logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Індутний Володимир Васильович

товарознавства та митної справи

ІНДУТНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

доктор геолого-мінералогічних наук, доцент
професор кафедри товарознавства та митної справи

e-mail: v.indutny@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

товарознавство й прикладна експертиза  та оцінка культурних цінностей і коштовного каміння

​ДИСЦИПЛІНИ

“Експертиза коштовностей та антикваріату”, “Товарознавство. Культурні цінності”, “Біржова торгівля”

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, 2015 р.
 • доктор геолого-мінералогічних наук, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія» та 04.00.08 «Петрографія, вулканологія», тема дисертації: «Теория эволюции и структурное развитие горных пород», 1992 р.
 • кандидат геолого-мінералогічних наук, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія», тема дисертації: "Конституция минералов и её численное представление при моделировании физических свойств (на примере оптического показателя преломления)", 1985 р.
 • інженер-геолог (ОС «спеціаліст»), Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1980 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2016 р. до цього часу.
 • професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2014 – 2016 рр.
 • завідуючий кафедрою мистецтвознавства та експертизи в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва, 2012 – 2014 рр.
 • директор наукових програм в Музеї національного культурного надбання «Платар», 2008 – 2012 рр.
 • засновник та директор Державного гемологічного центру при Міністерстві фінансів України, 1993 – 2008 рр.
 • працював в Інституті геохімії і фізики мінералів Академії Наук України (нині Інститут мінералогії та рудоутворення НАНУ), 1979 – 1993 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Індутний В.В. Товарознавча оцінка виробів із мармуру / В.В. Індутний, Н.В. Мережко, К.А. Пірковіч // Товари і ринки. – 2020. - №3. – С. 58-72.
 2. Індутний В.В. Товарознавча оцінка антикварної порцеляни / В.В. Індутний, Н.В. Мережко, К.А. Пірковіч // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2020. – Вип. 23. – С. 25-37.
 3. Indutnyi V. Studying the authenticity of the golden element from a Mongolian warrior’s armor by physical-chemical methods / V. Indutnyi, N. Merezhko, K. Pirkovich // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. - №1/12 (97) – P. 34-40.
 4. Індутний В.В. Критерії оцінки якості ювелірних виробів з нефриту / В.В. Індутний, В.В. Юнда, К.А. Пірковіч // Товари і ринки. – 2018. - №2 – С. 98-109.
 5. Класифікація непродовольчих товарів: монографія / за ред. А.А. Мазаракі; авт.: А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Л.А. Коптюх та ін. – К.: КНТЕУ, 2017. – С. 438-453.
 6. Індутний В.В. Аналіз ринку рубінів за якісними та вартісними показниками / В.В. Індутний, Н.В. Мережко, К.А. Пірковіч // Технічні науки та технології. – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. - №2(8) – С. 66-74.
 7. Індутний В.В. Безпека пам’яток культури з металів / В.В. Індутний, Н.В. Мережко, К.А. Пірковіч // Товари і ринки. – 2017. - №1 – С. 36-49.      
 8. Індутний В.В. Аналіз якості та вартості антикварних декоративно-ужиткових і мистецьких творів з бронзи на ринку України / В.В. Індутний, Н.В. Мережко, К.А. Пірковіч // Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Випуск 10. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 71-82. 
 9. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей: Підручник / В.В. Індутний. – Київ: КНТЕУ, 2016. – 880 с.
 10. Індутний В.В. Соціокультурне значення, загальна класифікація та споживча цінність дорогоцінних каменів / В.В. Індутний, К.А. Пірковіч, Л.В. Черняк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2016. – Вип. 17. – С. 46-50.
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок в організацію і провеення  науково-дослідної роботи та з нагоди Дня факультету торгівлі та маркетингу .2016 р.
 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» 2017 р..
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Член спеціалізованої вченої ради Д26.055.02 КНТЕУ.
 • Член редколегії журналу «Товари і ринки».
 • Здійснює методичне керівництво кабінетом кафедри А-319.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Національний музей історії України, 2018 р.
 • Міжнародний інститут бізнесу, 2013 р
ХОБІ

подорожі, риболовля

03.03.2021
43220
256
остання редакція 03.03.2021
43220