logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Спеціалізація "Економічна кібернетика"

цифрової економіки та системного аналізу

Формула спеціалізації «Економічна кібернетика»

 Основні напрями у підготовці фахівців з економічної кібернетики:

 • розробка та дослідження економіко-математичних моделей;
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • створення моделей управління складними соціально-економічними об’єктами;
 • розробка систем прийняття ефективних управлінських рішень;
 • створення, впровадження та використання інформаційних систем і технологій у різних сферах економічної діяльності;
 • консультації з питань інформатизації в економічних системах.

Фахові компетентності випускників спеціалізації «Економічна кібернетика»

 • Здатність аналізувати та розв’язувати задачі у сфері регулювання соціально-економічних відносин.
 • Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
 • Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.
 • Здатність до експлуатації інформаційної системи та прикладного програмного забезпечення будь-якого виду.
 • Здатність до підготовки та перепідготовки фахівців з інформатизації та моделювання економіки.
 • Здатність до проектування технологічного процесу збирання, оброблення та зберігання інформації.
 • Здатність до розробки прогнозних моделей розвитку соціально-економічних процесів та систем.
 • Здатність до розроблення проектів у сфері інформатизації.
 • Здатність до створення системи управління інформаційною структурою незалежно від її статусу.
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • Здатність моделювати економічні процеси, системи, явища, використовуючи апарат математичного та комп’ютерного моделювання.
 • Здатність на основі опису економічних процесів і явищ будувати теоретичні та прикладні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

 Основні дисципліни фахової підготовки

Навчальний план бакалавра з економічної кібернетики включає такі основні цикли фахової підготовки:

Цикл економічних дисциплін:

 • історія економіки та економічної думки;
 • економічна теорія;
 • економічний аналіз;
 • міжнародна економіка;
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка і фінанси підприємства;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • ризикологія;
 • електронна торгівля.

Цикл економіко-математичних дисциплін:

 • вища та прикладна математика;
 • економетрія;
 • статистика
 • прогнозування соціально-економічних процесів;
 • імітаційне моделювання економічних систем;
 • статистика;
 • моделювання економічних процесів;
 • моделі економічної динаміки;
 • моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • дослідження операцій;
 • системи прийняття рішень.

Цикл інформаційно-комп’ютерних  дисциплін:

 • офісні комп'ютерні технології;
 • інформаційні системи і технології;
 • інформаційне право;
 • електронний документообіг;
 • інженерна та комп'ютерна графіка;
 • інструментальні засоби прикладного програмування;
 • об'єктно-орієнтоване програмування;
 • web-дизайн і web-програмування;
 • інтернет-технології в бізнесі;
 • інформаційні системи і технології в економіці;
 • організація комп'ютерних мереж;
 • технологія Java;
 • технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних;
 • управління проектами інформатизації;
 • експертні системи;
 • основи штучного інтелекту
 • інструментальні засоби бізнес-аналітики.

Перспективи працевлаштування

Освіта в галузі економічної кібернетики дозволяє фахівцю опанувати такі професії:

 • Web-майстер;
 • Web-програміст;
 • адміністратор бази даних;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • аналітик комп’ютерного банку даних;
 • головний адміністратор;
 • головний фахівець із програмного забезпечення;
 • економіст-аналітик;
 • експерт з питань комп’ютеризації;
 • інженер з організації керування виробництвом;
 • інженер із комп’ютерних систем;
 • інженер із програмного забезпечення комп’ютерів;
 • інформаційний менеджер
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • консультант з інформаційних технологій;
 • менеджер з ефективності підприємства;
 • постановник завдань зі впровадження  інформаційних систем;
 • прикладний програміст;
 • розробник інформаційної системи;
 • системний програміст;
 • фахівець з прийняття рішень;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець із систем захисту інформації та програм;
 • фахівець із супроводу програмного забезпечення.

За детальною інформацією звертайтеся:

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. Б-511, кафедра цифрової економіки та системного аналізу. Тел. (044) 531-48-37

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович

Із запитаннями та за інформацією щодо спеціалізації  «Економічна кібернетика» у Київському національному торговельно-економічному університеті звертайтеся, будь-ласка, на e-mail: econcyb@gmail.com

08.07.2017
41804
18881
остання редакція 12.07.2020
42718