logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Викладацький склад

товарознавства, управління безпечністю та якістю

БЕЛІНСЬКА СВІТЛАНА ОМЕЛЯНІВНА
доктор технічних наук, професор 
завідувач кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. У 1985 р. з відзнакою закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами». 

Має значний досвід роботи в торгівлі: з 1985 по 1987 р.  завідувач відділу гастроному, з 1987 по 1997 р - заступник директора гастроному.

З 1997 р. по 2000 р. навчалась в аспірантурі КДТЕУ. На кафедрі працює з 2000 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила у 2000 р., на здобуття доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.15 товарознавство – у 2010 р. Вчене звання професора кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів присвоєно у 2013 році.  

Викладає дисципліни:  «Експертиза товарів», «Експертиза алкогольних напоїв».

Підвищення кваліфікації, стажування та участь у наукових семінарах: 

Семінар «Нові аналітичні прилади компанії Agilent Technologies для аналізу якості сировини і готової продукції», сертифікат, Agilent Technologies, 2017

Курс лекцій на тему «Створення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів. Обов’язковість впровадження системи НАССР. Мікробіологічний контроль харчової продукції. Оновлене харчове та санітарне законодавство України», свідоцтво, ТОВ «НТЦ ІНСТАЛСЕРВІС», 2017

Коло наукових інтересів: безпечність та якість продуктів переробки плодів та овочів.

Науково-дослідна робота: Участь у виконанні науково-дослідної теми  «Управління якістю та безпечністю продуктів переробки плодів та овочів», керує роботою аспірантів.

Перелік основних публікацій: У науковому доробку близько 200 друкованих праць, понад 100 з яких – наукових. Наукові статті опубліковані у виданнях України, Польщі, Італії, Словенії, Румунії, Росії, Великої Британії.

Співавтор двох монографій: «Заморожені плодоовочеві продукти: проблеми асортименту та якості», «Управління безпечністю та якістю швидкозамороженої плодоовочевої  продукції».

Автор розділів колективних монографій:  «Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня»,  «Scientific development and achievements».

Підвищення кваліфікації та стажування: Торгово-промислова палата України.  Міжнародний інститут безпеки та якості харчових продуктів.  Прослухала навчальний курс Агроцентру Університету штату Луїзіана  “Thermal processing operations for canned food”.

Докладніше...

SCOPUS

Web of science

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

ПРИТУЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Перший проректор з науково-педагогічної роботи,
доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. Закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут, товарознавчий факультет за спеціальністю "Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами".

З 1987 р. по 1993 р. працювала у Всесоюзному науково-дослідному інституті нових харчових продуктів і добавок у лабораторії нових харчових продуктів на посаді молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника,  завідувача лабораторії.

З 1993 р. працює у Київському державному торговельно-економічному інституті, у 2001р. захистила докторську дисертаційну роботу на тему: “Оптимізація споживчих властивостей комбінованих консервів та харчових концентратів  з  білоквмісною сировиною різного походження”,  з 2003 по 2015 р.р. – завідувач кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів, з 2006 р. – декан товарознавчого факультету, з 2007 р. – проректор з наукової та навчально-методичної роботи КНТЕУ, з 2009 р. – проректор з наукової роботи, з 2012 р. – перший проректор з науково-педагогічної роботи. 

Притульська Н.В. - голова спеціалізованої вченої ради з технічних наук із захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт, голова підкомісії з товарознавства та торговельного підприємництва Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, керівник системи управління якістю КНТЕУ, член громадських рад Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, Міністерства аграрної політики та продовольства України, входить до складу міжнародної ради Міжнародного товариства товарознавців і технологів, член Консультаційної ради країн СНД з питань захисту прав споживачів.

Викладає дисципліни: «Захист прав споживачів», «Codex Alimentarius», «Методологія і організація наукових досліджень».   В навчальному процесі поєднує традиційні та нетрадиційні методи викладання із використанням інноваційних технологій.

Коло наукових інтересів: напрями формування та забезпечення якості товарів спеціального призначення (для спортсменів, поранених, хворих, людей з підвищеним фізичним та психоемоційним навантаженням), наукові засади управління безпечністю та якістю товарів і послуг,  методологічні  та науково-практичні підходи у сфері захисту прав споживачів, ідентифікації товарів.

Науково-дослідна робота: очолює наукову школу з проблем розробки та управління якістю продуктів спеціального призначення (для хворих, поранених, спортсменів, людей з підвищеним фізичним та психоемоційним навантаженням) підготувала шістьох кандидатів наук, керує науковою роботою студентів, аспірантів, трьох докторантів.

Є керівником науково-дослідних робіт: “Управління якістю та безпечністю харчових продуктів та сировинних ресурсів", "Формування інституційного середовища захисту ринку України від розміщення небезпечної та неякісної продукції". Систематично бере участь у  наукових та науково-практичних заходах щодо питань безпечності та якості товарів, захисту прав споживачів тощо.

