logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Наукова робота

товарознавства та митної справи


Звіт про науково-дослідну роботу кафедри товарознавства та митної справи за 2020 рік


Під керівництвом провідних науковців кафедри працюють наукові школи:

проф. Мережко Н.В. з напряму «Розробка нових лакофарбових матеріалів та покриттів»: захистилася докторська дисертація доц. Караваєва Т.А. (науковий керівник – проф. Свідерський В.А.), кандидатська дисертація ас. Комахи В.О. (науковий керівник – проф. Свідерський В.А.)., кандидатська дисертація ас. Золотарьової О.Г. (науковий керівник – проф. Мережко Н.В.). У липні 2020 року захищена дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук асп. Осауленко К. В. на тему «Товарознавча оцінка паперу з кремнійорганічними тонкошаровими покриттями» (науковий керівник – проф. Мережко Н.В.).

проф. Мокроусової О.Р. «Фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та властивостей шкіряних, хутрових матеріалів та взуття». Під її керівництвом захищено кандидатську дисертацію Паламар В.А., а також працює ас. Жалдак М.П. 

Викладачі кафедри займають активну громадську та професійну позицію:

проф. Мережко Н.В. – відмінник освіти України, є академіком Української технологічної академії, заступник голови спеціалізованої вченої ради КНТЕУ Д 26.055.02 з захисту дисертаційних робіт, членом спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.03 з захисту дисертаційних робіт, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації "Українське товариство товарознавців і технологів",  член редколегій журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки».

23 серпня 2017 року Указом президента України №251/2017 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності Україниза значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм – почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоєно завідувачеві кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МЕРЕЖКО Ніні Василівні.

Проф. Мережко Н.В. є Головою науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Проф. Мокроусова О.Р. – член спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.03 з захисту дисертаційних робіт, спеціалізованої вченої ради КНТЕУ Д 26.055.02 з захисту дисертаційних робіт, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2013), дійсний член ALCA.

Проф. Індутний В.І. – член спеціалізованої вченої ради КНТЕУ Д 26.055.02 із захисту дисертаційних робіт.

Мережко Н.В. та Караваєв Т.А. є членами Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).

Доц. Караваєв Т.А. входить до редакційної ради міжнародного журналу Forum Ware, періодичного видання IGWT, а також членом технічного комітету стандартизації ТК 168 "Лаки та фарби" Міністерства економічного розвитку і торгівлі.  


Викладачі кафедри регулярно виступають як рецензенти та опоненти кандидатських, докторських дисертацій (проф. Мережко Н.В., проф. Мокроусова О.Р., проф. Коптюх Л.А., доц.. Коломієць Т.М., доц.. Караваєв Т.А., доц. Михайлова Г.М.).

Викладачі кафедри – Мокроусова О.Р., Караваєв Т.А., Михайлова Г.М., Осієвська В.В., Андрієвська Л.В., Золотарьова О.Г., Шульга О.С.) постійно популяризують КНТЕУ у засобах масової інформації на телебаченні: програми «Якісне життя» на ТРК «Київ», програма «Таємний агент» на телеканалі «НОВИЙ, програми «Не дай себе обдурити» та програма «ТОП 5» на ТРК «ICTV».

Викладачі кафедри постійно працюють над своїм професійним ростом, у 2020 році пройшли стажування:

Пірковіч К.А. – Національний музей історії України з 03.02.2020 по 02.03.2020.
Полюга В.О. – Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби з 02.03.2020-30.03.2020.
Сім’ячко О.І. – ТОВ «Епіцентр К» «Гіпермаркет №1»  з 01.10.20-30.10.20.
Комаха В.О. – Асоціація митних брокерів, грудень 2020, курси професійної підготовки «Митний брокер» (80 годин);
Галько С.В. прийняла участь у вебінарі «The methodology of plagiarism prevention», 8 жовтня 2020р.
Караваєв Т.А. бере участь у гранті на тему: Innovative composite materials based on the biopolymers and mineral fillers (Інноваційні композиційні матеріали на основі біополімерів та мінеральних наповнювачів). Грантодавець: The Swedish Foundation for International Cooperation in Higher Education and Research (STINT).

