logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Освітня програма "Цифрова економіка"

цифрової економіки та системного аналізу

Формула освітньої програми «Цифрова економіка»

Скачати інформаційний буклет освітньої програми "Цифрова економіка" у форматі pdf 

Цифрова економіка – це науковий напрям, що займається застосуванням сучасних цифрових технологій до управління економічними системами. У рамках цього напряму із застосуванням сучасних інформаційних технологій проводиться моделювання, дослідження й організація процесів управління в економічних системах.

 

Програма фахової підготовки з цифрової економіки максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти. Студенти вже з першого курсу одержують важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні складних економічних об’єктів.

 

Ті випускники шкіл, які прагнуть професійно оволодіти комп’ютерами, яких приваблює управління економікою з використанням сучасних цифрових технологій і які прагнуть в умовах цифрової економіки стати професіоналами, попит на яких у розвинутих країнах світу неперервно зростає, мають чудовий шанс здобути ступені бакалавра та магістра з цифрової економіки у Київському національному торговельно-економічному університеті.

Напрямки діяльності випускників освітньої програми «Цифрова економіка»

  • створення та дослідження математичних моделей розвитку різних сфер економічної діяльності у цифровому просторі;
  • впровадження та використання цифрових технологій для ефективного функціонування складних економічних об’єктів, процесів і систем;
  • інформаційне забезпечення економічних систем в умовах цифрової економіки;
  • підготовка та реалізація ефективних рішень проблем діджиталізації економіки;
  • розроблення прогнозних моделей розвитку економічних процесів та систем у цифровому просторі;
  • виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів цифрового світу;
  • аналіз та функціональне моделювання бізнес-процесів, методів оцінювання ризиків проектування інформаційних систем, синтезу складних систем на засадах використання їх комп’ютерних моделей;
  • інтелектуальний багатовимірний аналіз даних та знань, їх оперативна аналітична обробка з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач цифрової економіки.