logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра публічного управління та адміністрування
logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
img

Викладацький склад

публічного управління та адміністрування

НОВІКОВА НАТАЛЯ ЛЕОНІДІВНА

NATALIA NOVIKOVA

доктор економічних наук, доцент 
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

У 1998 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» здобула кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора  економічних наук на тему «Державне регулювання економічних інтересів аграрної сфери»  (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
Бере активну участь у виконанні держбюджетних і госпрозрахункових НДР. Підтримує творчі зв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, науковими установами та закладами вищої освіти України.

Сфера наукових інтересів:

  • державне управління та місцеве самоврядування
  •  публічне управління та адміністрування

Викладає дисципліни: "Публічне адміністрування", «Публічне управління»

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus, Web of ScienceORCID, ResearcherID, Google ScholarМІНЯЙЛО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

OLEKSANDR MINIAILO

кандидат економічних наук, доцент
декан факультету економіки, менеджменту та психології

У 2005 р. закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Облік і аудит". У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання національної економіки". У 2015 році отримав вчене звання доцента, з 2017 р. - очолює факультет економіки, менеджменту та психології.

Сфера наукових інтересів: фінансові аспекти, державне регулювання економіки, фіскальна політика.

Викладає дисципліни: «Політична економія», «Економічна політика держави», «Управління публічними закупівлями», «Захист конкуренції у сфері публічних закупівель». 

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of Science, ORCID , ResearcherID, Google Scholar

 

НАУМЕНКО РАЇСА АНДРІЇВНА

RAISA NAUMENKO

доктор наук з державного управління, професор
професор
 кафедри публічного управління та адміністрування

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Національній академії педагогічних наук України. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему "Державне регулювання розвитку позашкільної освіти в Україні" в Національній академії державного управління при президентові України. 

Сфера наукових інтересів: удосконалення механізмів державного управління, оптимізація процесу управління, фінансово-економічні засади вітчизняної вищої освіти та її адаптації до стандартів ЄС.

Викладає дисципліни: «Публічне управління», «Адміністративний  менеджмент», «Менеджмент».

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of ScienceORCID, ResearcherID, Google Scholar


ОРЛОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

NATALIA ORLOVA

доктор наук з державного управління, професор                           професор кафедри публічного управління та адміністрування 

У 1999 р. закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю фінанси та здобула кваліфікацію «економіст». У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор наук з державного управління  за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління за темою «Формування механізмів державного регулювання корпоративних відносин в Україні». Протягом 2011 – 2013 рр. була здобувачем стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. У 2014 р. отримала вчене звання  - професор кафедри фінансів.

Протягом останніх 10 років як науковий керівник підготувала 5 кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, 3 – кандидати наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Сфера наукових інтересів: соціально-економічні механізми сталого розвитку України: державний, регіональний та місцевий рівні, розвиток корпорацій в умовах євроінтеграції та глобалізації, формування та реалізація механізмів державного управління.

Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Державне управління та місцеве самоврядування».

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus, Web of ScienceORCIDResearcherID, Google Scholar


ТВЕРДОХЛІБ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

OLEKSANDR TVERDOKHLIB

кандидат наук з державного управління, доцент                                    доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальностями “Документознавство та інформаційна діяльність” (2006) та “Державна служба” (2007), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “Мова і література (німецька)” (2014). У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему “Формування та розвиток інформаційних державно-управлінських ресурсів України” (25.00.01 – теорія та історія державного управління). Має досвід роботи в державних установах, на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, на викладацькій роботі – з 2013 року.

Сфера наукових інтересів: державна інформаційна політика, менеджмент інформаційних систем, інформаційні державно-управлінські ресурси України, інформаційна етика та інформаційна культура, доступ до публічної інформації, забезпечення інформаційної безпеки суспільства та держави.

Викладає дисципліни: "Адміністративні послуги”, “Державне управління та місцеве самоврядування”, “Інформаційна політика держави”, “Управління соціально-гуманітарним розвитком”.

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of Science, ORCID, ResearcherID, Google Scholar


ЛАЗЕБНА ІРИНА ВАСИЛІВНА

IRYNA LAZEBNA

кандидат економічних наук
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
заступник декана з науково-методичної роботи

У 2005 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності». У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання ринку споживчих товарів в Україні». З вересня 2016 року  виконує обов’язки заступника декана факультету економіки, менеджменту та психології. 

Сфера наукових інтересів: державне регулювання ринку, ринок споживчих товарів, внутрішня торгівля, дослідження конкуренції на споживчих ринках.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Основи економічної теорії», «Економічна теорія».

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of ScienceORCIDResearcherIDGoogle Scholar  СОНЬКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

YULIIA SONKO

кандидат економічних наук
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
заступник декана з навчально-виховної роботи

У 2008 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності". В квітні 2015 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Розвиток конкуренції на ринку консалтингових послуг України». З лютого 2016 року виконує обов’язки заступника декана факультету економіки, менеджменту та психології. 

Сфера наукових інтересів: ринок консалтингових послуг, дослідження конкуренції на ринку, мікроекономічний аналіз, макроекономічний аналіз

Викладає дисципліни: "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Макроекономічний аналіз", "Регулювання природних монополій".

 Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of Science, ORCID, ResearcherID, Google Scholar     


ІЛЬЇНА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ANASTASIA ILINA

кандидат економічних наук 
доцент кафедри публічного управління та адміністрування

В 2006 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». В 2010 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні».

Сфера наукових інтересів: інвестиційний менеджмент, проблеми розвитку інноваційної інфраструктури, державно-приватне партнерство, реформування економічної системи, постіндустріальне суспільство.

Викладає дисципліни: «Електронне урядування», «Політична економія», «Державне управління та місцеве самоврядування», «Державна служба», «Економічна теорія».

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

ScopusWeb of ScienceORCID, ResearcherID, Google Scholar    


ОЛЕКСЮК ЛІЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

LILIIA OLEKSIUK

кандидат наук з державного управління                                           старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування

У 1995 році закінчила Київське педагогічне училище №3, у тому ж році поступила у Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, який закінчила у 1999 р., отримавши спеціальність «Початкове навчання». У 2003 році закінчила «Київський університет туризму, економіки і права» і отримала спеціальність «Правознавство», спеціалізація – господарське право. У 2015 році з відзнакою закінчила магістратуру Національної академії державного управління при Президентові України та отримала спеціальність магістр управління суспільним розвитком. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему “Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних”, за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Має досвід роботи в державних установах, на державному підприємстві, державній службі та на викладацькій роботі – з 2017 року.

Сфера наукових інтересів: державна інформаційна політика та захист персональних даних, менеджмент інформаційних систем, інформаційні ресурси України, інформаційна етика та інформаційна культура, доступ до публічної інформації, забезпечення інформаційної безпеки суспільства та держави, кіберзахист і кібербезпека.

Викладає дисципліни: «Регіональне управління», «Статегічне управління».

Перелік наукових праць

Профіль науковця в міжнародних базах:

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherIDGoogle Scholar

17.09.2018
41886
7920
остання редакція 18.06.2019
42694