logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Наукова робота

цифрової економіки та системного аналізу

1. Науково-педагогічні кадри
2. Поточні кафедральні (ініціативні) науково-дослідні роботи
3. Наукове співробітництво
4. Наукові заходи
5. Наукові та навчально-методичні видання, винахідницька діяльність
6. Підготовка дисертацій аспірантами
ПІБ Тема дисертації Науковий
керівник
Початок
роботи над
дисертацією
Термін
захисту
дисертації
1 Тарасюк А.М. Інтелектуальна система управління аграрними компаніями Гамалій В. Ф.
д.ф.-м.н., проф.
01.10.2019 Січень 2024
2 Дьяченко М. І. Інтелектуальна система обробки звернень до служби клієнтської підтримки Роскладка А. А., д.е.н., проф. 01.04.2021 Грудень 2025
3 Пострелко Є.В.  Інтелектуальна система аналізу транспортних потоків у місті Роскладка А. А., д.е.н., проф. 01.10.2022 Грудень 2026
4 Пригода А. Я. Проектування та розробка CRM-системи на основі мікросервісної архітектури Роскладка А. А., д.е.н., проф. 01.10.2022 Грудень 2026
5 Кузін О.М. Моделювання відмовостійкого інформаційного середовища банку Роскладка А. А., д.е.н., проф. 01.10.2023 Грудень 2027
6 Отморський М.В. Цифрові технології аналізу людської поведінки Роскладка А. А., д.е.н., проф. 01.10.2023 Грудень 2027
7 Катреча Л.В. Інформаційна технологія автоматизації спеціалізованого управління закладами охорони здоров’я Міценко С.А., к.т.н., доц. 01.10.2023 Грудень 2027
8 Палій В.І. Моделювання процесів в інформаційній системі на основі Agile-технології Міценко С.А., к.т.н., доц. 01.10.2023 Грудень 2027
9 Сікора Р.В. Моделювання мікросервісної архітектури інформаційної системи електронної комерції Міценко С.А., к.т.н., доц. 01.10.2023 Грудень 2027
7. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих вчених

Протягом 2023 року:

  • опубліковано 21 наукова публікація за участі студентів:
  • 12 студентів взяли участь у 11 конференціях;
  • 9 студентів взяли участь в конкурсі наукових робіт.
8. Наукометричні показники Scopus (викладачів за основним місцем роботи в ДТЕУ)
Прізвище, ініціали ID Scopus Кількість
публікацій у
Scopus
Кількість
цитувань у
Scopus
Індекс
Гірша
Scopus
Роскладка А.А. 14062340300 11 32 4
Бєлова М. О. 36817339100 12 42 4
Гамалій В.Ф. 6603224194 17 21 3
Зозуля В. А. 55843835200 12 24 2
Геселева Н.В. 56658715600 5 13 2
Ковальчук Т. В. 57199685221 6 8 2
Котляр В. Ю. 7005605392 28 18 2
Михайленко С. В. 7005594254 6 6 2
Кулаженко В. В. 57208321112 2 4 1
Міценко С. А. 57204913015 6 5 1
Столєтова І. Г. 57222546565 1 2 1
Денисенко В. І. 7006384997 5 15 1
Іванова О.М. 56529067200 3 - -
Лапига І. В. 57211386938 1 - -
Загалом за кафедрою 115
(+6 за 2023)
190
(+13 за 2023)
25
(+3 за 2023)

22.04.2013
JuliaGajdaj
7300
остання редакція 03.02.2024
42718