Підвищення кваліфікації та стажування: Проходила стажування щодо питань запроваждення системи HACCP на підприємствах харчової промисловості на базі Агроцентру Університету штату Луїзіана (США). Брала участь у навчальному  курсі “Thermal processing operations for canned food”, організованого Агроцентром Університету штату Луїзіана,  серії семінарів та навчальних курсів з питань запровадження міжнародних стандартів у сфері управління безпечністю товарів, організованих Міжнародним інститутом безпечності та якості товарів тощо.  

Відзнаки: Знак “Відмінник освіти України” (2003 р.), Подяка Київської міської державної адміністрації (2003 р.), Почесна грамота Київського міського голови (2003 р.), Почесна грамота Верховної Ради України (2005 р.), "Знак Пошани" Київського міського голови (2008 р.), Нагрудний знак "За наукові досягнення" (2009 р.), Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009 р.), Нагрудний знак «За сприяння митним органам України», 2009 р., Почесна грамота Київського міського голови, 2010 р., Нагрудний знак Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «За сумлінну працю»  І ступеня, 2011 р., Подяка Прем’єр-міністра України,  2012 р., Почесна грамота  Кабінету Міністрів України, 2013 р. У 2017 р. Указом Президента України за значний особистий внесок, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID


РУДАВСЬКА ГАННА БОГДАНІВНА 
доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. Закінчила Львівський торговельно - економічний інститут у 1952 році за спеціальністю "Товарознавство продовольчих товарів". У 1957 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Товарознавча характеристика гуцульської бринзи та біохімічні процеси при її зберігання та дозріванні", у 1983 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва на тему: "Покращення якості яєць шляхом оптимізації їх виробництва та зберігання". Працює на кафедрі з 1966 року. Має почесне звання "Заслужений діяч науки та техніки України" Є членом експертної ради ВАК України, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д26.055.02. КНТЕУ за спеціальностями "Товарознавство харчових продуктів", "Товарознавство непродовольчих товарів", "Технологія харчової продукції" та в Харківському державному університеті харчування і торгівлі, член редколегії збірників наукових праць КНТЕУ, ЛКА.

Викладає дисципліни: "Товарознавство. Харчові продукти", "Мікробіологія".

Підвищення кваліфікації, стажування та участь у наукових семінарах: Conference «Modern methodologies, innovations, and operational experience in the field», сертифікат, Radom Academy of economics, 2017 

Коло наукових інтересів: розробка нових оздоровчих продуктів спеціального призначення, в тому числі продуктів для дитячого та профілактичного харчування в умовах порушеної екології, а також для військовослужбовців

Науково-дослідна робота: Рудавська Г.Б. є керівником науково-дослідної теми "Управління якістю та безпечністю продуктів спеціального та дієтичного призначення на основі молочної та фруктово-ягідної сировини", керує науковою роботою студентів, аспірантів, докторантів.


Докладніше...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

ОСИКА ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
доктор технічних наук,  професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю,
декан факультету торгівлі та маркетингу

Освіта та практичний досвід: У 1984 р. закінчив Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами".

Має  досвіт роботи в торгівлі: з 1982 по 1985 р. працював старшим товарознавцем оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату Жовтневого району м. Києва. З 1985 р. працює в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 1992 р. Вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів присвоєно у 1998 р.

Викладає дисципліни: "Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара", "Товарознавство. Харчові продукти".

Коло наукових інтересів: дослідження впливу пакувальних матеріалів і тари на збереження властивостей харчових продуктів під час зберігання, формування споживчих властивостей продуктів переробки фруктів, ягід, овочів та грибів.

Науково-дослідна робота: Є керівником науково-дослідних робіт: «Розроблення нових пакувальних матеріалів на основі паперу для харчових продуктів», «Удосконалення галузевих стандартів вищої освіти напряму «Товарознавство і торговельне підприємництво», бере участь у виконанні науково-дослідної роботи «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів».

Перелік основних публікацій: Осика В.А. є автором близько 200 друкованих праць, серед яких підручники, навчальні посібники, галузеві стандарти вищої освіти, наукові статті у фахових наукових виданнях України, Польщі, Італії, Словенії, Румунії, Росії, Китаю, Південної Кореї.

Автор підручника «Пакувальні матеріали і тара», співавтор навчального посібника  «Товарознавство і торговельне підприємництво» та державних стандартів вищої освіти України.

Має 6 патентів на винахід і 4 патенти на корисну модель.

Відзнаки: Знак «Відмінник освіти України» (2005 р.).  Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.). Подяка Київської міської державної адміністрації (2001 р.). Подяка Голови Деснянської районної державної адміністрації в м. Києві (2002 р.). Почесна грамота Державної митної служби України (2008 р.). Почесна грамота Київського міського голови (2006 р.). Почесна грамота Державної пробірної служби  Міністерства фінансів України. 

