logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Міжнародні проєкти

товарознавства та митної справи


Міжнародний проєкт Еразмус+ напряму Жана Моне  
Програма авторизованого економічного оператора ЄС: імплементація в Україні
EU authorized economic operator program: implementation in Ukraine

Тривалість: 01 листопада 2022 – 31 жовтня 2025

Загальною метою проекту EUAEOUA є популяризація європейських цінностей, правил та досвіду реалізації програми AEO в ЄС, яка сприяє діалогу між науковими колами та суспільством через навчання студентів університетів, молодих дослідників, науковців, бізнесменів, молодих спеціалістів, державних службовців та інших для розширення знань, досвіду та переваг для ведення бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках після проходження процедури авторизації АЕО.

Цільова аудиторія проєкту:

 • студенти та молоді дослідники ДТЕУ та інших університетів;
 • викладачі та науковці ЗВО України; представники бізнесу та бізнес асоціацій;
 • майбутні посадові особи митних органів України;
 • митні брокери та інші митні посередники;
 • експерти і практики, залучені до здійснення ЗЕД;
 • представники органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • інші зацікавлені особи, залучені до здійсненні міжнародних торговельних операцій.

Основні напрями діяльності за проєктом:

 • Розробка навчального курсу «Програма авторизованого економічного оператора ЄС: імплементація в Україні» (40 год), його пілотування в рамках проекту;
 • Проведення круглого столу: Авторизований економічний оператор: європейський досвід та українські реалії;
 • Розробка, презентація та обговорення рекомендацій щодо подальшого впровадження досвіду ЄС у сфері АЕО в законодавство та практику України;
 • Поширення результатів проєкту EUAEOUА (активні сторінки у Facebook та інших соціальних мережах).

Очікувані результати:

 • Розробка посібника «Статус AEO: детальний довідник»;
 • Публікація наукових статей про досвід програми авторизованого економічного оператора в ЄС та Україні;
 • створення підґрунтя для ділового партнерства між митними та іншими державними органами, задіяними в міжнародному торговельному ланцюзі;
 • підвищення прозорості українського бізнесу, запровадження принципів чесної конкуренції;
 • сприяння виходу українських експортерів зі статусом АЕО на зовнішні ринки.

Виконавцями і спікерами проєкту EUAEOUA є:

Тарас КАРАВАЄВ – професор кафедри товарознавства та митної справи (координатор проєкту);
Ганна ДУГІНЕЦЬ – завідувач кафедри світової економіки;
Оксана ЗОЛОТАРЬОВА – доцент кафедри товарознавства та митної справи.


17.03.2023
437281
522
остання редакція 17.03.2023