logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Калуга Ніна Василівна

товарознавства та митної справи

КАЛУГА НІНА ВАСИЛІВНА

кандидат хімічних наук,
доцент кафедри товарознавства та митної справи

гарант освітньо-професійної програми 1 рівня вищої освіти «Митна справа»

e-mail: n.kaluga@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

ORCID  
Google Scholar

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

митна політика, проблематика митного контролю та митного оформлення товарів

​ДИСЦИПЛІНИ

«Митна справа», «Митно-посередницькі послуги», «Електронна митниця», «Товарна номенклатура ЗЕД»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри товарознавства та митної справи, 2015 р.
 • кандидат хімічних наук, 02.00.11 «Колоїдна та  мембранна хімія», тема дисертації  «Закономірності концентраційних золь-гель переходів в оксидвмісних системах», 1991 р.
 • інженер хімік-технолог,  Київський політехнічний інститут, 1981 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри товарознавства та митної справи  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу.
 • головний державний інспектор структурних підрозділів  центрального  апарату Державної митної служби України, 2004 – 2015 рр.
 • начальник відділу Центральної митної лабораторії Державної митної служби України, 1994 -2004 рр.
 • старший інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник Інституту колоїдної хімії та хімії води Академії наук УССР, 1985 – 1994 рр.
 • інженер, молодший науковий співробітник галузевої лабораторії кібернетики хіміко-технологічних процесів Київського політехнічного інституту, 1981 – 1985 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.А. Караваєв. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 312 с. 

2. Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.М. Коломієць, Т.А. Караваєв, В.В. Осієвська, С.В. Галько ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 368 с.

3. Мережко Н. Інститут уповноваженого економічного оператора в Україні / Н.Мережко, Н. Калуга, А. Очерет // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - № 2(85), 2016. – С.5-15. (Index Copernicus, Google Scolar).

4. Індутний В.Товарознавча оцінка антикварних монет на ринку України / В. Індутний, Н. Мережко, Н. Калуга //Технічні науки та технології : науковий журнал. -  Черніг. нац. технол. ун-т. , 2017. – № 4 (10). – С. 163 - 176 с. (фахове видання).

5. Караваєв Т. Структура та динаміка ринку лакофарбових матеріалів в Україні / Т. Караваєв, Н. Калуга, О. Сім’ячко // Товари і ринки. — 2018. –– №1. –– С.75–88. (Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible).

6. Індутний В.В. Оцінка якості та вартості дорогоцінного каміння / В.В. Індутний, Н.В. Мережко, Н.В. Калуга //Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Луцький національно-технічний університет, 2018. – Вип. 11. – С. 63-79. (фахове видання)

7. Мережко Н. Подолання бар’єрів у зовнішній торгівлі через спрощення митних процедур / Н. Мережко, Т. Караваєв, Н. Калуга //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018- № 3(98), 2018. – С.5-21. (Index Copernicus, Google Scolar).

8. Індутний В.В. Товарознавча оцінка антикварної малої та мініатюрної пластики з кістки та дерева / В.В. Індутний, Н.В. Калуга, О.Г. Золотарьова //Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Луцький національно-технічний університет, 2019. – Вип. 12. – С. 127-147.

9. Караваєв Т.А., Осика В.А., Комаха В.О., Калуга Н.В., Ткачук В.В., Сікорський О.О. Процеси хімічної взаємодії в системі мінеральний наповнювач – модифікатор – плівкоутворювач /  Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. -  2019. -  No.6. - pp. 83-91 (Scopus).

10. Караваєв Т. Митна справа в умовах COVID-19 / Т. Караваєв, Н. Калуга // Вісник КНТЕУ. – 2020. – №5. – С.42-57. (обсяг 1.0 друк. арк., особ внесок 0,3 друк.арк.) (Index Copernicus).

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагороджена нагрудними знаками:
   „Почесний митник України” (наказ Держмитслужби від 17.03.04 № 173-к)
  „За сумлінну службу в митних органах України” (наказ Держмитслужби від 22.08.02 № 325-к), «Відмінний митник» І-го, ІІ-го ступеня» (наказ Держмитслужби від 01.03.2012 № 432-к, 22.08.2006 №759-к,
  «За сумлінну службу в митних органах України ІІ ступеня” (наказ Держмитслужби від 25.01.2010 № 53-к),
  «За сумлінну службу в митних органах України ІІІ ступеня” (наказ Держмитслужби від 17.07.2009 № 1266-к).
 • Диплом Всесвітньої митної організації.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування у Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та дослідження товарів Державної фіскальної служби України (м. Київ)., 2017 р.

ХОБІ

поезія, музика

03.03.2021
43220
202
остання редакція 05.03.2021
43220