logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Осика Віктор Анатолійович

товарознавства, управління безпечністю та якістю

ОСИКА ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

доктор технічних наук, професор
декан факультету торгівлі та маркетингу, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

гарант освітньої програми 2 рівня вищої освіти «Категорійний менеджмент у ритейлі»

e-mail: v.osyka@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID
Web of Science
ResearchGate

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

дослідження впливу пакувальних матеріалів і тари на збереження властивостей товарів, формування споживчих властивостей продуктів переробки фруктів, ягід, овочів та грибів

​ДИСЦИПЛІНИ

"Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара", "Товарознавство. Харчові продукти"

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, 2020 р.
 • доктор технічних наук, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів», тема дисертації: "Формування якості паперових пакувальних матеріалів", 2018 р.
 • доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів", 1998 р.
 • кандидат технічних наук, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів», тема дисертації: "Товарознавча характеристика столових буряків та продуктів їх переробки", 1992 р.
 • товарознавець вищої кваліфікації, Київський торговельно-економічний інститут, 1982 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • декан факультету торгівлі та маркетингу (товарознавчого факультету, факультету торгівлі та торговельного підприємництва) Київського національного торговельно-економічного університету, 2010 - по теперішній час.
 • професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету, 2018 - по теперішній час.
 • доцент кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів (кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів, кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю) Київського національного торговельно-економічного університету, 1996 – 2010 рр.
 • старший викладач кафедри кафедри товарознавства продовольчих товарів Київського державного торговельно-економічного університету, 1993 – 1996 рр.
 • асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів Київського торговельно-економічного інституту, 1991 – 1993 рр.
 • молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник Київського торговельно-економічного інституту, 1985 – 1991 рр.
 • старший товарознавець оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату Жовтневого р-ну м. Києва, 1982 – 1985 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • Паперові пакувальні матеріали: монографія / В.А. Осика, Л.А. Коптюх. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 441 с.
 • Осика В. А. Пакувальні матеріали і тара : підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2006. – 372 с. – (Серія «Товарознавство»).
 • Processes of chemical interaction in the system mineral filler-modifier-binder. Karavayev, T.A., Osyka, V.A., Komakha, V.O., Tkachuk, V.V., Sikorskyi, O.O. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2019, 2019(6), р. 83–91.
 • Improvement of the technology of garden strawberry jam in combination with apple puree. Zamorska, I., Zamorskyi, V., Halahur, Y., Krasulya, O., Fil, M. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 6(11-102),  р. 14–22.
 • Koptiuh L., Mostyka K., Osуka V. Development of wrapping paper of increased opacity, strength and whiteness / Leonid Koptiuh, Kostiantyn Mostyka, Victor Osyka // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. - №5/1 (89). – P. 4-10.
 • Osyka V. Waterproof paper packaging materials: evaluation of properties / V. Osyka, V. Komakha, O. Komakha // Commodities and markets. – 2020. – № 3(35). – P. 48-57.
 • Osyka V. Waterproof paper packaging materials: optimization of hydrophobic compoisition / V. Osyka, T. Karavaev, V. Komakha // Commodities and markets. – 2020. – № 1(33). – P. 37-46.
 • Karavayev, T., Osyka, V., Kolomiets. T. Water-borne coating materials already dominate // European Coatings Journal, 2019. – № 2. – P. 18-20.
 • Осика В. А. Формування якості паперу-основи для вологоміцного та водонепроникного пакувального матеріалу  /  В.А. Осика, Л. А. Коптюх, В. О. Комаха, О. С. Шульга// Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – № 22. – С. 11-17. (Index Copernicus)
 • Осика В.А. Світовий ринок паперових пакувальних матеріалів / В.А. Осика, В.О. Комаха, О.С. Шульга// Товари і ринки. – 2019. –  № 2(30). –  С. 5-17. (Index Copernicus)
 • Притульська Н. В. Маркування харчових продуктів: новели українського законодавства / Н.В. Притульська, В. А. Осика, Д.П. Антюшко// Товари і ринки. – 2019. – № 3(31). –  С. 5-14. (Index Copernicus)
 • Осика В.А. Формування якості паперу-основи для виготовлення водожиронепроникних пакувальних матеріалів / В.А. Осика, Л.А. Коптюх, В.О. Комаха, О.С. Шульга// Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2019. –  № 3. –  С. 76-82. (Іndex Copernicus, Crossref, Citefactor, Academic Recource Index ResearchBib, Ulrich's Periodicals Directory,WorldCat)
 • Осика В.А. Оптичні властивості нових видів пакувального паперу / В.А. Осика, К. В. Мостика, В.О. Комаха // Товари і ринки. – 2018. –  № 4(28). –  С. 65-74. (Index Copernicus)
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагрудний знак МОН «За наукові та освітні досягнення», 2016 р.
 • Пам’ятна медаль КНТЕУ «Гідному шани», 2011 р.
 • Почесна грамота Державної митної служби України, 2008 р.
 • Почесна грамота Київського міського голови, 2006 р.
 • Знак «Відмінник освіти України», 2005 р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2004 р.
 • Подяка Голови Деснянської районної державної адміністрації в м. Києві, 2002 р.
 • Подяка Київської міської державної адміністрації, 2001 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 за спеціальністю «товарознавство непродовольчих товарів», з 2018 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії науково журналу «Товари і ринки» з 2010 р. до цього часу.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Науково-педагогічне стажування, The University of Presov (Словацька Республіка), 2019 р.
 • Науково-педагогічне стажування, Technical University Kosice (Словацька Республіка), 2019 р.
 • Стажування, Науково-дослідний центр споживчих експертиз «ТЕСТ», 2019 р.
ХОБІ

зелений туризм, читання

02.03.2021
43220
2308
остання редакція 18.04.2023
43719