logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Наукова робота

психології

                                                           

                                                                                  НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання, пов’язані з організаційною та економічною психологією, психологією спілкування, психологією малих та великих груп, психологією мас, психологією лідерства, методами соціально-психо  логічного впливу з питань діяльності в особливих умовах та подолання життєвих криз тощо. 

Наукова діяльність кафедри здійснюється в різноманітних напрямах, серед яких:
- розробка фундаментальних та прикладних досліджень;
- участь у міжнародних на всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах;
- організація та проведення наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів та майстер-класів);
- підвищення наукової кваліфікації співробітників;
- організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та пошукувачів;
- публікація результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);
- впровадження наукових досягнень в навчальний процес.    До сфери індивідуальних наукових інтересів входять питання:
- психології міжособистісного та ділового спілкування,  антикризової психології, психології конфлікту. 
- психології праці, профорієнтації та профвідбору;
- психології творчості та психології обдарованості, психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності та тренінгових технологіій;
- політичної психології, етнопсихології;
- психології управління персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики, психології реклами та PR.


 РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Протягом 20011–2020 р.р. результати наукових досліджень кафедри психології  знайшли відображення у практичній діяльності освітніх установ, підприємств, організацій, так і в удосконаленні освітнього процесу в КНТЕУ.                                                                                                                                      

  

   Аспірантура зі спеціальності  19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою 


Каденція спеціалізованої вченої ради 2 роки у період 

(з 01.03.2013 по 01.03.2015 року) ,  (з 07.2016 по 07.2019)

з/п

Автор

тема дисертації

Дата захисту 

Захищені роботи у 2013 -2014 році

1.

Мостова Ірина Валентинівна

Психологічний супровід адаптаційного входження майбутніх працівників економічного профілю

18.10.2013

2.

Світозарова Світлана Василівна

Психологічні умови забезпечення професійного здоров'я працівників локомотивних бригад

18.10.2013

3.

Березовська

Лариса Іванівна

Психодіагностика та корекція внутрішньоособистісних конфліктів як умова подолання професійного вигоряння вчителів

08.11.2013

4.

Журавель Анна Василівна

Інтервізія як засіб підготовки майбутніх психологів до побудови професійної кар'єри

24.10.2014

5.

Шмерко Олена Петрівна 

Психологічні особливості формування професійної компетентності студентів коледжів торговельно-економічного профілю

24.10.2014

Захищені у грудні 2014 році

6.

Шулдик Анатолій Володимирович

Психологічні особливості

розвитку професіоналізму керівників

загальноосвітніх навчальних закладів

26.12.2014

7.

Вінтоняк Вікторія Федорівна

Професійний “Я-образ” як чинник визначення офіцером стратегії кар’єрного зростання

26.12.2014

Захищені у лютому 2015 року

8.

Дроздова

Юлія Валентинівна

Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва

Лютий 2015

9.

Солдатов

Сергій Вікторович

Психологічні основи профілактики подолання професійного стресу у машиністів приміських електропоїздів

Лютий 2015

Захищені у квітні 2017 року

10.

Арзуманян Каріна Каренівна

Формування психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств до розв’язання професійних конфліктів

07.04.2017

11.

Кушніренко Катерина Олегівна

Психологічні особливості професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери

07.04.2017

Захищені у червні 2017 року

12.

Мельніченко Оксана Іванівна

Психологічні чинники прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу

30.06.2017

13.

Старова Юлія Василівна

Психологічний супровід професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу

30.06.2017

Захищені у грудні 2017 року

14.

Приймук Олеся Олександрівна

Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої освіти

28.12.2017

Голова спеціалізованої вченої ради К 26.055.04                                                       д.психол.н., професор          М.С. Корольчук

Секретар спеціалізованої вченої ради К 26.055.04                                                    к.психол.н., доцент                С.М. Миронець

                    

                                              

15.10.2013
Vladimir
8273
остання редакція 20.01.2022
40903