logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Головна сторінка

психології

 Сторінки кафедри  Google Scholar   Facebook    Іnstagram        

Картинки по запросу фото з психологіїМісія кафедри  підготовка та формування  професійно компетентного фахівця з психології як високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості для розвитку відкритого і  демократичного суспільства   


                                                                                                                                                                                                                                                                               


 Навчально-виховний процес забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри - 18 осіб, в т.ч. 3 доктори психологічних наук, 16 кандидатів психологічних наук, 2 доктора філософії  за спеціальністю 053 "Психологія".

 Завідувач кафедри психології доктор психологічних наук  Миронець Сергій Миколайович.


Кафедра психології здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами:

 Освітня програма  "Практична психологія"     

БАКАЛАВР  спеціальність 053 "Психологія"

   Інформаційний пакет ЄКТС (бакалавр)


Освітня програма "Психологія" 

МАГІСТР  спеціальність 053 "Психологія"    

  Інформаційний пакет ЄКТС (магістр)


Освітньо-наукова програма "Психологія"

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ  спеціальність 053 "Психологія"  

Інформаційний пакет ЄКТС        

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою


СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КИМ ПРАЦЮЮТЬ

ЯКУ РОБОТУ ВИКОНУЮТЬ

БАКАЛАВР

 денна та заочна форма навчання

Практичний психолог в освітніх та наукових установах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах, на підприємстві,  в органах державної влади та управління, а також  психологічний супровід діяльності різних організацій.

Практичний психолог може виконувати такі види діяльності:

  • діагностичну та корекційну;

  • експертну та консультативну;

  • навчально-виховну;

  • науково-дослідну;

  • культурно-освітню.

Існує умовний поділ психологів за напрямком діяльності:

Психолог-теоретик/дослідник. Займається творчим аналізом існуючих психологічних теорій та практик; розробкою і організацією проведення наукових досліджень тощо.

Психолог-практик. Займається застосуванням професійних знань, умінь та навичок на практиці. Психологи-практики, зазвичай, мають спеціалізацію відповідно за тієї сферою діяльності в якій вони практикують (дитячий практикуючий психолог, сімейний психолог-консультант кризовий психолог-консультант, бізнес-тренер, спортивний психолог і т.д).

Викладач психології. Зазвичай відносять до теоретиків, хоча має сенс виділити цей напрямок психологічної діяльності окремо. Тому як, окрім викладацької діяльності викладач має можливості для науково-дослідної діяльності та практичної роботи (психологічне консультування, тренінги та практичні семінари), а також для вирішення завдань прикладного характеру (розробка та/або виконання психологічних продуктів на замовлення, в освітньому закладі або поза його межами).

Впровадження інноваційних (психологічних) технологій в торговельній сфері, професійна діагностика та корекція кризових явищ в діяльності організації; науково-дослідна робота психологічного та соціального профілю, маркетингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом, організація психологічних досліджень у співдружності із зарубіжними вченими.

МАГІСТР

денна та заочна форма навчання

Фахівець з кадрових питань; фахівець у галузі соціальної та педагогічніої сфери; психолог (управитель) з персоналу; психолог (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; начальник відділу кадрів; начальник  курсів підвищення кваліфікації; спеціаліст з питань кадрової роботи; психолог з адміністративної діяльності; психолог з організації консультативних послуг;  начальник (завідувач) психологічного підрозділу; завідувач психологічного відділу (у складі управління).


               На кафедрі психології  функціонує АСПІРАНТУРА 

Доктор філософії

спеціальність 053 "Психологія"  

Термін навчання: 4 роки

Назва освітньо-наукової програми Психологія
Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Спеціальність

053 "Психологія"

Викладання та навчання

Проблемно-орієнтоване навчання з використанням дистанційних та інтерактивних технологій навчання: тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, в тому числі за участі відомих фахівців у галузі науки і практики, лекцій-консультацій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, роботою в малих групах.

Компетентності Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в процесі психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців в торговельно економічній та інших сферах життєдіяльності, що передбачає проведення наукових дослідень та/або здійснення інновацій презентацію їх результатів та впровадження останніх у практичну діяльність та освітній процес.  

Структура та організація освітньо-наукової програми

 Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

Контакти кафедри

Контакти

14.10.2013
Vladimir
16471
остання редакція 22.03.2023
40903