Докладніше

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

СИДОРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, медіа-експерт з питань безпечності та якості харчових продуктів

Освіта та практичний досвід. Закінчила С.-Петербургський торговельно-економічний інститут у 1990 році. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Якість товарної риби різних способів сушки", у 2009 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.18.15 -товарознавство харчових продуктів на тему: "Наукове обґрунтування і формування споживних властивостей продуктів з прісноводної риби та рослинної сировини". Працює на кафедрі з 1994 року. Має відзнаку за участь у 2 конкурсі науково - технічних проектів "Інтелектуальний потенціал молодих учених (2002). Диплом за участь у конкурсі наукових проектів "Інтелектуал молодих - на службу столиці". Є керівником магістерської програми за фахом "Товарознавство та комерційна логістика", керує науковою роботою студентів, організацією та проведенням студентських конференцій, олімпіад. Член ради ФТМ, член секції товарознавства НМК МОНУ, вчений секретар спеціалізованої ради Д26.055.02. КНТЕУ із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями "Товарознавство харчових продуктів", "Товарознавство непродовольчих товарів", "Технологія харчової продукції". В 2007-2012 рр. очолювала дегустаційну комісію програми "Знак якості" телеканалу Інтер, є членом дегустаційної комісії КНТЕУ.

Викладає дисципліни: "Товарознавство. Харчові продукти", "Сенсорний аналіз".

Коло наукових інтересів: розробка нових харчових продуктів на основі гідробіонтів; методологія сенсорного аналізу споживних товарів; теоретико-практичні аспекти комплексної оцінки якості та конкурентоспроможності споживних товарів.

Участь у наукових семінарах: 

"Формування громадянських компетентностей. Соціальні, економічні та психологічні показники", сертифікат "Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", 2018

Course «Thermal Processing Operations for Canned Foof», certificate of attendance, Louisiana State University, 2010

Підвищення кваліфікації та стажування: пройдено стажування на тему "Організація та здійснення державного контролю у сфері охорони тваринного світу" 12-14.03.2018 та "Організація та здійснення громадського контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства" 14.05.2018  на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України. 13-14.08.2018 пройдено стажування на тему "Формування громадянських компетентностей та екологічного мислення у державних службовців"  Міністерство екології та природних ресурсів України. 

Науково-дослідна робота: Сидоренко О.В. є керівником науково-дослідної теми "Безпечність та якість продуктів із гідробіонтів", керує науковою роботою студентів та аспірантів.

Відзнаки:  диплом КМДА (2004 р.) подяку Деснянської районної у м.Києві державна адміністрація (2005 р.), почесна грамота ректора КНТЕУ (2013 р.), подяка президента УСПП (2013 р.), почесна грамота УСПП (2013 р.), почесна грамота ректора КНТЕУ (2016 р.), 


Докладніше...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

МОТУЗКА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
доктор технічних наук,
професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2002 р. за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг». У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  на тему: “Управління якістю напоїв для спортсменів” за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. На кафедрі працює з 2005 р. З 2012 р. навчалась в докторантурі, а в 2018 році захистилас дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.15 (товарознавство харчових продуктів) на тему: “Управління безпечністю та якістю продуктів для ентерального харчування”.

Входить до складу групи самоаналізу спеціальності “Експертиза товарів та послуг”, є членом Громадської Ради при Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів. Проходила стажування на базі Німецького інституту інформації для споживачів “STIFTUNG WARENTEST” (Берлін), Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз “ТЕСТ” з вивчення кращих європейських практик у сфері порівняльних тестувань товарів та послуг.

Викладає дисципліни: «Аудит та сертифікація систем управління», «Порівняльні тестування товарів та послуг», «Захист прав споживачів», "Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів".

Науково-дослідна робота: наукова робота зосереджена на розробці методологічних і науково-практичних засад управління безпечністю та якістю товарів, а також напрямів формування та забезпечення якості продуктів спеціального призначення, зокрема для спортсменів та хворих. Займається проблематикою захисту прав споживачів, ідентифікації харчових продуктів, порівняльними тестуваннями товарів та послуг.  Також систематично бере участь у численних наукових та науково-практичних заходах щодо питань якості та безпечності товарів.

Коло наукових інтересів: розробка товарів спеціального призначення (для спортсменів, поранених, хворих, людей з підвищеним фізичним та психоемоційним навантаженням), методологічні  та науково-практичні підходи у сфері захисту прав споживачів, ідентифікації товарів.

