logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Аспіранти

товарознавства та митної справи

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ "ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"  
ОНП 076 "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ" 


БОНДАРЄВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач ступеня "доктор філософії" 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ: Формування якості натуральних шкір з полімерно-мінеральним покриттям.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: д.т.н., професор Мокроусова О.Р.

ОСВІТА ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД: у 1999 році закінчила НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та здобула кваліфікацію інженера з комп’ютерних наук. У 2003 році отримала ступінь магістра з технологічного дизайну за освітньою програмою «User System Interaction» (Technical University of Eindhoven, Netherlands). З 2010 року займає посаду Директора з асортименту «Деко» ТОВ «Епіцентр К». З 2018 року – здобувач ступеня доктора філософії в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ: автор 9 наукових праць, у тому числі 2 статті у фахових виданнях, 1 стаття у колективній монографії. Бере участь у наукових конференціях, симпозіумах та семінарах. Результати дисертаційних досліджень оприлюдено на 6-ти наукових конференціях.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: формування якості натуральних шкір з полімерно-мінеральним оздобленням

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


ВОВК ЮЛІЯ РУСЛАНІВНА

Здобувач ступеня "доктор філософії" 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ: Товарознавча експертиза антикварної холодної зброї.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Індутний В.В.

ОСВІТА ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД: у 2018 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі», отримала диплом магістра. З 2019 року - здобувач ступеня доктора філософії в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ: автор 2 наукових Бере участь у наукових конференціях, симпозіумах та семінарах. Результати дисертаційних досліджень обговорено на 2-х наукових конференціях.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: експертиза та атрибуція холодної зброї.

Індекси бібліографічних посилань у Google АкадеміяІдентифікатор ORCIDІдентифікатор ResearchID


01.09.2020
437281
854
остання редакція 30.06.2022
437281