logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Графіки та розклади

менеджменту

РОЗКЛАД
онлайн-засідань екзаменаційної комісії у форматі ZOOM-конференцій
з проведення кваліфікаційного екзаменту для студентів
освітнього ступеню "бакалавр" спеціальності "Менеджмент"
заочної форми навчання

17 лютого (група 2)

18 лютого (група 7с)

19 лютого (група 8с)


ГРАФІК
проведення консультацій викладачами кафедри менеджменту

у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.

№ пор.

ПІБ

Посада

І тиждень

ІІ тиждень

День тижня

Час

Ауд.

День тижня

Час

Ауд.

1.

Бай С.І.

зав. кафедри

понеділок

16:00-17:00

online

понеділок

16:00-17:00

online

2.

Безус А.М.

доцент

середа

13:00-14:30

online

середа

13:00-14:30

online

3.

Бєляєва Н.С.

доцент

понеділок

12:00-13:00

online

понеділок

12:00-13:00

online

4.

Білявська Ю.В.

доцент

   понеділок

12:00-13:00

online

середа

14:00-15:00

online

5.

Жуковська В.М.

професор

вівторок

12:00-13:00

online

вівторок

12:00-13:00

online

6.

Кандагура К.С.

доцент

вівторок

12:00-13:30

online

вівторок

12:00-13:30

online

7.

Лукашова Л.В.

доцент

середа

12:30-13:30

online

середа

13:30-14:30

online

8.

Микитенко Н.В.

доцент

вівторок

11:30-12:30

online

вівторок

11:30-12:30

online

9.

Миколайчук І.П.

доцент

понеділок

15:25-16:45

online

понеділок

15:25-16:45

online

10.

Підкамінний І.М.

доцент

вівторок

17:00-18:00

online

вівторок

17:00-18:00

online

11.

Присяжнюк А.Ю.

доцент

понеділок

12:00-13:00

online

понеділок

12:00-13:00

online

12.

П’ятницька Г.Т.

професор

середа

18:20-19:20

online

середа

18:20-19:20

online

13.

Силкіна Ю.О.

доцент

понеділок

10:30-11:30

online

понеділок

10:30-11:30

online

14.

Сичова Н.В.

доцент

понеділок

12:00-13:00

online

понеділок

12:00-13:00

online

15.

Федулова І.В.

професор

понеділок

12:00-13:00

online

понеділок

12:00-13:00

online

16.

Хмурова В.В.

доцент

понеділок

15:10-16:30

online

понеділок

15:10-16:30

online

17.

Ціпуринда В.С.

доцент

вівторок

12:00-13:00

online

середа

13:00-14:00

online

18.

Шевчун М.Б.

ст.викладач

п`ятниця

13:50-15:10

online

п`ятниця

13:50-15:10

online


Графік проведення консультацій науковими керівниками аспірантів та здобувачів освітнього ступеню «доктор філософії»

№ пор

ПІБ

Посада

І тиждень

ІІ тиждень

День тижня

Час

Ауд.

День тижня

Час

Ауд.

1.

Бай С.І.

зав. кафедри

понеділок

16.00-17.00

онлайн

понеділок

16.00-17.00

онлайн

2.

Дєєва Н.Е.

професор

четвер

13.50-15.10

онлайн

четвер

13.50-15.10

онлайн

П’ятницька Г.Т.

професор

середа

18.20-19.20

онлайн

середа

18.20-19.20

онлайн

2.

Федулова І.В.

професор

понеділок

12.00-13.00

онлайн

понеділок

12.00-13.00

онлайнКАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ І СТАТЕЙ МАГІСТРІВ
ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ПРИЙОМУ 2020 РОКУ
 

Найменування заходів Строк виконання Виконавці
Забезпечення студентів Положенням про випускну кваліфікаційну роботу (проект) та Методичними рекомендаціями з виконання випускної кваліфікаційної роботи, навчальним посібником «Економічні дослідження» до 15.09.20 р. Студенти
Визначення напряму дослідження та затвердження теми випускної кваліфікаційної роботи (денна форма навчання) до 15.10.20 р. Керівники (гаранти) освітніх  програм, наукові керівники, студенти
Визначення напряму дослідження та затвердження теми випускної кваліфікаційної роботи (заочна форма навчання) до 15.11.20 р. Керівники (гаранти) освітніх  програм, наукові керівники, студенти
Складання плану та підготовка індивідуального завдання для виконання випускної кваліфікаційної роботи до 14.12.20 р. Керівники (гаранти) освітніх  програм, наукові керівники, студенти
Рецензування планів випускних кваліфікаційних робіт до 20.12.20 р. Керівники (гаранти) магістерських освітніх  програм, наукові керівники
Представлення науковому керівнику рукопису статті за темою дослідження до 01.03.21 р. Наукові керівники, студенти
Збір статистичних даних, підготовка аналітичного матеріалу випускної кваліфікаційної роботи до 01.05.21 р. Наукові керівники, студенти
Представлення на рецензування науковому керівнику рукопису другого (дослідницького) розділу випускної кваліфікаційної роботи до 01.06.21 Наукові керівники, студенти
Направлення студентів на об'єкти виробничої (переддипломної) практики (денна форма навчання) згідно графіка навч. процесу Наукові керівники, студенти
Направлення студентів на об'єкти виробничої (переддипломної) практики (заочна форма навчання) згідно графіка навч. процесу Наукові керівники, студенти
Захист звіту з практики (денна форма навчання) згідно графіка навч. процесу Студенти
Захист звіту з практики (заочна форма навчання) згідно графіка навч. процесу. Студенти
Періодичне звітування студентів про виконання випускної кваліфікаційної роботи перед науковими керівниками та завідувачем кафедри з 10 по 20 число щомісяця Студенти
Представлення закінченої випускної кваліфікаційної роботи на кафедру (денна форма навчання) до 01.11.21 р. Студенти
Представлення закінченої випускної кваліфікаційної роботи на кафедру (заочна форма навчання) до 01.11.21 р. Студенти
Підготовка письмового відгуку на випускну кваліфікаційну роботу (денна форма навчання) до 15.11.21 р. Науковий керівник
Підготовка письмового відгуку на випускну кваліфікаційну роботу (заочна форма навчання) до 15.11.21 р. Науковий керівник
Проведення попереднього захисту випускної кваліфікаційної роботи За графіком Комісія з попереднього захисту ВКР
Вирішення питання про допуск випускної кваліфікаційної роботи до захисту За графіком Завідувач кафедри
Допуск до зовнішнього рецензування За графіком Декан
Направлення випускної кваліфікаційної роботи із зовнішньою рецензією у ЕК для захисту За графіком (до 01.12.20 р.) Декан
 
Захист ВКР в комісії Згідно графіка навч. процесу


Графік самостійної роботи здобувачів вищої освіти
 в комп’ютерному класі (А-350)

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

15:00-17:50

15:00-17:50

15:00-17:50

15:00-17:50

15:00-17:50

  Ключі знаходяться в ауд. А-323!

05.03.2014
chronon
14538
остання редакція 17.02.2021
05865