Підвищення кваліфікації та стажуванняПроходила стажування на базі Німецького інституту інформації для споживачів “STIFTUNG WARENTEST” (Берлін), Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз “ТЕСТ” з вивчення кращих європейських практик у сфері порівняльних тестувань товарів та послуг

Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

ПАВЛЮЧЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. У 1985 р. закінчив КТЕІ за спеціальністю "Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами".

Має досвід роботи в торгівлі: з 1985 по 1986 р. - заступник директора продовольчого магазину, 1986-1987 р. – директор продовольчого магазину.

У 1998 р. захистив дисертацію на тему: "Товарознавча характеристика нових видів сиров’ялених та сирокопчених продуктів з яловичого м’яса" та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. З 1996 р. працює на посаді доцента кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ.

Викладає дисципліни: "Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів", "Товарознавство. Харчові продукти", "Безпечність товарів".

Коло наукових інтересів: розширення асортименту м’ясних та рибних товарів, проблеми ідентифікації та фальсифікації харчових продуктів, мікроструктурні дослідження харчових продуктів, виступи на телебаченні: INTER, ICTV, СТБ, УТ-1, ТРК-Київ та ін. з метою інформування споживачів щодо маркування, безпечності та якості харчових продуктів; участь в роботі дегустаційних комісій.

Науково-дослідна робота: постійно бере участь у виконанні різноманітних науково-дослідних тем. Серед останніх «Безпечність та якість продуктів із гідробіонтів».

Перелік основних публікацій: у науковому доробку близько 70 друкованих праць, понад 30 з яких – наукових. Автор навчального посібника, лабораторного практикуму та електронного підручника : «Методи визначення фальсифікації товарів».

Підвищення кваліфікації та стажування:  Державне підприємство Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів; Міжнародний інститут безпеки та якості харчових продуктів;  Навчальний центр «Успіх» (ліцензія МОНУ АВ No159541 від 22.06.2006 р.) за програмою «Web-майстер», м. Київ, Україна

Докладніше...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

ВЕЖЛІВЦЕВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. У 1997 р. закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю "Технологія жирів та жирозамінників". В 1997 р. прийнята на роботу в КНТЕУ  на посаду старшого лаборанта кафедри  товарознавства та експертизи харчових продуктів. З 2001 по 2003 р.р. навчалася екстерном в Ніжинському державному педагогічному університеті ім. М.Гоголя за спеціальністю «Вчитель хімії», поєднуючи навчання з роботою в університеті. В 2002 р. вступила до  заочної аспірантури КНТЕУ, поєднувала навчання з роботою на кафедрі на посаді завідуючого лабораторії. В 2008 р. захистила дисертаційну роботу на тему: "Формування асортименту вітчизняних м’яких  маргаринів  підвищеної біологічної цінності" і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук (Doctor of Philosophy, Ph. D) за спеціальністю 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. З 2009 р. працює на кафедрі товарознавства, управління безпечністю та якістю  КНТЕУ на посаді старшого викладача, доцента. В період з 11 жовтня по 13 грудня 2017 року пройшли курси підвищення кваліфікації за програмою "Впровадження системи управління безпечністю на підприємствах харової промисловості". 

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Харчові жири», «Товарознавство», «Харчова мікробіологія».

Підвищення кваліфікації, стажування та участь у наукових семінарах: У період з 01.10.2018 по 12.10.2018 р. пройдено міжнародне стажування на базі Університету Кардинала Стефана Вишинського у  м. Варшава (UKSW).

Коло наукових інтересів: розширення асортименту молочних та жирових продуктів, виступи на телебаченні Інтер, ICTV, Tonis за для інформування споживачів щодо маркування, безпечності та якості харчових продуктів; участь у дегустаціях.  

Науково-дослідна робота: постійно приймає участь у виконанні різноманітних науково-дослідних тем. Серед останніх - науково-дослідна тема «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів».

Докладніше...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

РОМАНЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід у 2002 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю “Експертиза товарів та послуг” та отримала диплом спеціаліста з відзнакою.  З 2002 по 2003 р.р.- навчалася в магістратурі КНТЕУ. В листопаді 2003р. вступила до аспірантури КНТЕУ на денну форму навчання, спеціальність «Товарознавство харчових продуктів». 30 березня 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.

На кафедрі товарознавства та експертизи харчових продуктів працює з 2006 р. З 1.09.2013 р. по теперішній час працює на посаді доцента. В грудні 2014 р. отримала звання доцента.на тему «Споживні властивості нових пресервів на основі прісноводної риби».

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. Послуги», «Екологічна безпека».

В навчальному процесі застосовує новітні технології: візуальне супроводження лекційного матеріалу дисциплін «Основи фізіології та гігієни харчування» та «Товарознавство. Послуги», використання мультимедійних матеріалів при проведенні лабораторних робіт.

Коло наукових інтересів: проблеми якості та безпечності харчових продуктів, сучасний асортимент рибних товарів, принципи класифікації послуг, визначення їх місця у загальногосподарській сфері, підходів до оцінки якості певних послуг у ринкових умовах  з урахуванням діючої законодавчої бази.

