logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Головна сторiнка

економічної теорії та конкурентної політики

Кафедральний день – середа.


Кафедра економічної теорії та конкурентної політики є однією з базових кафедр університету. Вже понад 30 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх факультетах та спеціальностях КНТЕУ. Високопрофесійний кадровий потенціал кафедри отримав визнання не лише у межах університету, а й у межах країни. Кафедра відома серед фахівців своїми підручниками та науково-методичними розробками з таких дисциплін, як: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Державне регулювання економіки" та ін. Викладачі кафедри відомі своїми монографіями, публікуються у таких визнаних вітчизняних журналах, як "Економіка України", "Фінанси України", "Банківська справа" тощо.


Кафедра готує фахівців  за двома освітніми програмами:
1. Економіка галузевих ринків (спеціальність 051 "Економіка);
2. Управління в сфері економічної конкуренції (спеціальність 073 "Менеджмент").

Освітній ступінь «Бакалавр»

Особливості програми. Поглиблене вивчення системи організації товарних й галузевих ринків, стратегій поведінки ринкових гравців. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та галузевих органів державної влади. Залучення відомих фахівців у сфері галузевої політики до навчального процесу.

Посади: ринковий аналітик; інспектор; економіст; економічний радник; економіст- аналітик; консультант з економічних питань; економіст з праці; економіст по плануванню галузевих виробництва; спеціаліст з бюджетного планування; фахівець з питань ціноутворення; начальник планово-економічного відділу; керівник підприємства; спеціаліст зі стратегічного планування; консультант з ефективності підприємництва тощо.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті: «Економіка галузевих ринків» освітній ступінь «бакалавр».

Освітні ступеня «бакалавр» та «магістр»

Особливості програми. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та органів державної влади, насамперед Антимонопольного комітету України. Залучення відомих фахівців у сфері конкурентної політики до навчального процесу.

Посади: експерт-аналітик, консультант з питань управлінської діяльності, державний інспектор, інспектор-експерт з фінансової роботи, викладач, економіст, провідний і старший спеціаліст з управління в сфері економічної конкуренції, провідний спеціаліст відділу досліджень і розслідувань, науковий співробітник.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті«Управління в сфері економічної конкуренції» освітній ступінь «бакалавр»«Управління в сфері економічної конкуренції» освітній ступінь «магістр».

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики (зав. кафедри - д-р екон. наук, проф. В.Д. Лагутін) вперше в Україні розпочала підготовку фахівців у сфері конкурентної політики (спеціальність "Управління у сфері економічної конкуренції"). Кафедра здійснює підготовку фахівців за сучасними навчальними планами, де комплекс теоретичних та профілюючих дисциплін містить понад 20 найменувань, у тому числі: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, антимонопольна діяльність та ін.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 14 викладачів, у т.ч.: 5 професорів, 9 доцентів. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

17.06.2013
chronon
10869
остання редакція 16.01.2020
41046