logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Комаха Володимир Олександрович

товарознавства та митної справи

КОМАХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри товарознавства та митної справи

e-mail: v.komakha@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
ORCID
ResearchID 
Google Академія

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

розробка нових поліфункціональних композиційних матеріалів, промислові покриття захисного призначення, митна експертиза непродовольчих товарів

ДИСЦИПЛІНИ

«Митна справа», «Електронна митниця», «Митна логістика», «Біржова  торгівля»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

доцент кафедри товарознавства та митної справи, 2021 р.

кандидат технічних наук, спеціальність  05.18.08  – товарознавство непродовольчих товарів, тема дисертації: "Товарознавча оцінка акрилових водно-дисперсійних фарб з модифікованою крейдою", 2017 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету, з 2018 р. до цього часу
 • старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету, 2017 – 2018 рр.
 • асистент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів (нині –товарознавства та митної справи) Київського національного торговельно-економічного університету, 2015 – 2017 рр.
 • лаборант кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів (нині –товарознавства та митної справи) Київського національного торговельно-економічного університету, 2010 – 2012 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2020
 • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 2018 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • серія тренінгів ресурсів Clarivate для наукової діяльності, 2021 р.
 • курси підготовки митних брокерів, Асоціація митних брокерів України, 2020 р.
 • підвищення кваліфікації, кафедра біржової діяльності, НУБІП України, 2018 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • заступник декана факультету торгівлі та маркетингу з навчально-виховної роботи
 • член групи забезпечення освітньої програми «Митна  справа», ОС «бакалавр»

28.02.2021
43220
535
остання редакція 04.10.2021
437281