logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Освітня програма "Цифрова економіка"

цифрової економіки та системного аналізу

Формула освітньої програми «Цифрова економіка»

Скачати інформаційний буклет освітньої програми "Цифрова економіка" у форматі pdf 

Скачати освітньо-професійну програму "Цифрова економіка" у форматі pdf 

Цифрова економіка – це науковий напрям, що займається застосуванням сучасних цифрових технологій до управління економічними системами. У рамках цього напряму із застосуванням сучасних інформаційних технологій проводиться моделювання, дослідження й організація процесів управління в економічних системах.

Програма фахової підготовки з цифрової економіки максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти. Студенти вже з першого курсу одержують важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні складних економічних об’єктів.

Ті випускники шкіл, які прагнуть професійно оволодіти комп’ютерами, яких приваблює управління економікою з використанням сучасних цифрових технологій і які прагнуть в умовах цифрової економіки стати професіоналами, попит на яких у розвинутих країнах світу неперервно зростає, мають чудовий шанс здобути ступені бакалавра та магістра з цифрової економіки у Державному торговельно-економічному університеті.

У 2022 році в університеті відкрито англомовну магістерську програму «Digital Economy».

Напрямки діяльності випускників освітньої програми «Цифрова економіка»

 • створення та дослідження математичних моделей розвитку різних сфер економічної діяльності у цифровому просторі;
 • впровадження та використання цифрових технологій для ефективного функціонування складних економічних об’єктів, процесів і систем;
 • інформаційне забезпечення економічних систем в умовах цифрової економіки;
 • підготовка та реалізація ефективних рішень проблем діджиталізації економіки;

 • розроблення прогнозних моделей розвитку економічних процесів та систем у цифровому просторі;
 • виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів цифрового світу;
 • аналіз та функціональне моделювання бізнес-процесів, методів оцінювання ризиків проектування інформаційних систем, синтезу складних систем на засадах використання їх комп’ютерних моделей;
 • інтелектуальний багатовимірний аналіз даних та знань, їх оперативна аналітична обробка з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач цифрової економіки.

Основні дисципліни фахової підготовки

Бакалавр та магістр з цифрової економіки готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, економіки, інформаційних технологій, природничих, соціально-гуманітарних дисциплін. Програма підготовки бакалавра та магістра з цифрової економіки включає такі основні цикли:

Цикл інформаційно-комп’ютерних дисциплін:

 • digital технології в бізнесі;
 • web-аналітика;
 • web-дизайн і web-програмування;
 • алгоритмізація та програмування;
 • безпека інтернет-ресурсів;
 • електронний документообіг;
 • інтелектуальні системи;
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційна безпека;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • машинне навчання;
 • організація комп’ютерних мереж;
 • технології аналізу даних;
 • технологія Java;
 • технологія розробки мобільних додатків;
 • цифрові системи і технології.

Цикл економіко-математичних дисциплін:

 • імітаційне моделювання;
 • інструментальні засоби бізнес-аналітики;
 • математичні методи і моделі складних економічних систем;
 • моделювання бізнес-процесів;
 • оптимізаційні методи і моделі;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • ризикологія;
 • системи прийняття рішень;
 • стохастичні моделі в економіці;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Цикл економічних  дисциплін:

 • аналіз фінансових ринків;
 • бізнес-інжиніринг;
 • бізнес-планування;
 • бізнес-технології;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка та фінанси бізнесу;
 • економічний аналіз;
 • електронна торгівля;
 • менеджмент;
 • міжнародна економіка;
 • міжнародні економічні відносини;
 • макроекономіка;
 • мікроекономіка;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • фінансові екосистеми.

Освіта в галузі цифрової економіки дозволяє фахівцю опанувати такі професії:

 • Product/Project Manager;
 • Фахівець з цифрової трансформації бізнес-процесів;
 • Спеціаліст із цифровізації;
 • Бізнес-аналітик;
 • Економіст-аналітик;
 • Експерт з прийняття рішень. інформаційної системи.

Перспективи працевлаштування

Цифрова економіка – один з найбільш актуальних і престижних на сьогодні напрямів у вищій освіті. Зростаюча комп’ютеризація та інформатизація всіх сфер економіки і суспільного життя, вдосконалення засобів інформаційного моделювання та підтримки прийняття рішень у будь-якій економічній та соціальній структурі забезпечують актуальність і очевидні перспективи фахівців з цифрової економіки – від побудови системи інтернету речей і розробки технологій блокчейн до моделювання глобальних світових макроекономічних процесів.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Цифрова економіка», беруть участь у програмі подвійного диплому і мають унікальну можливість безкоштовного навчання в магістратурі університету в Братиславі (Словаччина) за освітньою програмою «Міжнародна бізнес-аналітика» із гарантованим працевлаштуванням в країнах Європейського Союзу.

За детальною інформацією звертайтеся:

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. Б-114б, кафедра цифрової економіки та системного аналізу. Тел. (044) 531-48-68

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович

Із запитаннями та за інформацією щодо освітньої програми «Цифрова економіка» у Державному торговельно-економічному університеті можна звертатися на e-mail:

a.roskladka@knute.edu.ua

06.05.2019
42718
16288
остання редакція 26.04.2024
42718