logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Співробітництво

психології

Документи про співробітництво кафедри 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять практичну підготовку на базах Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та ін.

    На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія (денна та заочна форма навчання).  Науковою роботою аспірантів керують професори. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді, що функціонує в університеті.


    Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами психології в Україні та за її межами: Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом соціології НАН України, Національним університетом цивільного захисту України, Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту МНС України, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Миколаївським державним педагогічним університетом, Мукачівським гуманітарним університетом, Чернігівським  колегіумом №11 Чернігівської міської ради, Європейською спілкою психологів травматичного стресу ( Голландія) та ін.

15.10.2013
Vladimir
4490
остання редакція 20.01.2022
40903