Докладніше...

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID


БОЖКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, начальник навчально-методичного відділу

Освіта та практичний досвід: закінчила магістратуру КНТЕУ у 2002 році, за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність», спеціалізацією «Товарознавство і комерційна логістика». У 2016 році захистила дисертацію на тему: «Формування споживних властивостей десертних емульсійних крем-лікерів» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. З 2008 по 2011 р. працювала асистентом кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів на умовах сумісництва. З 2017 р. працює на посаді старшого викладача, а з 2018 доцента кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю за сумісництвом.

Підвищення кваліфікації, стажування та участь у наукових семінарах: стажування  в університетах Словаччини та Австрії на тему  "Сучасні методи викладання та інновацйні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції", 2018.

Викладає дисципліни: "Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара", «Товарознавство. Харчові продукти», "Основи товарознавства".

Коло наукових інтересів: безпечність і якість харчових продуктів, інновації в освіті, внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Науково-дослідна робота: Бере участь у науково-дослідній темі "Управління якістю та безпечністю продуктів спеціального та дієтичного призначення на основі молочної та фруктово-ягідної сировини"

Перелік основних публікацій: Божко Т.В. є автором понад 30 друкованих праць, з яких 9 статей у фахових наукових виданнях, 4 в іноземних виданнях, 2 патенти.

Інші види робіт: є керівником групи внутрішніх аудиторів КНТЕУ.

Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

ДОНЧЕВСЬКА РАЇСА СТЕПАНІВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. У 2007 році закінчила магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

З 2008-2011 рр. - аспірант кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів КНТЕУ. За час навчання в аспірантурі виконала під науковим керівництвом проф. Сидоренко О.В. дисертаційну роботу на тему «Формування споживних властивостей заморо­жених заливних продуктів із прісноводної риби», яку захистила у жовтні 2011 р. та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 - товарознавство. З 2011 р. працює на кафедрі товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ на посадах асистента, старшого викладача, а з 2015 р. - доцента.

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Харчові продукти», «Основи товарознавства», «Товарознавство».

Коло наукових інтересів: наукові дослідження щодо формування споживних властивостей продуктів із гідробіонтів під час їх розробки і товароруху.

Науково-дослідна робота: бере участь у держбюджетній темі «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів», розділ «Безпечність та якість продуктів із гідробіонтів», міжнародних симпозіумах, науково-практичних конференціях.

Наукові та науково-методичні видання: автор 54 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 41 наукового та 11 навчально-методичного характеру, 2 патентів на корисні моделі.

Підвищення кваліфікації та стажування: у 2016 р. пройдено стажування в Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти», у 2014 р. підвищено кваліфікацію у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ з отриманням свідоцтва. Інші 

Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

БАБІЙ ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЇВНА                                         

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

 Освіта та практичний досвід: у 2010 р. з відзнакою закінчила магістратуру  Київського національного торговельно-економічного університету за  спеціальністю «Експертиза товарів та послуг». У цьому ж році успішно склала  вступні іспити до аспірантури, яку закінчила у жовтні 2013 р. В червні 2014 року захистила дисертацією за спеціальністю 05.18.15 -товарознавство харчових продуктів на тему «Споживні властивості вуглеводно-білкового продукту для спортсменів зі швидкісно-силовою спрямованістю підготовки».

З 2013 р. працює асистентом, з 2015 р. старшим викладачем, а з 2017 р. - доцентом кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ.

Викладає дисципліни: «Безпечність товарів», «Товарознавство. Послуги», «Товарознавство. Пакувальні матеріали та тара», «Товарознавство. Харчові продукти».

Коло наукових інтересів: розробка та впровадження харчових нанотехнологій, розширення асортименту продуктів спеціального дієтичного призначення, підвищення якості надання послуг.

Займається проблематикою захисту прав споживачів, є координатором роботи Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів».

Підвищення кваліфікації та стажування: у 2016 р. пройдено стажування в ТОВ «Міжнародний інститут безпечності та якості харчових продуктів – Україна»

Докладніше...

SCOPUS

Web of science

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID


АНТЮШКО ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. У 2011 р. з відзнакою закінчив магістратуру Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг». У 2011 р. працював спеціалістом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, , державний службовець категорії Б. З 2011  по 2014 р. навчався в аспірантурі КНТЕУ. У грудні 2014 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу за спеціальністю 05.18.15 -товарознавство харчових продуктів на тему «Якість сухих розчинних продуктів для ентерального харчування». З березня 2014 р. працює на кафедрі на посаді асистента, з вересня 2015 р. – старшого викладача, з вересня 2017 р. - доцента.

