logo
Кафедра філософії, соціології та політології
Кафедра філософії, соціології та політології
logo
Кафедра філософії, соціології та політології
img

Співробітництво

філософії, соціології та політології

Колектив кафедри постійно працює над розширенням зв’язків з іншими науковими та педагогічними закладами України і зарубіжжя у сфері дослідження наукових проблем сучасної філософії, політології, культури, історії України, соціології, логіки, релігієзнавства, психології. У розробці держбюджетних тем, підготовці докторських дисертацій, статей, монографій, посібників, проведенні наукових конференцій та  круглих столів, опонуванні кандидатських і докторських дисертацій кафедра співпрацює з Umbrella Research (профільне агентство в якісній методології маркетингових, медійних та соціальних досліджень), Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Ukrainian Marketing Group, Q&Q Research, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запорізькою державною інженерною академією, Будинком вчених НАН України, Інститутом історії НАН України, Інститутом проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, Інститутом культурології Національної Академії мистецтв України, Інститутом обдарованої дитини АПН України, Інститутом філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Інститутом технологій НАН України, Центральним державним історичним архівом, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Відкритим університетом «Україна», Дніпровським національним університетом ім. О. Гончара, Державним космічним агентством України, товариством з обмеженою відповідальністю Maxi Max, інститутом Українознавства НАН України, Спілкою краєзнавців України, Центром гуманітарної освіти НАН України. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у міжнародних конференціях у Болгарії, Італії, Ізраїлі, Кубі та ін.

22.04.2013
JuliaGajdaj
5072
остання редакція 15.09.2021
41571