Необхідно відмітити, що викладачі пройшли іноземне стажування в країнах ЄС. Зокрема, проф. ММокроусова О. Р. в Апtwеrр Maritime Academy (Belgium), 02.04.2019-13.04.2019, взяла участь у проекті Erasmus+ КА107 - "Higher education student and staff mobility between Program and Раrtпеr Countries"; Modern scientific achievements in biotechnology, electrochemistry, biocorrosion  for developing educational materials. Certificate № 1/12.04.2019.


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ


 

Товарознавство. Т. 1. Непродовольчі товари : підруч. / Н. В. Мережко, О. Р. Мокроусова, Л. А. Коптюх та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 760 с. – (Серія «Товарознавство»).ISBN 978-966-629-893-8 (Т. 1)

У підручнику розглянуто теоретичні основи товарознавства та основні групи непро­довольчих товарів. Кожна група товарів аналізується системно: чинники формування та вимоги до якості, класифікаційні ознаки, характеристика асортименту, основні торгові марки та бренди.

Підручник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів нетоварознавчих спеціаль­ностей, працівників торгівлі та споживачів, а також усіх, хто цікавиться товарознавством.

Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.М. Коломієць, Т.А. Караваєв, В.В. Осієвська, С.В. Галько ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 368 с. – (Серія «Митна справа»). ISBN 978-966-629-901-0.

У посібнику розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно-правовому регулюванню переміщення товарів через митний кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Викладачі кафедри опублікували колективну монографію під загальною редакцією проф. А.А.Мазаракі "Класифікація непродовольчих товарів" загальним обсягом 28,13 др. ар.

Класифікація непродовольчих товарів : монографія / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Л.А. Коптюх та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 592 с. ISBN 978-966-629-808-2.

У монографії проведено аналіз теоретико-методологічних засад класифікації непро­довольчих товарів, опрацьовано інформацію щодо систем класифікацій ДКПП, УКТЗЕД, МКТУ-10 тощо. Наведено приклади практичного використання класифікації непродовольчих товарів на міжнародному рівні: при здійсненні експортно-імпортних операцій, тарифних і нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі тощо. Запропоновано нові методологічні підходи до класифікації непродовольчих товарів, які передбачають розширення угрупувань середніх і нижчих розрядів класифікації, котрі найчастіше використовуються у практиці роботи сучасних торговельних підприємств і митних установ.

У 2017 було видано підручник "Митна справа".  У підручнику всебічно розглянуто складові державної митної справи. Значну увагу приділено тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формаль­ностей при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Для студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавлять питання оцінки культурних цінностей видано підручник "Оцінка культурних цінностей" (Оцінка культурних цінностей : підручник / В.В. Індутний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 880 с.).

Оцінка культурних цінностей : підручник / В.В. Індутний. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 880 с.ISBN 978-966-629-800-6

Підручник охоплює коло питань, пов’язаних з оцінкою куль­турних цінностей. Подано теоретичні засади та практичні регламенти щодо визначення, оцінки якості, класифікації та прогнозування вартості культурних цінностей. Наведено чисельні приклади оцінки пам’яток культури різних типів і видів. Значну увагу приділено добірці прогнозованих показників вартості під час великих обсягів оціночних робіт та обмеженості часу.

За загальною редакцію А. А. Мазаракі у 2014 році вийшов навчальний посібник для студентів "Товарознавство і торговельне підприємництво" (Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.)

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи і методологію наукових досліджень у товарознавстві та торговельному підприємництві, процес їх здійснення та обґрунтування вибору методів дослідження з ілюстрацією застосування на прикладах різних груп харчових продуктів і непродовольчих товарів та ситуаційних завдань торговельного підприємництва. Висвітлено питання щодо основних сучасних інструментів ресурсного наповнення, апробації отриманих результатів. Видання призначено для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» напряму підготовки «товарознавство і торговельне підприємництво».

23.04.2013
guliya2005
6432
остання редакція 15.12.2020
437281