logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Заходи, проведені у ДТЕУ/КНТЕУ (2014 - І півріччя 2023)

Науково-дослідна робота

Матеріали наукових конференцій, форумів, симпозиумів, круглих столів (2014 - І півріччя 2023)

25 квітня 2023 року - Студентський круглий стіл "Аудиторсько-аналітичне забезпечення управління бізнесом"


20 квітня 2023 року - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі"11-12 квітня 2023 року - Всеукраїнська науково-практична конференція "ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ"


05 квітня 2023 року -  Студентська наукова конференція "Розвиток сучасного глобалізованого суспільства: економічні, правові, лінгвістичні аспекти"


23 березня 2023 року - XIV Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: виклики воєнного стану"


22 березня 2023 року - V Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика та реклама: вектори взаємодії"


22 березня 2023 року - ІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики»


14 березня 2023 року - V Міжнародна науково-практична конференція "Бренд-менеджмент: маркетингові технології"


17 лютого 2023 року - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вектори соціальної, організаційної та економічної психології"


15 лютого 2023 року - Міжвузівський науково-методичний семінар «Диджиталізація у викладанні іноземних мов: вимога часу чи модний тренд?»


24 листопада 2022 року - Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу"


18 листопада 2022 року -  Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція "Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практики"


08 листопада 2022 року - IV  Міжнародна науково-практична конференція "Бренд-менеджмент: маркетингові технології"

31 жовтня 2022 року - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Фінансовий ринок: сучасні тренди та нові виклики"


14 червня 2022 року - Всеукраїнський круглий стіл "Фінансовий аудит: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства"


02 червня 2022 року - Міжнародний круглий стіл "Медіаосвіта в Україні"

27 травня 2022 року - Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"


18 травня 2022 року - Студентська наукова конференція "Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства в умовах війни та у післявоєнний період"


12 травня 2022 року - V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Наука ХХІ століття: виклики сьогодення"


12 квітня 2022 року - Міжнародна студентська науково-практична конференція "Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики"

6 квітня 2022 року - Студентська науково-практична конференція "Інформаційні технології та кібербезпека в умовах воєнного часу"


18 березня 2022 року - Міжнародний експертний круглий стіл "Деокупація. Юридичний фронт"


16 березня 2022 року - IV Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика та реклама: вектори взаємодії"


25 лютого 2022 року - Міжнародна науково-практична конференція "Вектори соціальної, організаційної та економічної психології"


15 лютого 2022 року - Міжвузівський науково-методичний семінар "Використання дистанційних освітніх технологій у викладанні іноземних мов"


19-20 жовтня 2021 року - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Глобалізаційні виклики розвитку національних економік"


27 травня 2021 року - IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"


19-20 травня 2021 року - XI  Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"


May 13, 2021 - IV All-Ukrainian Scientific and Practical Student Conference: The Science of the XXI century: Challenges of the Contemporaneity


27 квітня 2021 року - Круглий стіл "Правове забезпечення соціально орієнтованої економіки"


16 квітня 2021 року – Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики»


14–15 квітня 2021 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України як складова інституційних перетворень економіки» 


7 квітня 2021 року - ІІІ студентська наукова конференція «Розвиток сучасного глобалізованого суспільства: економічні, правові, лінгвістичні аспекти» 


24 березня 2021 року – IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика та реклама: вектори взаємодії»


18 березня 2021 року – VII Всеукраїнська студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи»


11 березня 2021 року – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бренд-менеджмент: маркетингові технології»


17 лютого 2021 року - Міжвузівський науково-методичний семінар «Дистанційне навчання в глобалізованому світі»


27 листопада 2020 року - Наукові семінари «Кібергігієна.Кібербезпека.Безпека держави»


12 листопада 2020 року - ХІІІ МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»


1 червня 2020 року - ІІ Міжнародна науково-практичній конференція: «Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності» (Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values– (у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, захід перенесено з 8-10 квітня 2020 року на 1 червня 2020 року, проведено у дистанційному форматі)


27 травня 2020 року - ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»


May 14, 2020  III All-Ukrainian Scientific and Practical Student Conference: The Science of the XXI century: Challenges of the Contemporaneity


28 квітня 2020 року - IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Геоекономічні та політико-правові виклики структурної перебудови міжнародних зв’язків України»


15–16 квітня 2020 року - Всеукраїнська науково-практична конференція: "Фінансова політика як складова економічного розвитку


16 березня 2020 року - II Всеукраїнська студентська наукова конференція: "Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практики"


19 березня 2020 року ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика та реклама: вектори взаємодії"


25 березня 2020 року - VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція: «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи»


21 лютого 2020 року - Міжвузівський науково-методичний семінар: «Soft Skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті»


28 листопада 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій»


24 жовтня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція  «Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення»


10-11 жовтня 2019 року - ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives)


29 травня 2019 року - ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації».


28-29 травня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми"


22-23 травня 2019 року - Х Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"


21 травня 2019 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: сучасний вектор розвитку»


15 травня 2019 року Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів».


10-11 квітня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»

10-11 квітня 2019 року – Міжнародна науково-практична конференція «Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності».


27 березня 2019 року  Вузівська студентська наукова конференція з іноземної мови: «Розвиток сучасного глобалізованого суспільства: економічні, правові, лінгвістичні аспекти»


27 березня 2019 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі».


22 березня 2019 року XIІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"


20 березня 2019 року  Міжнародний науковий симпозіум "BIG DATA ANALYTICS: Моделювання та інформаційні технології"


20 березня 2019 року  Всеукраїнська студентська наукова конференція "Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практики"


19 березня 2019 року  Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика та реклама: вектори взаємодії"


6-7 березня 2019 року  ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв’язків України»


28 лютого 2019 року  науково-методичний семінар для викладачів «Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти».


5 грудня 2018 року  Вузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.


7 грудня 2018 року  ІІІ Міжнародна науково-методична конференція "SMARТ-освіта: ресурси та перспективи".


23 листопада 2018 року    І Всеукраїнська науково-практична конференція "Бренд менеджмент: маркетингові технології"


15-16 листопада 2018 року  Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права"


10 жовтня 2018 року  Круглий стіл студентів "Реформування господарського та господарсько-процесуального законодавства"


16-17 травня 2018 року    Міжнародний студентський форум "Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди"


2018, 17 may   All-Ukrainian Scientific and Practical Student Conference "The Science of the XXI Century: Challenges of the Contemporaneity"


23 травня 2018 року  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"


18-19 квітня 2018 року   Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансова система України в умовах економічних перетворень"


6-7 березня 2018 року   ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв'язків України"


27 березня 2018 року   Всеукраїнська науково-практична конференція "Модернізація фінансово-кредитної системи"


22 березня 2018 року   XI Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Тези доповідей


21 березня 2018 року   Міжвузівський науково-методичний семінар "Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов"


23 листопада 2017 року  XI Міжнародна науково-практична конференція "Реклама: інтеграція теорії та практики"


22-23 листопада 2017 року   Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Стратегії розвитку фінансового ринку України"


15–16 листопада 2017 року  Міжнародна науково-практична конференція "Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри"


11 жовтня  2017 року  круглий стіл студентів "Реформи законодавства в умовах євроінтеграції"                              


Архів

2016-2017 н.р.

2015-2016 н.р.

2014-2015 н.р.

24.11.2016
adv
31161
остання редакція 11.12.2023
41787