logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Божко Тетяна Василівна

товарознавства, управління безпечністю та якістю

БОЖКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, начальник навчально-методичного відділу КНТЕУ

e-mail: t.bozhko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

SCOPUS
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
Академія google

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

безпечність і якість харчових продуктів, товарні категорії, інновації в освіті, внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

​ДИСЦИПЛІНИ

 «Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара», «Товарознавство. Харчові продукти», «Сенсорний аналіз»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, 2020 р.,
 • ступінь вищої освіти «магістр» спеціальність «Філологія»  спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2019 р.
 • кандидат технічних наук, спеціальність 05.18.15 - Товарознавство харчових продуктів, тема дисертації: «Формування споживних властивостей десертних емульсійних крем-лікерів», 2016 р.
 •  «магістр» спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність», Київський національний торговельно-економічний університет, 2002 р.
 •  товарознавець-експерт (ОС «спеціаліст»), Київський національний торговельно-економічний університет, 2001 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • начальник навчально-методичного відділу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2014 р. до цього часу;
 • методист навчально-методичного відділу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2001-2014 рр.;
 • доцент за сумісництвом кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2018 р. до цього часу;
 • старший викладач за сумісництвом кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2017-2018 рр.,
 • асистент за сумісництвом кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008-2011 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Nutritional value of a dry soluble gerodietetic product for enteral nutrition/ Antiushko, D., Bozhko, T., Shapovalova, N., Fil, M., Brovenko, T., Tolok, G., Antonenko, A., Gyrka, O., Bodak, M., Bezruchko, L. (2021).  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (113)), 35–42. (Scopus).
 2. Defining a criteria for the identification of a technique for producing tomato juice / O. Babii,  S. Vezhlivtseva, R. Donchevska, O. Moroz., N. Vdovenko, T. Denysenko, N. Shapovalova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  – 2019. - №11 (99), Vol 3. – P. 6-12 (Scopus);
 3. Improvement of the technology of garden strawberry jam in combination with apple puree / I. Zamorska, V. Zamorskyi, Y. Halahur, V. Osyka, S. Belinska, I. Motuzka, O. Krasulya, M. Fil// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  – 2019. - №11 (102), Vol 6 – P. 14-21. (Scopus).
 4. Prospects for the use of apiproducts in human healthy nutrition. / Prytulska, N., Karpenko, P., Antiushko, D., Bozhko, T., Shapovalova, N. (2021). EUREKA: Life Sciences, 5, 54–60.
 5. E-LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A PRACTICAL ASPECT /  Prytulska N., Bozhko T., Kaminskyi S. // ВІСНИК КНТЕУ. - 2021. -  №4/ - С.110-117.
 6. Quality investigation of frozen garden strawberries at partial dehydration before freezing / Zamorska I., Zamorskyi V., Halahur Y., Osyka V., Belinska S., Motuzka I., Bozhko T., Krasulya O., Fil M. // Eureka: Life Sciences. – 2020. – Number 1. – P.11-17. DOI: https://dx.doi.org/10.121303/2504-5695.2020.001051
 7. Research of quality and competitiveness of tomato juices / O.Babii, T. Bozhko, R. Donchevska, S. Vezhlivtseva // Eureka: Life Sciences. – 2019/ - Number 3. - P.25-35. doi:10.21303/2504-5695.2019.00896
 8. Товарознавча оцінка засобів жіночої гігієни / Божко Т., Загрівая І., Боліла Н. // Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2021. № 1. С. 106-114.DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(37)09
 9. Божко Т., Загрівая І. Класифікація засобів жіночої гігієни // Товари і ринки. – 2020. – №3 (35.) – С. 128-139. DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(35)06
 10. Бабій О., Божко Т. Безпечність і якість фіточаїв українського виробництва // Товари і ринки. – 2020. – №2 (34.) – С. 128-139. DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(34)11
 11. Ринок соусної продукції: детермінанти розвитку в Україні / Дончевська Р., Божко Т., Шаповалова Н. // Товари і ринки. – 2019. – №4 (32.) – С. 26-39. DOI:https://doi.org/10.31617/tr.knute.2019(32)03
 12. Якість та конкурентоспроможність хліба із суміші житнього і пшеничного борошна на ринку України / Божко Т., Бабій О., Дончевська Р. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. Серія: Харчові технології. Т.21. – 2019. - №92. – С.28-35. DOI: https://doi.org/ 10.32718/nvlvet-f9206
 13. Божко Т.В. Реологічні властивості крем-лікерів та їх зміни в процесі транспортування / Т.В. Божко, Р.С. Дончевська, Р.П. Романенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. Серія: Харчові технології. Т.21. – 2019. - №91. – С.149-156. doi: 10.32718/nvlvet-f9125
 14. Божко Т.В. Роль самостійної роботи студентів при вивченні товарознавчих дисциплін / Т.В. Божко // науковий журнал SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BADULANSKY. - №1(6), 2018. – С.27-30.
 15. Божко Т.В. Оцінювання якості лікерів за профілем флейвору / Т.В. Божко, Л.О. Павліш // Товари і ринки. – 2015. - №2. – С.57-63.
 16. Рудавська Г.Б. Формування споживних властивостей лікерів / Г.Б. Рудавська, Т.В. Божко, Л.О. Павліш // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 6/4 (26). – С.25-29.    
 17. Рудавська Г.Б. Напрями удосконалення класифікації лікерів / Г.Б. Рудавська, Т.В. Божко, Н.С. Метельська // Товари і ринки. – 2015. - №1 (19.) – С. 90-97.
 18. Tatyana Bozhko: Consumer preferences on the Ukrainian market of ligueurs. The review / T. Bozhko // Nauki inzynierskie i technologie. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. – 2014. - № 2 (13). – S.14-25. 
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Нагороджена Почесними грамотами ректора КНТЕУ (2013 р., 2016 р., 2019 р.),

Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2021 р.)

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Керівник групи внутрішніх аудиторів системи управління якістю КНТЕУ, з 2016 р. до цього часу;
 • Внутрішній аудитор системи управління якістю  за ДСТУ ІSO 9001, 2009-2016 рр.
 • Член ГО «Українське товариство товарознавців і технологів» з 2010 р. до цього часу.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • ПАТ «Мономах», 2018 р.

 • Підвищення кваліфікації начальників навчальних (навчально-методичних) відділів в НАПНУ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, 2018 р.

 • Навчально-методичні семінари в рамках Міжнародних інформаційних тижнів програми ЄС Еразмус+ в Україні, Еразмус+офіс в Україні 2017, 2018, 2019 рр.

 • Стажування «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції» (Віденський університет (Австрія), Пан-Європейский університет (Словаччина), Кошицький технічний університет (Словаччина), 2018 р.

 • Тренінг щодо внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості, Вища рада Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти, 2017 р.

ХОБІ

подорожі, образотворче мистецтво.

02.03.2021
43220
1158
остання редакція 15.07.2022
457549