logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Про кафедру

світової економіки

"Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може."
Маргарет Тетчер

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
 на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 • Міжнародна економіка
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова (Англійська; Французька; Німецька; Іспанська або Географія

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна торгівля
 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова (Англійська; Французька; Німецька; Іспанська)
 3. Географія або Математика

 Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр»

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

для споріднених спеціальностей

для інших спеціальностей

05

Соціальні та поведінкові науки

051
Економіка

 • Міжнародна економіка
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови
 3. Економічна теорія

29

Міжнародні відносини

292
Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародний бізнес
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови

Зі спеціалізації «Міжнародна економіка» для освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» запроваджено англомовні програми

051 «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація «Міжнародна економіка»

(ступені бакалавра та магістра; англомовні програми СВО «бакалавр», «магістр»)

Здобуття спеціалізації дозволяє осягнути усі нюанси міжнародної діяльності, яка сьогодні виступає невід’ємною складовою функціонування успішних підприємств та імперативом розвитку держави. Навчання дасть можливість стати першокласними фахівцями, спроможними досягти успіху  у сфері приватного бізнесу або на підприємствах, що здійснюють міжнародні комерційні операції, в органах державного управління та в міжнародних організаціях.

Навчаємо: розробляти й обґрунтувати стратегії міжнародної діяльності підприємства; досліджувати міжнародні фінансові та товарні ринки; проводити міжнародні валютні операції; складати платіжні і розрахункові баланси; проводити облік зовнішньоторговельних операцій; аналізувати тенденції розвитку світового господарства.

Наші випускники обіймають посади керівників організацій, генеральних менеджерів підприємств, директорів  департаментів різних державних установ, начальників відділів зовнішньої кооперації, керівників комерційного відділу, експертів або консультантів із зовнішньоекономічних питань, GR-менеджерів, журналістів-блогерів з міжнародних питань, експертів-урбаністів з питань залучення міжнародних інвестицій для потреб територій/міст.


292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Спеціалізація «Міжнародний бізнес»

(ступені бакалавра та магістра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний бізнес» передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо управління діяльністю компаній, які функціонують на міжнародних ринках. Студенти отримують навички управління  міжнародними бізнес-проектами, оцінювання ризиків національного та міжнародного бізнес-середовища, можливостей залучення до міжнародної діяльності українських підприємств. Випускники можуть використати набуті знання та вміння в управлінні міжнародними бізнес-процесами, здійснювати  консультаційні функції та виступати посередником у сфері міжнародного ділового співробітництва.

Навчаємо: здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнес-середовища компаній; моделювати стратегії розвитку міжнародної діяльності; оцінювати конкурентні переваги підприємств на міжнародних ринках, налагоджувати ділові зв’язки із зарубіжними партнерами.

Наші випускники обіймають посади в органах державної влади, менеджерів за функціональними напрямами діяльності міжнародних компаній, аналітиків та експертів у міжнародних бізнес-проектах тощо.


Спеціалізація «Міжнародна торгівля»

(ступінь бакалавра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародна торгівля» дасть змогу студентам здобути теоретичні знання про сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі і особливості її регулювання на національному та наднаціональному рівнях; норми й правила оформлення міжнародних торговельних угод та організації експортно-імпортних операцій; особливості та чинники формування торговельної політики країн світу в умовах глобалізації; набути практичні навички, необхідні як для управління підприємством, що залучене у міжнародну економічну діяльність, так і для роботи в державних органах влади, торговельно-економічних місіях та міжнародних організаціях.

Навчаємо: проводити системний аналіз міжнародних ринків; здійснювати міжнародні торговельні операції, розробляти стратегії геопросторової та секторальної диверсифікації міжнародних торговельних потоків.

Наші випускники обіймають посади керівників виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівників малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі, менеджерів в оптовій торгівлі, посередництві у торгівлі, дилерів (біржові торговці за свій рахунок) та брокерів (посередники) із заставних та фінансових операцій, технічних та торговельних представників, закупників, агентів клірингу (обмінних товарних операцій), агентів з комерційних послуг та торговельних брокерів.


Спеціалізація «Міжнародний маркетинг»

(ступінь бакалавра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг» дає можливість орієнтуватися в новітніх тенденціях розвитку міжнародних ринків товарів та послуг, виявляти  перспективні ніши та сегменти ринку, розробляти відповідні  маркетингові стратегії та програми, що відповідає запитам вітчизняних підприємств, які ставлять перед собою завдання бути конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках.

Навчаємо: управляти операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю підприємств, у т.ч. транснаціональних компаній; розробляти й оцінювати ефективність маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; здійснювати моніторинг стану глобального економічного середовища, організовувати маркетинговий супровід виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки.

Наші випускники обіймають посади керівників міжнародних та вітчизняних компаній на рівні підрозділів маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю; менеджерів зі збуту на зовнішніх ринках, із соціальної та корпоративної відповідальності, із комунікаційних технологій.

05.09.2019
42265
397
остання редакція 03.01.2020
41666