logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Мокроусова Олена Романівна

товарознавства та митної справи

МОКРОУСОВА ОЛЕНА РОМАНІВНА

доктор технічних наук, професор
професор кафедри товарознавства та митної справи

гарант освітньо-професійної програми 2 рівня вищої освіти «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі»

e-mail: o.mokrousova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та експлуатаційних властивостей шкіряних, хутрових матеріалів та взуття.

​ДИСЦИПЛІНИ

«Товарознавство. Непродовольчі товари», «Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів», «Безпека товарів та довкілля», «Технології легкої промисловості», Наукові семінари «Безпечність та якість продуктів і товарів» та «Інноваційні товари і технології в торгівлі»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, 2014 р.
 • доктор технічних наук, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів та хутра», тема дисертації: «Наукові основи формування структури шкіри модифікованими високодисперсними мінералами в післядубильних процесах», 2013 р.
 • доцент кафедри технології шкіри та хутра, 2003 р.
 • кандидат технічних наук, 05.19.05 «Технологія шкіри та хутра», тема дисертації: «Використання сполук цирконію в хутровому виробництві для підвищення якості виробів», 1999 р.
 • інженер-хімік-технолог, спеціальність «Технологія шкіри та хутра» (ОС «спеціаліст»), Державна академія легкої промисловості України, 1994 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри товарознавства та митної справи, Київський національний торговельно-економічний університет МОН України, 2013 р. до цього часу.
 • докторант кафедри технології шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, 2009-2012 рр.
 • доцент кафедри технології шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, 2001-2012 рр.
 • асистент кафедри технології шкіри та хутра, Державна академія легкої промисловості України, 1998-2001 рр.
 • аспірант кафедри технології шкіри та хутра, Державна академія легкої промисловості України, 1994-1999 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікації
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2013 р.
 • Подяка Ректора КНТЕУ за підготовку студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства, 2018 р.
 • Почесна грамота Ректора КНТЕУ за вагомий внесок у підготовку фахівців, розробку і впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання, 2017 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Член експертної групи МОНУ з оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямам «Технічні науки», 2020 р.
 • Дійсний член American Leather Chemists Association, з 2004 р.
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 КНУТД 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра», 2013 р.
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 КНТЕУ 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів», 2013 р.
 • Член редакційної колегії наукових фахових видань «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки» (КНТЕУ), «Вісник КНУТД», наукового електронного журналу «Технології та дизайн» (КНУТД), 2013 р.
 • Член Вченої ради КНТЕУ, 2013 р.
 • Член Вченої ради факультету торгівлі та маркетингу КНТЕУ, 2013 р.
 • Керівник наукової теми ДБ «Створення та застосування нових поліфункціональних матеріалів в екологічно орієнтованих технологіях виробництва шкір»; № державної реєстрації НДР 0115U000569, 2015-2016 рр.
 • Виконавець наукової теми ДБ  «Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення»; № державної реєстрації НДР 0118U000233, 2018-2020 рр.
 • Виконавець наукової теми ДБ «Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкір», № держреєстрації 0110U002549, 2010-2012 рр.
 • Виконавець українсько-румунського проекту «Розробка екологічно чистих технологій виробництва хутрових овчин медичного призначення», № держреєстрації 0106U006778; 2006-2007 рр.
 • Виконавець наукової теми ДБ «Фізико-хімічні основи перетворень колагену дерми при переробці в шкіру», держбюджетна тематика фундаментального дослідження, н.д.р. 0105U002392, 2005-2007 рр.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • The internship frоm within the framework of the Erasmus+ КА107 – «Higher education student and staff mobility between Program and Раrtпеr Countries» project implementation, modern scientific achievements in biotechnology, electrochemistry, biocorrosion  for developing educational materials, Апtwеrр Maritime Academy (Belgium), 2019 р.
 • Стажування ТОВ «Нова лінія», 2018 р.
 • Підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну. Тема випускної роботи «Культура педагогічного спілкування при викладанні дисциплін технічного спрямування», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС/051360, 2016-2017 рр.
 • Стажування у відділі механізмів біоорганічних реакцій Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2014 р.
 • Стажування в центральній лабораторії якості продукції Акціонерного товариства «Чинбар» (м. Київ), 2013 р.
 • Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну. Тема випускної роботи «Творча робота викладача з удосконалення змісту навчальної дисципліни», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 150178, 2002 р.
ХОБІ

Подорожі, пішохідні прогулянки та екскурсії, музика, плавання

03.03.2021
43220
337
остання редакція 05.03.2021
43220