logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Історія кафедри цифрової економіки та системного аналізу

цифрової економіки та системного аналізу

За ініціативою ректорату і завідувача кафедри інформаційних систем і мереж, доктора технічних наук, професора Пономаренко Л. А. (березень 2000 - червень 2002 рр.) у 2001 році була відкрита нова спеціальність "Економічна кібернетика", внаслідок чого у 2002 році кафедру інформаційних систем і мереж було реорганізовано і створено дві кафедри: інформаційних технологій і систем та економічної кібернетики. 

З липня 2002 року в різні періоди кафедру цифрової економіки та системного аналізу очолювали доктор технічних наук, проф. Л. А. Пономаренко (липень 2002 - березень 2003 рр.), доктор фізико-математичних наук, проф. С. В. Ржевський (липень 2003 - грудень 2004 рр.), доктор фізико-математичних наук, проф. В. О. Дубко (березень 2005 - червень 2005 рр.), кандидат технічних наук, доцент О. А. Харченко (вересень 2005 - червень 2007 рр.).

Головним напрямком роботи кафедри стало удосконалення та розвиток навчальних планів підготовки студентів із напряму "Економічна кібернетика", а також забезпечення фундаментальної підготовки студентів із широкого спектра напрямів обчислювальної техніки й інформаційних технологій, що дозволить випускникові кафедри знайти гідне місце як у сфері проектування, так і у сфері використання апаратних і програмних засобів.

У період 2002-2004 рр. з ініціативи та під керівництвом доктора технічних наук, проф. Л. А. Пономаренко виконувалися науково-дослідні роботи з розробки програмно-апаратної моделі віртуального середовища електронної комерції. 

Викладачі кафедри у період 2003-2004 рр. беруть активну участь у розробці системи комплексного оцінювання навчально-методичної, наукової і організаційної роботи викладача Вищої школи. 

У період 2006-2007 рр. з ініціативи та під керівництвом кандидата технічних наук, доцента О. А. Харченко на кафедрі ведуться науково-дослідні роботи з розробки інформаційно-аналітичної моделі діяльності деканату та впровадження результатів дослідження в навчальний процес КНТЕУ.

У 2007 році здійснено об’єднання кафедри інформаційних технологій і систем та кафедри економічної кібернетики і утворення кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем під керівництвом кандидата технічних наук, доцента О. А. Харченка. 

6 березня 2015 року за наказом ректора КНТЕУ утворено нову кафедру економічної кібернетики.

Надалі кафедра змінювала свою назву відповідно до нових освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців. Так, у 2017 році було започатковано підготовку фахівців зі спеціальності 124 "Системний аналіз". У 2019 році було відкрито нові освітні програми  "Цифрова економіка", "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)". З 2019 року кафедра має назву кафедра цифрової економіки та системного аналізу і входить до складу факультету інформаційних технологій.

30.09.2017
42718
2493
остання редакція 23.06.2022
42718