logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Роскладка Андрій Анатолійович

цифрової економіки та системного аналізу

РОСКЛАДКА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу
 

гарант освітньої програми «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
 

e-mail: a.roskladka@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ Data Science, Data Mining, бізнес-аналітика, статистичний аналіз, методи прогнозування, математичне та комп’ютерне моделювання процесів і систем
ДИСЦИПЛІНИ «Математичне моделювання у наукових дослідженнях», «Технології аналізу даних», «Інструментальні засоби бізнес-аналітики», «Моделювання управління соціально-економічними системами», «Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі», «Системний аналіз економічних процесів»
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

професор кафедри цифрової економіки та системного аналізу, 2020 р.
 

професор кафедри економічної кібернетики, 2015 р.
 

доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Моніторинг, діагностика і контроль процесів діяльності вищого навчального закладу», 2013 р.
 

доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, 2005 р.
 

кандидат фізико-математичних наук, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», тема дисертації «Параметричні задачі та стійкість при моделюванні евклідовими комбінаторними задачами оптимізації», 2000 р.
 

учитель математики та фізики (ОС «спеціаліст»), Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка,  1994 р.
 

ДОСВІД РОБОТИ

завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 року до цього часу
 

професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2014 – 2015 рр.
 

професор кафедри економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2013 – 2014 рр.
 

доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2004 – 2013 рр.
 

асистент, старший викладач, доцент кафедри прикладної математики, інформатики та математичного моделювання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 1994 – 2004 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Scopus
Web of Science
Інші публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (з 2015 р.)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Сертифікат з англійської мови, рівень B2, Київський національний торговельно-економічний університет, 2019 р.
 

Сертифікат міжнародного рівня «Data Science Instructor Bootcamp», IBM & Intela, 2018 р. Certificate ID: c8114e60-3e92-413e-8b27-e5175fed5be1
https://ann.bdu.intela-edu.com/certificates/c8114e60-3e92-413e-8b27-e5175fed5be1
 

Грамота за наукові досягнення, Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
 

Почесна грамота, Полтавська обласна рада, 2013

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Тренінг для членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 

Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 

European University in Warsaw, Poland, «Functioning of the scientific and educational processes at the university”, 2017 р.
 

International Business Machines Corporation (IBM), «Data Science Bootcamp taught by IBM instructors», 2018 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Досвід реалізації наукових проєктів:

 • «Прогнозування в туризмі засобами математичного та комп’ютерного моделювання» (2017-2020 рр.). Номер державної реєстрації №0118U00051.
 • «Інформаційні технології  в моделюванні діяльності бізнес-структур» (2017-2020рр.) Номер державної реєстрації 0117U000062.
 • «Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної торгівлі» (2018-2019 рр.). Номер державної реєстрації №0117U000507.
 • «Моделювання процесів управління трансформаційними проектами фінансової установи» (2018-2019 рр.). Номер державної реєстрації №0118U00050.
 • «Процеси та їх моделі в управлінні вищим навчальним закладом» (2010-2012 рр.) Номер державної реєстрації 0110U002213.
 • «Статистичний аналіз та інформаційне забезпечення систем моніторингу соціально-економічних процесів» (2010-2012 рр.). Номер державної реєстрації №0112U001076.

Досвід організації міжнародної співпраці:

 • High School of Economics and Management of Public Administration in Bratislava – Угода між КНТЕУ та Вищою школою економіки і менеджменту у публічному управління в Братиславі (Словаччина) про відкриття спільної магістерської програми «International Business Analytics», з 2019 року до цього часу.
 • China Talent and Technology Center (CTTC) – Меморандум про співробітництво в галузі  Data Science, Data Mining, Big Data, математичного та комп’ютерного моделювання, бізнес-аналітики, 2018 р.
 • European University of Informatics and Economics in Warsaw – Сертифікат про міжнародне стажування. Тема: «Функціонування наукових та навчальних процесів в університеті», 2017р.
 • European University of Informatics and Economics in Warsaw – Угода про співпрацю та науковий обмін між КНТЕУ та Європейським університетом інформатики та економіки у Варшаві, з 2016 року до цього часу.
 • Співорганізатор Міжнародної наукової конференції «Dylematy» (Warsaw, Poland), 2016-2018 рр.

Досвід організаційної роботи:

 • Член Наукової ради МОН України (секція «Інформатика та кібернетика»), з 2019 року до цього часу.
 • Член Галузевої експертної ради з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю «Системний аналіз» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, з 2019 року до цього часу.
 • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 051 Економіка», 113 «Прикладна математика» з 2019 року до цього часу.
 • Член науково-методичної підкомісії з економіки Науково-методичної ради МОН України, з 2016 по 2019 рік
 • Член Спеціалізованої Вченої ради Д 44.877.01 з присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук, з 2014 року до цього часу.
 • Член редакційної колегії журналу «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі», з 2014 року до цього часу.
 • Організатор Міжнародного наукового симпозіуму «Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології», 2019 рік.
 • Науковий керівник здобувачів рівня PhD, які захистили дисертації з економічних наук, спеціальність «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці» (2019 р.) та технічних наук, спеціальність «Інформаційні технології» (2020 р.).
ХОБІ подорожі, йога, англійська мова

12.02.2021
433884
501
остання редакція 24.02.2021
42718