Київ, Україна

Імідж ВНЗ, іміджева стаття та інтерв’ю у ЗМІ як складові освітнього процесу Казахської національної академії мистецтв імені Темірбека Жургенова

Мендиганим ШАЙМЕРДЕНОВА

кандидат історичних наук, професор,

професор кафедри історії Казахстану та соціальних наук,

Казахська національна академія мистецтв імені Темірбека Жургєнова, Алмати, Казахстан

Philology as resources of modern media education: books, borrowing and translation problems

Nursulu SHAIMERDENOVA

Doctor of Sciences in Philology, professor

Executive Director of the Research Institute of Turkology and Altaistics,

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.

Nursulu BUCKETOVA

Doctor of Sciences in Philology, professor

Karagandy State University, Karagandy, Kazakhstan.

Irina KUZNETSOVA

doctoral student,

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.

Kazakh and Uzbek scientists in the mirror of the media: сommunicative and linguistic potential

Akkuralai ISKENDIR

doctoral student,

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Dusmamat KULMAMATOV

Doctor of Sciences in Philology, professor

Uzbekistan State World Languages University, Tashkent, Uzbekistan

Interrelated problems of social networks: the problem of posting on Instagram

Karina AMANTAYEVA

doctoral student,

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Релігійний фактор та глобальна біоетика: міжнародний досвід та Казахстан

Тимур АЙМУХАМБЕТ, Аяна ЖЕНІС

докторант, здобувачка,

Євразійський національний університет імені Гумільова, Астана, Казахстан

Журналістська освіта: від теорії до практики

Анна ДАНЬКО-СЛІПЦОВА

кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін,

Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеської юридичної академії», Київ, Україна.

Харизма експерта як чинник соціально-комунікативного успіху.

Вселена КРИЛОВА

кандидат філософських наук,

докторантка кафедри богослов’я та релігієзнавства,

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

Медіатворчість фанатів як сучасна культурна практика

Інна ГУРОВА

доцент кафедри богослов'я, релігієзнавства та культурології,

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

Роль штучного інтелекту в підготовці фахівців із соціальних комунікацій

Галина АЛДАНЬКОВА

кандидат економічних наук, доцент кафедри журналістики та реклами

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Медіа у гуманітарній експертизі міста

Євген ШКУРОВ

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та реклами

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Методи маніпуляції інформацією у медіа: вплив на суспільство та можливості протидії

Олена ГУДЗЕНКО

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри політології та публічного управління,

Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна.

Україна як бренд: формування та розвиток.

Наталія ВОЙТОВИЧ

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,

доцент кафедри теорії і практики журналістики, факультет журналістики,

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Data сторітелінг в економічній журналістиці.

Тетяна ВІЙТОВИЧ

аспірантка,

асистент кафедри теорії і практики журналістики, факультет журналістики, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Проблема смерті та безсмертя особистості в контексті інформаційної війни

Павло НЕСТЕРЕНКО

аспірант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

Журналістика та соціальні медіа: криза експертності

Катерина ФЕДОРИШИНА

доктор філософії з політології,

старший викладач кафедри журналістики та реклами

Державного торговельно-економічного університету, Київ, Україна

Робота з чутливим контентом в умовах війни: виклики для медіа

Наталія АДАМЧУК

кандидат філологічних наук, доцент

кафедри журналістики та мовної комунікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, України.

Concepts of "Reputation" and "Prestige" in Higher Education

Hanna KUROVSKA

PhD Student, Faculty of Sociology and Law,

National Technical University "Kyiv Polytechnic night institute named after Ihor Sikorsky", Ukraine

Нотаріальна діяльність у соціальних комунікаціях в умовах війни

Наталія МАНОЙЛО

кандидат філософських наук,

докторантка кафедри богослов’я та релігієзнавства

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

Моральна уява в контексті забезпечення прав людини в умовах війни: підхід метаантропології

Наталія ДРЕСВЯННІКОВА

аспірантка кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики,

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

Переживання людиною  щастя в процесі соціальної  комунікації

Ольга ШИРОКА

аспірантка кафедри богослов’я та релігієзнавства,

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна

Конструктивний та деструктивний потенціал культури скасування у сучасному медіапросторі.

Надія ПАВЛЕНКО

аспірантка  кафедри філософії

Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України, Київ, Україна

Персоніфікація у соціальних мережах як маскування самотності та ілюзія комунікації.

Ірина СКРИПАК

аспірантка  кафедри філософії

Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України, Київ, Україна

Як український кіт-блогер презентує Україну на весь світ

Аліна ЗАРВА

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Маркетинг», факультет торгівлі та маркетингу.

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Роль українських та іноземних масових комунікаційних заходів для промоції та підтримки України та українського суспільства

Анна КОСТЕНКО

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Маркетинг», факультет торгівлі та маркетингу.

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Technologies of artificial intelligence in social communications

Yeva FAIVISHENKO

higher education student, specialty “Marketing”, Faculty of Trade and Marketing,

State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.

Information wars in politics

Alina KONOVALOVA

higher education student, specialty “Journalism”, Faculty of Trade and Marketing,

State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.

Журналістика під час війни: професія чи покликання

Катерина ГОЛІК

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Журналістика», факультет торгівлі та маркетингу.

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Стортелінг у соціальних медіа

Катерина КОВАЛЕНКО

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Літературна творчість», факультет торгівлі та маркетингу,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Війна та спорт у медіадискурсі

Костянтин ЧЕПЕЛЄВ

здобувач вищої освіти, спеціальність «Фізична культура і спорт», факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту,

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Цифрові трансформації літературної критики

Олеся ШАКУН

здобувачка вищої освіти,

спеціальність «Українська мова та література»

 філологічний факультет,

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Київ

Застосування аніме стилю у рекламних роликах

Єлизавета ПАВЛОВСЬКА

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Маркетинг», факультет торгівлі та маркетингу.

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Управління рекламною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку

Вероніка КОСТЮК

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Журналістика», факультет торгівлі та маркетингу.

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Застосування сторітелінгу українськими брендами

Таїсія БОРОВИК

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Маркетинг», факультет торгівлі та маркетингу.

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна.

Журналіст на війні: реалії, етика, права

Вероніка ЯЦЮК

здобувачка вищої освіти, спеціальність «Журналістика», факультет торгівлі та маркетингу.

Державний торговельно-економічний університет, Київ, Україна

06.06.2023
42499
553
остання редакція 06.06.2023
42499