logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
logo
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
img

Шаповалова Наталія Петрівна

товарознавства, управління безпечністю та якістю

ШАПОВАЛОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, заступник декана з наукової та навчально-методичної роботи ФТМ

e-mail: n.shapovalova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

ID автора Scopus: 57210361274
ResearcherID
ORCID
Академія google

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

безпечність і якість харчових продуктів, товарні категорії, інновації в освіті, внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

​ДИСЦИПЛІНИ

"Товарознавство. Харчові продукти", «Товарознавство», «Категорії та систематика товарів у ритейлі»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • кандидат технічних наук, спеціальність 05.18.15 - Товарознавство харчових продуктів, тема дисертації: «Формування споживних властивостей пастильних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності», 2013 р.
 • «магістр» спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність», Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007 р.
 • «бакалавр» спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність», Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2006 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • заступник декана факультету торгівлі та маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету, з 2020 р. до цього часу;
 • доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ з 2019 року до цього часу.
 • доцент кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій, 2013-2019р.
 • асистент кафедри товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки та туризму, 2013р.
 • асистент кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2007-2009 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Defining a criteria for the identification of a technique for producing tomato juice / O. Babii,  S. Vezhlivtseva, R. Donchevska, O. Moroz., N. Vdovenko, T. Denysenko, N. Shapovalova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  – 2019. - №11 (99), Vol 3. – P. 6-12 (Scopus);
 2. Amino acid content of gerodietetic product for enteral nutrition / N. Prytulska, D. Antiushko, N. Shapovalova // Товари і ринки. – 2020. – №3 (35). – С. 85-92. 
 3.  Розробка цукерок марципан на основі арахісової пасти та пасти з цикорію / Т.М. Артюх, Н. П. Шаповалова // Товарознавчий вісник «ЛНТУ» №11., Ч.1. – 2018‑ С. 37-46.
 4. Ринок соусної продукції: детермінанти розвитку в Україні / Дончевська Р., Божко Т., Шаповалова Н. // Товари і ринки. – 2019. – №4 (32.) – С. 26-39. DOI:https://doi.org/10.31617/tr.knute.2019(32)03.
 5.  Шляхи підвищення ефективності викорис-тання матеріальних ресурсів на ПАТ «Карлсберг Україна» / Шаповалова Н.П., Ніценко В.С., Фоменко А.О. // Вісник ХНАУ: Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету Харків: ХНАУ, 2017. –Вип. 1. – С.  109-121
 6.  Роль функціональних продуктів у корекції йододефіциту та збереженні здоров’я населення України // Scientific proceedings is published within the project Small Grant 11540020 of Visegrad Fund scientific papers under the title Biodiversity after the Chernobyl Accident. ‑ International Visegrad Fund, Bratislava. – Р. 145-150
 7.  Збивні кондитерські вироби з подовженим терміном зберігання / Н.П. Шаповалова, М.В. Рудавська // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2016. –Вип. 1 (23). – С. 310-323.
 8.  Фактори формування та зберігання якості кави натуральної смаженої // Науковий журнал Молодий вчений. — 2016. — №5. ‑  С. 272 – 276.
 9.  Сonfections with a long-term storage. Науковий журнал «Молодий вчений» №11 (26) листопад, 2015.-Ч.1. – С. 45-49
 10.  Контроль шоколадної продукції в системі технічного регулювання України / Н.П, Шаповалова, І.В., Григоренко., А.В.Карбовська // Науковий журнал «Молодий вчений» №11 (26) листопад, 2015.-Ч1. – С.  17-21.
 11. Вплив пакувальних матеріалів на подовження гарантійного терміну зберігання кондитерських виробів пінної структури. Науковий журнал «Молодий вчений» №2 (17) лютий, Ч. 5, 2015. – С. 23-26.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Міжнародне стажування у Міжнародному Польсько-Українському інституті інновацій науки, освіти та розвитку (м. Варшава, Польща) та отримала міжнародний сертифікат про піврічне стажування, 2016р.
 • Виробниче стажування Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ», м. Київ, Україна, 2019р.
 • Підвищення кваліфікації за професійною програмою педагогічної майстерності у Вищій школі педагогічної майстерності 135 год., 2020р.
ХОБІ

подорожі, спорт, дизайн інтер’єру

03.03.2021
43220
1457
остання редакція 15.07.2022
457549