logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Елементи навчально-методичного забезпечення дисциплін

менеджменту

Компоненти ОНП (2020) ПРОГРАМИ РОБОЧІ ПРОГРАМИ СИЛАБУСИ
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Іноземна мова академічного спілкування
 
Філософський світогляд ХХІ століття
 
Науковий текст
Методологія наукових досліджень
Педагогіка вищої освіти
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Сучасні економічні теорії
Наукові семінари (Моделювання управління соціально-економічними системами) ___
Наукові семінари (Інструменти ефективного менеджменту підприємства) ___
Ораторське мистецтво
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Правове забезпечення наукових досліджень
Математичне моделювання у наукових дослідженнях
Статистичні методи аналізу та прогнозування
Економіка галузевих ринків
Інноваційний розвиток підприємства
Наукові семінари (Еволюція теоретико-методологічних засад менеджменту) ___
Наукові семінари (Стратегічні орієнтири розвитку України) ___

21.01.2020
42265
1338
остання редакція 11.02.2021
05865