logo
Кафедра кібернетики та системного аналізу
Кафедра кібернетики та системного аналізу
logo
Кафедра кібернетики та системного аналізу
img

Навчальний процес

кібернетики та системного аналізу

 На кафедрі постійно удосконалюються методики викладання дисциплін циклу професійної підготовки  фахівців спеціальності 124 "Системний аналіз" (спеціалізації "Системний аналіз", "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)") та 051 "Економіка" (спеціалізації "Економічна кібернетика", "Цифрова економіка").
 Результатом цього є розробка методичного забезпечення циклу професійної підготовки фахівців. 
  Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою кібернетики та системного аналізу (ОКР «бакалавр» та «магістр»):

 1. Алгоритмізація та програмування
 2. Дослідження операцій
 3. Економіка та організація ринку інформаційних послуг
 4. Інструментальні засоби бізнес-аналітики
 5. Інструментальні засоби прикладного програмування
 6. Інформаційні системи і технології в економіці
 7. Інформаційні системи і технології в управлінні
 8. Математичне моделювання у наукових дослідженнях
 9. Математичні методи і моделі складних економічних систем
 10. Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
 11. Міжнародна торгово-економічна інформатика
 12. Моделі економічної динаміки
 13. Моделювання економічних процесів
 14. Моделювання управління соціально-економічними системами (науковий семінар)
 15. Офісні комп’ютерні технології
 16. Прикладний системний аналіз
 17. Прогнозування соціально-економічних процесів
 18. Ризикологія
 19. Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі
 20. Системи прийняття рішень
 21. Системний аналіз економічних процесів (науковий семінар)
 22. Стохастичні моделі в економіці
 23. Теорія і практика наукового дослідження
 24. Теорія систем і системний аналіз
 25. Технології аналізу даних
 26. Технологія розробки мобільних додатків

22.04.2013
JuliaGajdaj
4838
остання редакція 01.09.2019
42718