logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Сектор хімії

товарознавства, управління безпечністю та якістю

   

Сектор хімії функціонує з 1960 року. У становлення сектору хімії значний вклад внесли кандидати хімічних наук Ушенко І. К., Буряк В. Ю.

             На даний час сектор хімії є складовою частиною кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю. Професорсько-викладацький склад сектора хімії бере участь у підготовці спеціалістів факультету торгівлі та маркетингу (ФТМ) та факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (ФРГТБ).

У розпорядженні сектору є сучасні добре обладнані три лабораторії, в яких здійснюється виконання лабораторних робіт передбачених навчальними планами з наступних дисциплін:

1. Хімія (хімія неорганічних, органічних речовин, загальні закономірності протікання хімічних процесів та колоїдно-дисперсні системи).

2. Харчова хімія.

3. Інструментальні (фізико-хімічні) методи дослідження якості товарів.

4. Експертиза наркотичних, отруйно-небезпечних та вибухових речовин.

5. Експрес-методи визначення якості товарів.

У хімічних лабораторіях здійснюється науково-дослідна робота викладачів та студентів.

             Професорсько-викладацький склад сформований з високоосвічених фахівців, які мають значний досвід практичної наукової роботи в закладах НАН України.

            Сучасна лабораторна база, високий професійний рівень викладачів сектору хімії сприяють глибокому засвоєнню хімічних дисциплін студентами та їх науковій роботі.

            Викладачі сектору хімії орієнтуються на світові наукові стандарти освіти, активно працюють над збагаченням змісту дисциплін, що викладаються, впроваджують інноваційні технології та методи. Викладачами проводяться консультативні заняття з окремих хімічних дисциплін, що дає можливість студентам поглибити базові знання з хімії.

22.04.2013
guliya2005
6530
остання редакція 17.03.2023
43719