logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Вступнику

психології

Картинки по запросу фото магістрів цыплятКартинки по запросу фото МАЛЮНКИ магістрів   Підготовка фахівців з напряму "ПСИХОЛОГІЯ"


Інформаційні пакети ЄКТС ( бакалавр та магістр)

УВАГА!!!

 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ (денна)


Програма підготовки бакалавра за певною спеціальністю має на меті забезпечити студентів фундаментальними і спеціальними знаннями, підготувати їх до професійної діяльності та подальшого навчання за маґістерською програмою.

Бакалаврська освітньо-професійна програма складається з обов'язкових та  вибіркових компонент, практичної підготовки, атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи. 

Для виконання бакалаврської програми студент має опанувати всі обов'язкові компоненти і певну кількість, визначену відповідним навчальним планом вибіркових компонент, та інші види робіт передбачені навчальним планом. Успішне виконання програми підготовки бакалаврів дають право випускникові отримати відповідний ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКУ.               

Спеціальність «Психологія» 

Назва спеціалізації/програми

Практична психологія

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Опис спеціалізації

Молодих фахівців  практичного спрямування для навчання  на рівні бакалавр чекає кафедра психології КНТЕУ! 

Вас навчатимуть:

5 докторів  та 15 кандидатів психологічних наук

Хочеш відкрити свою фірму?  Розкриємо її напрями!

Зніми стрес у себе та у своїх  клієнтів.

Порадь батькам за якими напрямами навчати дитину.

Психологічна діагностика.

Надання психологічної допомоги.

Інші напрями дізнаєшся під час навчання, якщо це тебе зацікавило!

Офіційні напрями діяльності бакалавра:

 • здійснення прикладних досліджень в галузі гуманітарних проблем;
 • консультативна діяльність та психокорекційна робота;
 • забезпечення  профорієнтації, психологічного відбору і адаптації персоналу;
 • психологічний супровід виробничої, освітньої, політичної, соціальної та інших сфер діяльності;
 • зміст та методи психологічної діяльності приватної фірми.

Після повного курсу навчання ми  Вас навчимо і підготуємо до практичної діяльності психолога

Партнери освітньо-професійної програми

Інститут психології  ім. Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної психології); Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.

Бази практик

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; Центри соціально-психологічної служби допомоги молоді м. Києва; Центр психологічної підготовки рятувальників Міністерства   надзвичайних ситуацій України; Київський міський та районні центри «Червоного хреста»; школи м. Києва; відділ навчально-виховної роботи  та кафедра психології КНТЕУ.

Обов'язкові компоненти навчального плану

Філософія 

Безпека життя

Комп ютерні мережі

Загальна психологія

Анатомія і фізіологія ЦНС

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Правознавство

Практична психологія

Анатомія і фізіологія центральної нервової системи

Конфліктологія

Психодіагностика з курсом психоаналізу

Експериментальна психологія

Педагогічна та вікова психологія

Психологія праці та інженерна психологія

Психологія управління

Психологічне консультування

Психокорекція та реабілітаційна психологія

Психофізіологія та професійний відбір

Психологічне забезпечення професійної діяльності

Можливості працевлаштування

Практичний психолог в державних організаціях та установах; психолог-консультант; психолог в організації; психолог- психометрист у системі освіти, охорони здоров`я, соціальному секторі.

Олімпіади, конкурси, конференції

Олімпіади (2 рази на рік) за спрямуванням: психологія, практична психологія, соціологія.

Конкурси на кращу доповідь проходять під час проведення планових конференцій (2 рази на рік).

Конференції  за спрямуванням: психологія, практична психологія, соціологія тощо.

Контакти кафедри

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=3370&uk – головна сторінка кафедри на офіційному сайті КНТЕУ;

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=3428&uk – електронна пошта.

Зав. кафедри  психології                                  С.М. Миронець

                   


              ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ (денна та заочна) 

Навчаючись за маґістерською програмою, студент отримує поглиблені знання і навички практичної та дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяльності, виконання самостійних наукових досліджень.

 Програма підготовки маґістрів охоплює обов’язкові навчальні та вибіркові компоненти, практична підготовка, атестаційний  екзамен, виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи (проекта). Успішне виконання програми підготовки маґістрів дають право випускникові отримати відповідний ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКУ.

                                        Спеціальність «Психологія»                             

Назва спеціалізації

/програми

Практична психологія

Ступінь вищої освіти

Магістр

Опис спеціалізації

Молодих фахівців високої кваліфікації  для навчання  на рівні магістра чекає кафедра психології КНТЕУ! 

Вас навчатимуть:

5 докторів та 15 кандидатів психологічних наук

Майбутнє психічне і фізичне здоров`я нації у твоїх руках.

Магістр – це круто!

Маєш можливості реалізувати себе як професіонал, як в практиці, так і в науці.

Понад 10 наших випускників відкрили приватні фірми психологічного напряму.

7 випускників – обрали науковий шлях і стали кандидатами психологічних наук викладачами вищих навчальних закладів.

Після повного курсу навчання ми  Вас навчимо і підготуємо до практичної та наукової діяльності психолога за такими напрямами:

 • психологічне забезпечення підприємницької, фінансово-економічної і торговельної діяльності;
 • технологія антикризової психологічної допомоги;
 • консультативна діяльність і основи психоаналізу;
 • здійснення прикладних  наукових досліджень в галузі гуманітарних проблем;
 • забезпечення  психологічного відбору і адаптації персоналу;
 • психологічний супровід виробничої, освітньої, політичної, соціальної та інших сфер діяльності;
 • викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах всіх рівнів акредитації;
 • зміст та методи психологічної діяльності приватної фірми;
 • прогноз та аналіз соціально-психологічних явищ в Україні.

Партнери освітньо-професійної програми

Інститут психології  ім. Г. С. Костюка НАПН України

(лабораторія організаційної психології); Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.

Бази практик

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; Центри соціально-психологічної служби допомоги молоді м. Києва; Центр психологічної підготовки рятувальників Міністерства   надзвичайних ситуацій України; Київський міський та районні центри «Червоного хреста»; школи м. Києва; відділ навчально-виховної роботи  та кафедра психології КНТЕУ; Центри антикризової психологічної допомоги Міністерства оборони України.

Обов'язкові компоненти навчального плану

Психологія самовизначення особистості

Альтернативні методи вирішення спорів

Психологія праці в екстремальних умовах

Організаційна психологія

Психологія мотивації

Антикризова психологія

Психологія бізнесу

Можливості працевлаштування

Психолог державної організації, установи  (практичний психолог соціально-психологічної служби, райдержадміністрації,   відділу міністерства, центру антикризової психології  та соціальної роботи, центру професійної орієнтації та профвідбору).

Психолог-консультант; практичний психолог; психолог в організації; викладач загальної психології і прикладних психологічних дисциплін у школах, коледжах; психолог- психометрист у системі освіти, охорони здоров`я, соціальному секторі.   

Олімпіади, конкурси, конференції

Олімпіади (2 рази на рік) за спрямуванням: психологія, практична психологія, соціологія.

Конкурси на кращу доповідь проходять під час проведення планових конференцій (2 рази на рік).

Конференції  за спрямуванням:  практична психологія, соціологія тощо.

Контакти кафедри

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=3370&uk – головна сторінка кафедри на офіційному сайті КНТЕУ;

 https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=3428&uk – електронна пошта.

Зав. кафедри  психології                      С.М. Миронець                                                                      

26.02.2016
knteu
6305
остання редакція 20.01.2022
40903