Підвищення кваліфікації, стажування та участь у наукових семінарах:

В 2017 взяв участь в програмі Erasmus Plus Staff Mobility Programme та отримав сертифікат School of Language and Global Studies.

У грудні 2018 р. пройшов навчання в ТОВ «Factorum Еxpert Solutions”за сертифікованою програмою «Базові програми забезпечення безпечності харчових продуктів» та одержав сертифікат FSMS за компетенцією «Внутрішній аудитор».

Викладає дисципліни: «Стандартизація, метрологія та управління якістю», «Порівняльні тестування товарів та послуг»,«Захист прав споживачів»; «Товарознавство».

Наукові інтереси: забезпечення захисту прав споживачів, забезпечення управління якістю та підприємствах, розробка продуктів спеціального дієтичного призначення.

Перелік основних публікацій: є автором близько 70 наукових праць, у т.ч. 20 у фахових виданнях, затверджених МОН України, 10 у наукометричних базах даних, зокрема 3 у Scopus та Web of Science, співавтор 1 монографії, має 3 патенти на корисну модель.

Підвищення кваліфікації та стажування: упродовж березня – червня 2015 року підвищено кваліфікацію у Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ, упродовж вересня – жовтня 2016 року пройдено стажування у громадській організації «Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС», у липні – серпні 2017 р. – в Університеті Центрального Ланкаширу (Великобританія)

Відзнаки: Подяки ректора КНТЕУ (15.03.2013, 30.05.2015), ректора ЛНТУ 31.03.2017), Почесна грамота Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (18.05.2015), Подяка Міністерства освіти і науки України (16.05.2015)

     Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

 

ШАПОВАЛОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. У 2007 році закінчила Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію товарознавець вищої кваліфікації за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

Кандидатську дисертацію захистила у 2013 році на базі товарознавчого факультету кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю. 05.18.15 ‑ товарознавство харчових продуктів. Тема дисертації: «Формування споживних властивостей пастильних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності».

Науковий керівник проф, докт. сільс.-господ. наук, професор Рудавська Г.Б.

Підвищення кваліфікації, стажування та участь у наукових семінарах:

Закордоне стажування у Польсько-Українському міжнародному інституті інновацій, науки, освіти та розвитку (MII) у Варшаві (Республіка Польща).

Викладає дисципліни: «Товарознавство», «Категорії та систематика товарів у ритейлі»

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ЧИКУН НАДІЯ ЮРІЇВНА
старший викладач кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів

Закінчила Ужгородський Держуніверситет у 1980 р. за спеціальністю хімік, викладач. Працює на кафедрі 2005 року на посаді старшого викладача.
  Сфера наукових інтересів:Інтерактивних методи навчання при викладанні інтегрованих хімічних дисциплін, удосконалення фізико-хімічних методів дослідження товарів. Підтримує міжнародні науково-дослідні зв’язки з співробітниками зарубіжних вузів та науково-виробничих фірм.
  Викладає дисципліни:"Харчова хімія", "Хімія", "Експрес-методи оцінки якості товарів". Є автором програм інтегрованих навчальних дисциплін: "Харчова хімія" напряму підготовки "Готельно-ресторанна справа" 2009 р., "Експрес-методи визначення якості товарів", 2011 р, "Харчова хімія" напряму підготовки "Харчові технології та інженерія" 2013 р, посібника "Експрес-методи визначення якості харчових продуктів" напряму підготовки "Торговельне підприємництво, та опорних конспектів "Хімія", "Харчова хімія", "Фізична та колоїдна хімія". Виконує обов’язки куратора академічної групи.

Сектор хімії

Сектор хімії функціонує з 1960 року. У становлення сектору хімії значний вклад внесли кандидати хімічних наук Ушенко І. К., Буряк В. Ю.

На даний час сектор хімії є складовою частиною кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю. Професорсько-викладацький склад сектора хімії бере участь у підготовці спеціалістів факультету торгівлі та маркетингу (ФТМ) та факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (ФРГТБ).

У розпорядженні сектору є сучасні добре обладнані три лабораторії, в яких здійснюється виконання лабораторних робіт передбачених навчальними планами з наступних дисциплін:

1. Хімія (хімія неорганічних, органічних речовин, загальні закономірності протікання хімічних процесів та колоїдно-дисперсні системи).
2. Харчова хімія.
3. Інструментальні (фізико-хімічні) методи дослідження якості товарів.
4. Експертиза наркотичних, отруйно-небезпечних та вибухових речовин.
5. Експрес-методи визначення якості товарів.

У хімічних лабораторіях здійснюється науково-дослідна робота викладачів та студентів.

Професорсько-викладацький склад сформований з високоосвічених фахівців, які мають значний досвід практичної наукової роботи в закладах НАН України.

Сучасна лабораторна база, високий професійний рівень викладачів сектору хімії сприяють глибокому засвоєнню хімічних дисциплін студентами та їх науковій роботі.

