logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Караваєв Тарас Анатолійович

товарознавства та митної справи

КАРАВАЄВ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри товарознавства та митної справи

гарант освітньо-професійної програми 2-го (магістерського) рівня вищої освіти «Митна справа» («Customs Affairs») англійською мовою викладання

e-mail: t.karavayev@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar 
ORCID 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
 • безпечність та якість непродовольчих товарів;
 • формування й оцінювання якості та споживних властивостей непродовольчих товарів;
 • розробка нових композиційних матеріалів на основі біополімерів та вітчизняних мінеральних наповнювачів,
 • стандартизація у сфері лакофарбових матеріалів, покриттів та методів їх контролю,
 • оцінювання якості лакофарбових матеріалів та експлуатаційних властивостей покриттів;
 • загальні питання митної справи;
 • експертиза товарів в міжнародній торгівлі та митній справі;
 • митний контроль та митне оформлення товарів при переміщенні через митний кордон України.
ДИСЦИПЛІНИ

«Митна справа», «Митні процедури», «Експертиза в міжнародній торгівлі» – для студентів ОС «магістр» (українською та англійською мовами).

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри товарознавства та митної справи, 2021 р.
 • доктор технічних наук, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів», тема дисертації: "Формування якості наповнених крейдами і каолінами стирол-акрилових водно-дисперсійних фарб", 2017 р.
 • доцент кафедри товарознавства та митної справи, 2011 р.
 • кандидат технічних наук, 05.19.08 «Товарознавство промислових товарів»,  тема дисертації: "Товарознавча оцінка порошкових лакофарбових покриттів", 2005 р.
 • товарознавець-експерт в комерційній діяльності (ОС «магістр»), Київський національний торговельно-економічний університет, 2002 р.
 • товарознавець-експерт в митній справі (ОС «спеціаліст»), Київський національний торговельно-економічний університет, 2001 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2018 р. до цього часу.
 • доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2016 – 2018 рр.
 • доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008 – 2016 рр.
 • начальник відділу міжнародних зв’язків Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2006 – 2009 рр
 • заступник декана товарознавчого факультету Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2006 рр.
 • старший викладач кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2005 – 2008 рр.
 • асистент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2001 – 2002 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TGVq2XMAAAAJ

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Лист подяки Ректора КНТЕУ за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних науко метричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проєкти і програми, 2018 р.
 • Почесна грамота Ректора КНТЕУ за особистий внесок у розвиток науки та винахідницької діяльності, 2016 р.
 • Лист подяки Ректора КНТЕУ за сумлінну і плідну працю та з нагоди Дня факультету торгівлі та маркетингу, 2016 р.
 • Подяка Державної митної служби України за вагомий особистий внесок у розвиток співпраці з експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, 2011 р.
 • Почесна грамота Ректора КНТЕУ за вагомий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди Дня працівників освіти, 2006 р.
 • стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2005-2007 рр.
 • стипендіат Київського міського голови, 2001-2002 рр.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Кластерний семінар щодо підвищення якості освітніх програм: бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтв, 2018 р.
 • Навчальний семінар щодо написання успішних проектів програми Жана Моне, 2018 р.
 • Стажування у Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень Міністерства доходів і зборів України, 2015 р.
 • Стажування у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служба України, 2009 р.
 • Тренінг зі споживчих тестувань товарів і послуг в інституті Stiftung Warentest (Німеччина), 2007 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Координатор від КНТЕУ міжнародного проєкту «Інноваційні композиційні матеріали на основі біополімерів та мінеральних наповнювачів», який фінансується Шведським фондом з міжнародного співробітництва у сфері досліджень та вищої освіти (STINT), 2020 – 2021 рр.
 • Член редакційної колегії наукового фахового видання: Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету, з 2020 р. до цього часу.
 • Член Ради європейської організації FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries, з 2020 р. до цього часу.
 • Гарант освітньої програми «Митна справа» (Customs Affairs) англійською мовою викладання (ОС «магістр»), з 2019 р. до цього часу.
 • Член технічного комітету стандартизації 168 «Лаки та фарби» Національного органу стандартизації України, з 2010 р. до цього часу.
 • Відповідальний секретар Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство товарознавців і технологів», з 2005 р. до цього часу.
 • Експерт на радіо та телебаченні у програмах, присвячених якості та безпечності непродовольчих товарів (ТРК «Київ», ІНТЕР, ICTV та інші), з 2004 р. до цього часу.
ХОБІ

подорожі, спорт, інтелектуальні ігри

28.02.2021
43220
1027
остання редакція 09.07.2022
437281