logo
Кафедра товарознавства і фармації
Кафедра товарознавства і фармації
logo
Кафедра товарознавства і фармації
img

товарознавства і фармації

06.05.2024 р. гарантом ОП «Категорійний менеджмент у ритейлі» (ОС «бакалавр») доцентом кафедри товарознавства і фармації Антюшком Д.П. було проведено зустріч зі здобувачами даної ОП, які навчаються на І-ІV курсах.

Упродовж зустрічі зі здобувачами вищої освіти було обговорено алгоритм та процедуру визнання результатів неформальної освіти, правила та норми щодо забезпечення академічної доброчесності у процесі навчання.

Також зі здобувачами було обговорено перспективи удосконалення процесу реалізації даної ОП, методів і форм, що забезпечуватимуть краще засвоєння навчального матеріалу, проведено анкетування стосовно задоволеності здобувачів ВО навчанням на ОП "Категорійний менеджмент у ритейлі".

  

06.05.2024
41574
42
остання редакція 12.05.2024