Викладачі сектору хімії орієнтуються на світові наукові стандарти освіти, активно працюють над збагаченням змісту дисциплін, що викладаються, впроваджують інноваційні технології та методи. Викладачами проводяться консультативні заняття з окремих хімічних дисциплін, що дає можливість студентам поглибити базові знання з хімії. Навчальні дисципліни забезпечені методичною літературою та посібниками, які підготовлені викладачами сектору хімії, основними з яких є:

Геваза Ю. І. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Геваза, В. Ю. Буряк, М. В. Остапов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. - 503 с.

Пасальський Б.К., Чикун Н.Ю. Експрес-методи визначення якості харчових продуктів: навч. пос./За ред..Н.В. Притульської. -К.: Київ.нац.торг.-екон.ун.-т, 2013.-118 с.

Малиновський, В.В. Неорганічна хімія: навч. посібник / В.В. Малиновський, П.Г. Нагорний. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 184 с.

Пасальський Б.К., Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів: навч. посіб./За ред..А.А.Мазаракі.-К.:Київ.нац.торг.-екон.ун.-т, 2005.-237 с.

Пасальський Б.К. Хімія харчових продуктів: навч. посіб.–К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000.

Геваза Ю.І., Гетьманчук Ю.П. Основи органічної хімії: навч. посіб.–К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013.


ГОНЧАРОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА
кандидат хімічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід. Закінчила Дніпропетровський національний університет у 1995 році за спеціальністю «хімік, викладач хімії» та отримала диплом з відзнакою. В 2000 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.01 – «неорганічна хімія» на тему: «Гексафторофосфат літію. Синтез та фазові рівноваги в апротонних середовищах». В період з 2002 по 2003 р.р. працювала в компанії «Advance Research Chemicals» (Катуса, Оклахома, США), з 2003 по 2007 р.р. – на кафедрі фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро), з 2007 по 2008 р.р. – в компанії «АЛСІ-ХРОМ» (м. Київ). Працює на кафедрі товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ з 2008 року на посаді старшого викладача, з 2013 р. – на посаді доцента. В вересні 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри.

Викладає дисципліни: «Хімія» (розділи «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична та колоїдна хімія»), «Інструментальні методи дослідження», «Теоретичні основи товарознавства». Має досвід викладання дисциплін: «Основи фізіології та гігієни харчування», «Безпека товарів та довкілля».

Коло наукових інтересів: Сучасні інструментальні методи дослідження якості харчових продуктів та питної води. Розробка нових методів очищення питної води з використанням фератів(VI) лужних металів. Дослідження фізико-хімічних властивостей та кінетики взаємодії з неорганічними речовинами лужних розчинів фератів(VI).

Підтримує міжнародні науково-дослідні зв’язки з колегами кафедри хімії університету Небраска-Лінкольн (Небраска, США), Сінгапурського технологічного університету, фірмами-виробниками аналітичного обладнання «Agilent Technologies», «Waters» (США), «Analytik Yena» (Німеччина), офіційні представники в Україні компанії «АЛСІ-ХРОМ» та «Макрохім».

Науково-дослідна робота: Приймає участь у виконанні розділів науково-дослідних тем кафедри: «Безпечність та якість питної води і харчових продуктів із гідробіонтів», «Удосконалення методів дослідження товарів», керує науково-дослідною роботою студентів за тематичним напрямом «Сучасні інструментальні методи дослідження якості харчових продуктів та питної води». Керівник робіт та член журі на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Хімічні науки» (2013-2018 р.р.). Керівник групи студентів та член журі на Всеукраїнських олімпіадах з хімії (2013 р., 2017 р., 2018 р. – НУБіП України, м. Київ, 2016 р. – Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро).

Перелік основних публікацій: Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, з них навчальний  посібник (2016 р.), програми та робочі програми з дисциплін «Хімія», «Інструментальні методи дослідження», «Управління якістю діяльності лабораторії», 9 статей в науко-метричній базі Scopus, індекс Гірша за Scopus 3 (19 цитувань), Scopus ID: 36931323500, статті в інших наукометричних базах, 5 англомовних статей, 3 патенти України.

Співавтор навчального посібника «Харчові продукти. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки. Лабораторний практикум», КНТЕУ, 2016. – 420 с.

