logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Освітня програма «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

цифрової економіки та системного аналізу

Формула освітньої програми «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

Скачати інформаційний буклет освітньої програми "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)" у форматі pdf

Кількість інформації, якою володіє світ, досягла велетенських масштабів. Про це красномовно свідчить той факт, що 90 % даних, набутих людством упродовж свого існування, отримано за останні два роки, а до кінця 2020 року ця  кількість інформації подвоїться і досягне небувалої величини в 40 000 ексабайтів.

Data Science, тобто наука про дані, – це не просто нове модне слово в світі IT. Це те, що змінить світ програмування, бізнесу і навіть споживачів не менше, ніж свого часу його змінили винахід парового двигуна або персонального комп’ютера.

Data Science, Data Analytics, Big Data, Data Mining, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning – це найактуальніші розділи сучасної науки про дані, якими наповнене навчання фахівців за освітньою програмою «ІТ та бізнес-аналітика (Data Science)».

Основні дисципліни фахової підготовки

Бакалавр за освітньою програмою «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)» готується як фахівець широкого профілю для аналізу даних і прийняття оптимальних рішень у  різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, інформатики, аналітики, моделювання, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Програма підготовки бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)» включає такі основні цикли:

Цикл інформаційно-комп’ютерних  дисциплін:

 • digital технології в бізнесі;
 • web-програмування;
 • алгоритмізація та програмування;
 • інженерна та комп’ютерна графіка;
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційні системи і технології в економіці;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • організація комп’ютерних мереж;
 • офісні комп’ютерні технології;
 • технологія Java;
 • технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних;
 • технологія розробки мобільних додатків;
 • технологія створення розподілених баз даних та знань;
 • хмарні та GRID-технології.

Цикл математичних дисциплін:

 • дискретна математика;
 • математичний аналіз;
 • системи прийняття рішень;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • теорія систем і системний аналіз.

Цикл дисциплін моделювання та аналітики:

 • web-аналітика;
 • економічний аналіз;
 • імітаційне моделювання;
 • інструментальні засоби бізнес-аналітики;
 • інтелектуальні системи;
 • маркетинговий аналіз;
 • машинне навчання;
 • моделювання бізнес-процесів;
 • моделювання даних в умовах невизначеності;
 • моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • оптимізаційні методи і моделі;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • проектний аналіз;
 • стратегічний аналіз;
 • технології аналізу даних;
 • фінансовий аналіз.

Напрямки діяльності випускників освітньої програми «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

 • комплексний бізнес-аналіз складних систем різної природи на основі методології Data Science;
 • побудова та аналіз експертних систем і систем штучного інтелекту;
 • розробка та системний аналіз методів машинного навчання і алгоритмів оптимізації бізнес-процесів;
 • ідентифікація основних даних, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, відокремлення в них стохастичних та невизначених факторів та дослідження залежностей між ними;
 • розв’язування проблем інтелектуального аналізу великих даних у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах та народному господарстві в цілому;
 • комп’ютерна реалізація математичних моделей реальних процесів і систем;
 • використання програмного забезпечення для аналізу даних (Power BI, Weka, Deductor, Tableau), універсальних та спеціалізованих мов програмування (Python, R), мов імітаційного моделювання з метою проведення системних досліджень.

Перспективи працевлаштування

Найбільш авторитетний веб-сайт з інформацією про роботу Glassdoor, який щорічно публікує 50 найбільш актуальних професій у США, три роки поспіль віддає перевагу фахівцям в області аналізу даних.

За даними останнього звіту World Economic Forum у 2022 році 85% компаній у світі будуть потребувати, насамперед, фахівців з аналізу даних.