logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Викладацький склад

цифрової економіки та системного аналізу

РОСКЛАДКА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри

гарант освітньо-професійної програми 2-го (магістерського) рівня вищої освіти «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

ГАМАЛІЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

доктор фізико-математичних наук,
професор

гарант освітньо-професійної програми 2-го (магістерського) рівня вищої освіти «Цифрова економіка»

ГЕСЕЛЕВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

кандидат технічних наук,
доцент

ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук,
доцент

гарант освітньо-професійної програми 1-го (бакалаврського) рівня вищої освіти «Цифрова економіка»

КУЛАЖЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ

кандидат економічних наук,
доцент

гарант освітньо-професійної програми 1-го (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

КУЛИК АЛЛА ВАСИЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент

ЛАЗОРЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

кандидат економічних наук, заступник декана з виховної роботи, старший викладач

ЛАПИГА ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

ЛІСКІН ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент 

МІЦЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат технічних наук,
доцент

СТОЛЄТОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА

кандидат економічних наук, старший викладач

ТАРАСЮК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ

асистент

ВЕЛИЧКО ОЛЕНА ДМИТРІВНА

асистент 

ГРОМОВА АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА

асистент

31.08.2019
42718
11874
остання редакція 04.07.2022
42718