logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Жалдак Марина Павлівна

товарознавства та митної справи

ЖАЛДАК МАРИНА ПАВЛІВНА

асистент кафедри товарознавства та митної справи

e-mail: m.zhaldak@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

розробка та впровадження екологічно орієнтованих технологій виробництва натуральних шкір для дитячого взуття

​ДИСЦИПЛІНИ

«Товарознавство. Непродовольчі товари», «Біржова торгівля», «Матеріалознавство та технологія виробництва товарів»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • асистент кафедри товарознавства та митної справи, 2020 р.
ДОСВІД РОБОТИ

 • асистент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2020 р. до цього часу
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Жалдак М. П. Складові формування якості та безпечності дитячого взуття. Товари і ринки. Київ : КНТЕУ, 2017. №1 (23). С. 58–68. (Фахове);
 2. Жалдак М. П., Мокроусова О. Р. Чинники формування якості та безпечності натуральних шкір для верху дитячого взуття. Вісник Хмельницького національного університету, серія: Технічні науки. Хмельницький : Хмельниц. нац.. ун-т, 2018. № 2 (259). С. 77–84. (Фахове);
 3. Жалдак М. П., Мокроусова О. Р. Реологічні властивості модифікованих дисперсій монтморилоніту. Товари і ринки. Київ : КНТЕУ, 2019. № 1(29). С.52–61. (Фахове);
 4. Zhaldak M., Mokrousova O. Studying chemical transformations of the modified derma collagen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. vol. 4/6 (100). Р. 1-15. (Scopus);
 5. Жалдак М. П., Мокроусова О. Р. Застосування модифікованих дисперсій монтморилоніту у хромзбережному дубленні шкір. Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія : колективна монографія / за ред. Мокроусова О. Р. Київ : Світ успіху, 2020. С. 314-333; (стаття у колективній науковій монографії)
 6. Жалдак М. П., Мокроусова О. Р. Стан ринку дитячого взуття та натуральних шкір для його виготовлення. Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія : колективна монографія / за ред. Мокроусова О. Р. Київ : Світ успіху, 2020. С. 441–458; (стаття у колективній науковій монографії).
 7. Патент на корисну модель UA № 143076 Україна МПК С14С 3/06 (2006.01). Спосіб виробництва шкір / Винахідники М. П. Жалдак, О. Р. Мокроусова; заявник і патентовласник: КНТЕУ. № 2020 00449; заявл. 27.01.2020. опубл. 10.07.2020. Бюл. № 13;
 8. Патент на корисну модель UA № 142566 Україна МПК С14С 3/06. Композиція для дублення шкір / Винахідники М. П. Жалдак, О. Р. Мокроусова; заявник і патентовласник: КНТЕУ. № 2020 00443; заявл. 27.01.2020. опубл. 10.06.2020. Бюл. № 11. 5 с.;
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2019-2020 рр.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Науковий семінар від ВioLabTech: «Мультипараметрична візуалізація з використанням системи CELENA®X», КНУТД, 2019 р.
 • Науковий тренінг: «Scopus – інструмент підтримки дослідника», КНУТД, 2019 р.
 • Навчально-методичний семінар: «Дотримання академічної доброчесності науковцем», КНТЕУ, 2018 р.
 • Всеукраїнський науково-практичний тренінг «Інформаційні технології в навчальному процесі: якісна освіта» за темами:

- новітні рішення автоматизації підприємства на базі хмарної платформи «jПарус», 2017 р.;
- «1С:Підприємство 8.3»: облік успішності студентів і аналітичний звіт (конфігурація робочого рішення за півгодини), 2017 р.;
- QR-кодування – додатковий (тактильний) канал сприйняття інформації, 2017 р.;
- створення інтерактивних презентацій засобами хмарних сервісів (Prezi), 2017 р..

 • Навчально-методичний семінар для науково-педагогічних працівників КНТЕУ за темою : «Формування іміджу викладача», 2017 р..
ХОБІ

фуд-флористика та декоративна флористика

03.03.2021
43220
203
остання редакція 03.03.2021
43220