logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Освітня програма «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

цифрової економіки та системного аналізу

Скачати інформаційний буклет освітньої програми "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)" у форматі pdf 

Скачати освітньо-професійну програму "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)" у форматі pdf 

Кількість інформації, якою володіє світ, досягла велетенських масштабів. 90 % даних, набутих людством упродовж свого існування, отримано за останні чотири роки, а до 2025 року ця кількість інформації подвоїться і досягне небувалої величини в 175 зетабайтів.

Data Science, тобто наука про дані, – це не просто нове модне слово в світі IT. Це те, що змінить світ програмування, бізнесу і навіть споживачів не менше, ніж свого часу його змінили винахід парового двигуна або персонального комп’ютера.

Data Science, Data Analytics, Big Data, Data Mining, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning – це найактуальніші розділи науки про дані, якими наповнене навчання фахівців за освітньою програмою «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)».

Основні дисципліни фахової підготовки

Бакалавр та магістр за освітньою програмою «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)» готується як фахівець широкого профілю для аналізу даних і прийняття оптимальних рішень у різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, інформатики, аналітики та  моделювання.

Програма підготовки бакалавра включає такі основні дисципліни:

 • digital технології в бізнесі; 
 • web-аналітика;
 • web-дизайн і web-програмування;
 • алгоритмізація та програмування; 
 • дискретна математика;
 • економічний аналіз;
 • імітаційне моделювання; 
 • інженерна та комп’ютерна графіка;
 • інструментальні засоби бізнес-аналітики; 
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційні системи і технології в економіці;
 • комп’ютерні системи візуалізації даних;
 • крос-платформне програмування; 
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • маркетинговий аналіз;
 • математичний аналіз; 
 • машинне навчання;
 • моделювання бізнес-процесів;
 • моделювання даних в умовах невизначеності;
 • оптимізаційні методи і моделі; 
 • організація комп’ютерних мереж;
 • офісні комп’ютерні технології;
 • проектний аналіз; 
 • системи прийняття рішень;
 • стратегічний аналіз; 
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • теорія систем і системний аналіз;
 • технології аналізу даних;
 • технологія Java;
 • технологія створення розподілених баз даних та знань;
 • фінансовий аналіз.
 • хмарні та GRID-технології;
 • цифрові системи і технології.

Програма підготовки магістра включає такі основні дисципліни:

 • аналітика Big Data;
 • англійська мова аналітики даних;
 • безпека Інтернет ресурсів;
 • інтелектуальні системи;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • проектування рекомендаційних систем;
 • системний аналіз складних економічних систем в умовах невизначеності;
 • технологія розробки мобільних додатків;
 • управління знаннями.

У 2022 році в університеті відкрито англомовну магістерську програму «Information technologies and business analytics (Data Science)»

Напрямки діяльності випускників освітньої програми «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

 • комплексний бізнес-аналіз складних систем різної природи на основі методології Data Science;
 • побудова та аналіз експертних систем і систем штучного інтелекту;
 • розробка та системний аналіз методів машинного навчання і алгоритмів оптимізації бізнес-процесів;
 • ідентифікація основних даних, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, відокремлення в них стохастичних та невизначених факторів та дослідження залежностей між ними;
 • розв’язування проблем інтелектуального аналізу великих даних у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній, політичній та інших сферах;
 • комп’ютерна реалізація математичних моделей реальних процесів і систем;
 • використання програмного забезпечення для аналізу даних (Power BI, Tableau, RapidMiner), універсальних та спеціалізованих мов програмування (C#, Java, Python, R, SQL) з метою проведення системних досліджень.

Перспективи працевлаштування

За даними найбільш авторитетного веб-сайту Glassdoor, який щорічно публікує найбільш актуальні професії, фахівці в галузі аналізу даних 7 років поспіль тримаються серед лідерів рейтингу.

За даними останнього звіту World Economic Forum у 2027 році 90% компаній у світі будуть потребувати, насамперед, фахівців з аналізу даних. У звіті наведено реальні дані про необхідність Data Science Skills у всіх без винятку сферах діяльності людини. Три перші позиції у ТОП-20 фахових характеристик професіоналів майбутнього займають ролі, які є безпосередніми об'єктами вивчення на освітній програмі  "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science).
 

 

 

Data Scientist – це не програміст. Це професіонал з великими крос-дисциплінарними знаннями і суперздатностями до аналізу.

Сьогодні в Україні існує велика потреба в талановитих Data Scientist, здатних обробляти великі масиви даних для підтримки платформ штучного інтелекту.

Освіта в галузі інформаційних технологій та бізнес-аналітики дозволяє фахівцю опанувати такі професії:

 • Бізнес-аналітик;
 • Data Analyst;
 • Data Scientist;
 • Commercial analyst (SQL);
 • Системний аналітик;
 • Адміністратор даних;
 • Інженер даних (Data Engineering);
 • Аналітик комп’ютерного банку даних;
 • Аналітик консолідованої інформації.

За детальною інформацією звертайтеся:

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. Б-114б, кафедра цифрової економіки та системного аналізу. Тел. (044) 531-48-68

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович

Із запитаннями та за інформацією щодо освітньої програми «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)» у Державному торговельно-економічному університеті можна звертатися на e-mail:

a.roskladka@knute.edu.ua

06.05.2019
42718
10625
остання редакція 26.04.2024
42718