logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Наукова робота

товарознавства, управління безпечністю та якістю

Наукова робота професорсько-викладацького складу кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, як  одна з найважливіших складових підготовки фахівців нової формації в системі університетської освіти, спрямована на дослідження споживних властивостей харчових продуктів впродовж їх товароруху, розробку нових продуктів з прогнозованими показниками якості та безпечності.

Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі Google Scholar

    Запрошуємо Вас завітати до нашої сторінки на Facebook 

Пріоритетними напрямами дослідницької роботи науковців кафедри є розробка системних підходів до управління якістю та безпечністю харчових продуктів, розробка харчових продуктів фізіологічно-функціонального призначення, удосконалення методів ідентифікації та експертизи товарів.

Під керівництвом професорів Притульської Н.В., Белінської С.О., Сидоренко О.В. на кафедрі функціонують наукові школи.

Професори кафедри є членами спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Київському національному торговельно-економічному університеті, Харківському державному університеті харчування  та торгівлі, Львівській комерційній академії. 

На кафедрі проводиться постійна цілеспрямована кадрова політика щодо підвищення якісного складу та омолодження науково-педагогічних кадрів.

На кафедрі товарознавства, управління безпечністю та якістю виконуються як держбюджетні (ініціативні) науково-дослідні роботи, так і ті, які фінансуються із коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України.

Комплексна держбюджетна науково-дослідна робота «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів» охоплює  8 напрямів:

 1. управління безпечністю та якістю продуктів переробки плодів, овочів і грибів;
 2. управління безпечністю та якістю продуктів спеціального та дієтичного призначення на основі молочної та фруктово-ягідної сировини;
 3. безпечність та якість продуктів із гідробіонтів;
 4. управління безпечністю та якістю  функціональних харчових продуктів;
 5. дослідження ресурсного потенціалу сортименту і споживної цінності рослинної сировини;
 6. розроблення нових пакувальних матеріалів на основі паперу для харчових продуктів;
 7. удосконалення методів дослідження товарів.

Для вирішення глобальних проблем безпечності харчових продуктів кафедра плідно співпрацює з Міжнародним інститутом безпечності та якості харчових продуктів.

Щороку викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у низці конференцій, організовують та стають учасниками семінарів, круглих столів, прес-конференцій, дають численні інтерв’ю засобам масової інформації.

Щороку науково-педагогічний склад кафедри публікує понад 100 наукових і науково-методичних робіт, серед яких публікації у наукових фахових та міжнародних журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних у виданнях з імпакт-фактором.

Науковці кафедри систематично представляють свої здобутки на симпозіумах та конференціях Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).

Під керівництвом викладачів кафедри студентська молодь здійснює науково-дослідну роботу, результати якої щорічно презентуються на Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів». За результатами науково-дослідної роботи студентів публікуються статті у збірниках наукових статей студентів КНТЕУ.

 Здійснює активну діяльність Всеукраїнський рух “Молодь за права споживачів”, головною ідеєю якого є безпосередня участь студентів в дослідженні безпечності та якості товарів, проведенні порівняльних тестувань, широкої інформаційної та просвітницької кампанії з метою інформування громадськості щодо актуальних проблем споживчого ринку і наданні консультативної допомоги у вирішенні консумерських проблем; консолідації зусиль організацій та установ, причетних до консумерського руху; примусити суспільство почути "голос" споживача.

В рамках Консумерського фестивалю, який щорічно відбувається у березні, студентами проводяться бліц-інфо, майстер-класи, тренінги, workshops в школах міста Києва та Київської області.

Впродовж багатьох років у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувається ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність». Студенти КНТЕУ традиційно посідають призові місця.

Науковий клуб «Start in Science»

На базі кафедри функціонує Науковий клуб «Start in Science» Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ. НК «Start in Science» - сучасне об`єднання креативних студентів, що здійснює свою діяльність під керівництвом модератора проектів старшого викладача кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Чикун Надії Юріївни та наукового консультанта доцента кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, доц. Пасальського Богдана Кириловича, координатор Бармін Богдан, ФТМ 4-16.

Кредо: Exercitatio artem parit. Вправа породжує майстерність.

Основними напрямки діяльності наукового клубу є:
 1.  Організація та активізація зусиль студентів КНТЕУ для здійснення науково-дослідної роботи, публікації  результатів в матеріалах конференцій та наукових журналах (тези, статті, в тому числі в Онлайн журналі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених "VIVAT ACADEMIA").
 2. Підготовка та проведення івентів з метою поглиблення та популяризації фундаментальних знань, розвитку критичного мислення; змішане навчання «blended learning».
 3. Навчально-науковий простір в соціальних мережах Хіміки КНТЕУ 
 4. Білінгвальне навчання: підготовка англомовних публікацій, англомовних івентів (конференцій, тренінгів, круглих столів, семінарів, дискусій, майстер-класів.
 5. Профорієнтаційна діяльність: співпраця з колежем ім. В.О. Сухомлинського та регіональними  школами.
 6. Участь активістів клубу в подіях у рамках співпраці КНТЕУ з КТН Швеція за проектом: «Інноваційні композиційні матеріали на основі біополімерів та мінеральних наповнювачів», який був схвалений шведським фондом з міжнародного співробітництва у сфері досліджень та вищої освіти (STINT).
 7. Формування екологічних знань в процесі науково-дослідної роботи студентів та підготовки подій клубу.

План роботи НК "Start in Science" на 2 семестр 2021-2022 н.р.

23.04.2013
guliya2005
8605
остання редакція 21.12.2021
457549