logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Графіки та розклади

психології

                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри психології
від 27. 08. 21р., протокол № 1

ГРАФІК проведення консультацій викладачами кафедри

психології у  I семестрі 2021/20212 н.р.

                                                                                                              

 ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри психології
від 27.08.21 р., протокол № 1

Графік проведення консультацій науковими керівниками аспірантів та здобувачів освітнього ступеня "доктор філософії" 


                                                       

                                                         Додаток до наказу КНТЕУ

від 21.01.21р.  №327

ТЕМИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)

ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ І НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ

Спеціальність 053 «Психологія»

Денна форма навчання


                                                                                                                              

Додаток до наказу КНТЕУ

16.03. 21р. р. № 856  

ТЕМИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)

ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ І НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ

Спеціальність 053 «Психологія»

Заочна форма навчання


ЗАХИСТ ВКР (грудень 2021р.)

Календарний Графік підготовки випускних кваліфікаційних робіт і статей  

ОС магістр (денна/заочна) рік вступу 2020р.


    НОВИЙ!!!  Календарний графік підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів) і статей 

ОС МАГІСТР (денна / заочна) рік вступу 2021р.

14.09.2015
knteu
7465
остання редакція 16.11.2021
40903