Підвищення кваліфікації та стажування: Стажування в компанії «Advance Research Chemicals» (Катуса, Оклахома, США), 2002-2003 р.р. (Post-doctoral Fellowship). Участь в Міжнародних школах-семінарах «Матеріали для літій - йонних батарей», 1999 р., «Нові тенденції в інтеркаляції сполук для акумуляторів», 2001 р. (Созополь, Болгарія). Участь в Європейській науковій програмі для молодих вчених «Марії Кюрі», 2004 р. (Бордо, Франція). Підвищення кваліфікації в компанії з виробництва спектрофотометричного та атомно-абсорбційного обладнання «Analytik Yena», 2008 р. (Єна, Німеччина). Стажування в компанії «АЛСІ-ХРОМ» (сучасне хроматографічне, спектрофотометричне та атомно-абсорбційне обладнання для лабораторій), 2014 р. Участь в VII–XI Міжнародних виставках аналітичного обладнання «LABComplex. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH» (2014-2018 р.р.). Організація та участь в семінарі «Нові аналітичні прилади компанії Agilent Technologies для аналізу якості сировини і готової продукції», з отриманням сертифікату Agilent Technologies, 2017.

Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID


ПАСАЛЬСЬКИЙ БОГДАН КИРИЛОВИЧ
кандидат хімічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід: закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1969 році. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дія різних видів радіоактивного випромінювання на полімери". З 1969 р. по 1980 р. працював в Інституті фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України. На кафедрі працює з 1980 року. Керівник сектору хімії.

Викладає дисципліни: "Хімія", "Харчова хімія"

Коло наукових інтересів: інтерактивні методи навчання при викладанні інтегрованих хімічних дисциплін. Розробка та удосконалення фізико-хімічних методів дослідження товарів. Підтримує міжнародні науково-дослідні зв’язки (Швеція). Науковий консультант наукового клубу «Start in Science» Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ, результати роботи якого висвітлюються на сторінці Хіміки | КНТЕУ (https://www.facebook.com.) і на сайті КНТЕУ.

Науково-дослідна робота: Участь у виконанні розділу науково-дослідної теми  «Удосконалення методів дослідження товарів». Керує науковою роботою студентів. Опубліковано 25 спільних з студентами наукових робіт (тез), щорічно готуються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських робіт в галузі хімічних наук.

Перелік основних публікацій: автор більше 150 наукових та науково-методичних видань, з них за 2012-2017 р: 2 навчальних посібники (всього 4), програми та робочі програми з дисциплін «Хімія», «Харчова хімія», «Експрес-методи оцінки якості та безпечності товарів», «Еспертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин», 12 наукових статей у фахових виданнях (2 англомовні), підготовлено до друку опорний конспект «Органічна хімія» і навчальний посібник «Харчова хімія».

Підвищення кваліфікації та стажування: Богдан Кирилович в 2017 р. пройшов стажування в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

     Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

ЧИКУН НАДІЯ ЮРІЇВНА
старший викладач кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Освіта та практичний досвід: Закінчила Ужгородський Держуніверситет у 1980 р. за спеціальністю хімік, викладач. Працює на кафедрі  з 2005 року на посаді старшого викладача.  

Викладає дисципліни: "Харчова хімія", "Хімія", має досвід викладання дисциплін: "Безпека товарів та довкілля", "Експрес-методи оцінки якості товарів",   "Інструментальні методи дослідження", "Біохімія", "Медична хімія", "Теоретичні основи товарознавства харчових продуктів". Має значний досвід роботи викладання хімії для іноземних громадян на підготовчому відділені для іноземців та осіб без громадянства в КНТЕУ.

Коло наукових інтересів: інтерактивні методи навчання при викладанні інтегрованих хімічних дисциплін; білінгвальне навчання у системі вищої освіти; розробка та удосконалення фізико-хімічних методів дослідження товарів. Підтримує міжнародні науково-дослідні зв’язки (Швеція).

Як експерт є співавтором ряду статей в газетах «Вести», «Сегодня»,та бере участь у зйомках телепрограм «Ранок з Інтером» і  «Все буде добре».

Керівник наукового клубу «Start in Science» Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ. Куратор студентського сайту Хіміки | КНТЕУ, який створено та діє за ініціативою студентів ФТМ.

Науково-дослідна робота: Участь у виконанні розділу науково-дослідної теми  «Удосконалення методів дослідження товарів». Керує науковою роботою студентів. Опубліковано 25 спільних з студентами та аспірантами наукових робіт (статей та тез), підготовлено 5 наукових робіт на Всеукраїнський конкурс студентських робіт в галузі хімічних наук.

Перелік основних публікацій: автор більше 100 наукових та науково-методичних видань, з них за 2012-2017 р: 2 навчальних посібників, програми та робочі програми з дисциплін «Хімія», «Харчова хімія», «Експрес-методи оцінки якості та безпечності товарів», «Еспертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин», 12 наукових статей у фахових виданнях (2 англомовні) з них 2 одноосібних, підготовлено до друку опорний конспект «Органічна хімія» і навчальний посібник «Харчова хімія».

Підвищення кваліфікації та стажування: в 2017 р. проходила стажування в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

     Докладніше...

SCOPUS

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID

ResearcherID

23.04.2013
guliya2005
40622
остання редакція 12.09.2019
41574