logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Заходи, проведені у КНТЕУ

Науково-дослідна робота

Матеріали наукових конференцій, форумів, симпозиумів, круглих столів

28 квітня 2020 року - IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Геоекономічні та політико-правові виклики структурної перебудови міжнародних зв’язків України»


27 травня 2020 року - ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»


1 червня 2020 рокуІІ Міжнародна науково-практичній конференція: «Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності» (Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values)


May 14, 2020  III All-Ukrainian Scientific and Practical Student Conference: The Science of the XXI century: Challenges of the Contemporaneity.


15–16 квітня 2020 року - Всеукраїнська науково-практична конференція: "Фінансова політика як складова економічного розвитку


16 березня 2020 року - II Всеукраїнська студентська наукова конференція: "Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практики"


25 березня 2020 року - VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція: «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи»


21 лютого 2020 року - Міжвузівський науково-методичний семінар: «Soft Skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті»


28 листопада 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій»


24 жовтня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція  «Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення»


10-11 жовтня 2019 року - ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives)


29 травня 2019 року - ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації».


28-29 травня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової парадигми"


22-23 травня 2019 року - Х Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"


21 травня 2019 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: сучасний вектор розвитку»


15 травня 2019 року Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів».


10-11 квітня 2019 року - Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»

10-11 квітня 2019 року – Міжнародна науково-практична конференція «Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності».


27 березня 2019 року  Вузівська студентська наукова конференція з іноземної мови: «Розвиток сучасного глобалізованого суспільства: економічні, правові, лінгвістичні аспекти»


27 березня 2019 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі».


22 березня 2019 року XIІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"


20 березня 2019 року  Міжнародний науковий симпозіум "BIG DATA ANALYTICS: Моделювання та інформаційні технології"


20 березня 2019 року  Всеукраїнська студентська наукова конференція "Фінансово-кредитні системи: проблеми теорії і практики"


19 березня 2019 року  Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика та реклама: вектори взаємодії"


6-7 березня 2019 року  ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв’язків України»


28 лютого 2019 року  науково-методичний семінар для викладачів «Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти».


5 грудня 2018 року  Вузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.


7 грудня 2018 року  ІІІ Міжнародна науково-методична конференція "SMARТ-освіта: ресурси та перспективи".


23 листопада 2018 року    І Всеукраїнська науково-практична конференція "Бренд менеджмент: маркетингові технології"


15-16 листопада 2018 року  Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права"


10 жовтня 2018 року  Круглий стіл студентів "Реформування господарського та господарсько-процесуального законодавства"


16-17 травня 2018 року    Міжнародний студентський форум "Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди"


2018, 17 may   All-Ukrainian Scientific and Practical Student Conference "The Science of the XXI Century: Challenges of the Contemporaneity"


23 травня 2018 року  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"


18-19 квітня 2018 року   Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансова система України в умовах економічних перетворень"


6-7 березня 2018 року   ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв'язків України"


27 березня 2018 року   Всеукраїнська науково-практична конференція "Модернізація фінансово-кредитної системи"


22 березня 2018 року   XI Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Тези доповідей


21 березня 2018 року   Міжвузівський науково-методичний семінар "Використання моделі змішаного навчання при викладанні іноземних мов"


23 листопада 2017 року  XI Міжнародна науково-практична конференція "Реклама: інтеграція теорії та практики"


22-23 листопада 2017 року   Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Стратегії розвитку фінансового ринку України"


15–16 листопада 2017 року  Міжнародна науково-практична конференція "Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри"


11 жовтня  2017 року  круглий стіл студентів "Реформи законодавства в умовах євроінтеграції"                              


Архів

2016-2017 н.р.

2015-2016 н.р.

2014-2015 н.р.

24.11.2016
adv
14606
остання редакція 25.06.2020
43220