logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Навчальний процес

цифрової економіки та системного аналізу

 На кафедрі постійно удосконалюються методики викладання дисциплін циклу професійної підготовки  фахівців спеціальності 124 "Системний аналіз" (спеціалізація "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)") та 051 "Економіка" (спеціалізація "Цифрова економіка").
Результатом цього є розробка методичного забезпечення циклу професійної підготовки фахівців. 

Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою цифрової економіки та системного аналізу ( (СВО бакалавр, магістр, PhD)):

 1. Алгоритмізація та програмування
 2. Дослідження операцій
 3. Економіка та організація ринку інформаційних послуг
 4. Інструментальні засоби бізнес-аналітики
 5. Інструментальні засоби прикладного програмування
 6. Інтелектуальні системи
 7. Інформаційні системи і технології в соціології
 8. Інформаційні системи і технології в управлінні
 9. Математичне моделювання у наукових дослідженнях (аспіранти)
 10. Математичні методи і моделі складних економічних систем
 11. Методи аналізу та комп'ютерної обробки соціологічної інформації
 12. Моделювання бізнес-процесів
 13. Моделювання даних в умовах невизначеності
 14. Моделювання управління соціально-економічними системами (науковий семінар)
 15. Офісні комп’ютерні технології
 16. Оптимізаційні методи і моделі
 17. Прогнозування соціально-економічних процесів
 18. Ризикологія
 19. Системи бізнес-аналітики в логістиці
 20. Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі
 21. Системи прийняття рішень
 22. Системний аналіз економічних процесів (науковий семінар)
 23. Стохастичні моделі в економіці
 24. Теорія систем і системний аналіз
 25. Технології аналізу даних
 26. Технології аналізу даних у ритейлі
 27. Технологія розробки мобільних додатків
 28. Цифрові системи і технології

22.04.2013
JuliaGajdaj
6567
остання редакція 23.06.2022
42718