logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Наукова робота

товарознавства, управління безпечністю та якістю

Наукова робота професорсько-викладацького складу кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, як  одна з найважливіших складових підготовки фахівців нової формації в системі університетської освіти, спрямована на дослідження споживних властивостей харчових продуктів впродовж їх товароруху, розробку нових продуктів з прогнозованими показниками якості та безпечності.

Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

    Запрошуємо Вас завітати до нашої сторінки на Facebook 

Пріоритетними напрямами дослідницької роботи науковців кафедри є розробка системних підходів до управління якістю та безпечністю харчових продуктів, розробка харчових продуктів фізіологічно-функціонального призначення, удосконалення методів ідентифікації та експертизи товарів.

Під керівництвом професорів Притульської Н.В., Белінської С.О., Сидоренко О.В. на кафедрі функціонують наукові школи.

Професори кафедри є членами спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Державному торговельно-економічному університеті,  Львівській комерційній академії. 

На кафедрі проводиться постійна цілеспрямована кадрова політика щодо підвищення якісного складу та омолодження науково-педагогічних кадрів.

На кафедрі товарознавства, управління безпечністю та якістю виконуються як держбюджетні (ініціативні) науково-дослідні роботи, так і ті, які фінансуються із коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України.

Комплексна держбюджетна науково-дослідна робота «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів» охоплює  8 напрямів:

  1. управління безпечністю та якістю продуктів переробки плодів, овочів і грибів;
  2. управління безпечністю та якістю продуктів спеціального та дієтичного призначення на основі молочної та фруктово-ягідної сировини;
  3. безпечність та якість продуктів із гідробіонтів;
  4. управління безпечністю та якістю  функціональних харчових продуктів;
  5. дослідження ресурсного потенціалу сортименту і споживної цінності рослинної сировини;
  6. розроблення нових пакувальних матеріалів на основі паперу для харчових продуктів;
  7. удосконалення методів дослідження товарів.

Для вирішення глобальних проблем безпечності харчових продуктів кафедра плідно співпрацює з Міжнародним інститутом безпечності та якості харчових продуктів.

Щороку викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у низці конференцій, організовують та стають учасниками семінарів, круглих столів, прес-конференцій, дають численні інтерв’ю засобам масової інформації.

Щороку науково-педагогічний склад кафедри публікує понад 100 наукових і науково-методичних робіт, серед яких публікації у наукових фахових та міжнародних журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних у виданнях з імпакт-фактором.

Науковці кафедри систематично представляють свої здобутки на симпозіумах та конференціях Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).

Під керівництвом викладачів кафедри студентська молодь здійснює науково-дослідну роботу, результати якої щорічно презентуються на Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Підприємництво, торгівля та маркетинг: реалії, виклики, перспективи». За результатами науково-дослідної роботи студентів публікуються статті у збірниках наукових статей студентів ДТЕУ.

 Здійснює активну діяльність Всеукраїнський рух “Молодь за права споживачів”, головною ідеєю якого є безпосередня участь студентів в дослідженні безпечності та якості товарів, проведенні порівняльних тестувань, широкої інформаційної та просвітницької кампанії з метою інформування громадськості щодо актуальних проблем споживчого ринку і наданні консультативної допомоги у вирішенні консумерських проблем; консолідації зусиль організацій та установ, причетних до консумерського руху; примусити суспільство почути "голос" споживача.

В рамках Консумерського фестивалю, який щорічно відбувається у березні, студентами проводяться бліц-інфо, майстер-класи, тренінги, workshops в школах міста Києва та Київської області.

Впродовж багатьох років у Державному торговельно-економічному університеті відбувається ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність». Студенти ДТЕУ традиційно посідають призові місця.

23.04.2013
guliya2005
8877
остання редакція 17.03.2023
43719