logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Комаха Ольга Сергіївна

товарознавства та митної справи

КОМАХА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри товарознавства та митної справи

e-mail: o.komakha@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
ORCID
ResearchID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

наукові  основи  цілеспрямованого формування експлуатаційних властивостей композиційних покриттів

ДИСЦИПЛІНИ

«Біржова  торгівля»,  «Митна справа», «International technical regulation»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

доцент кафедри товарознавства та митної справи, 2021 р.

кандидат техніічних наук, спеціальністю  05.18.08  – товарознавство непродовольчих товарів, тема дисертації: "Споживні  властивості водно-дисперсійних  фарб  на  основі  каолінових  наповнювачів", 2016 р.

ДОСВІД РОБОТИ

  • доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету, з 2018 р. до цього часу
  • старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету, 2017 – 2018 рр.
  • асистент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів (нині –товарознавства та митної справи) Київського національного торговельно-економічного університету, 2015 – 2017 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qG5Fy9kAAAAJ&hl=uk&authuser=1

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

  • лауреат Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації «наукові досягнення», 2020 р.
  • Лист подяки Київського національного торговельно-економічного університету за особистий внесок у розвиток науки, забезпечення високого індексу цитування, публікацію статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір через міжнародні проекти та програми, 2018 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • Онлайн-курс "Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії", організований в рамках партнерства Google України з Міністерством освіти і науки України
  • підвищення кваліфікації  в  Національному  університеті  біоресурсів і природокористування України на кафедрі біржової діяльності і торгівлі, 2018 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • член  робочої  групи  з  розробки  освітньої програми  «Митна  справа»  освітнього  ступеню  «магістр»
  • член  робочої  групи  з  розробки стандартів вищої  освіти  КНТЕУ  за  спеціальністю  076 «Підприємництво,  торгівля  та  біржова діяльність»  спеціалізацією  «Митна  справа»  ступенів  вищої  освіти  «бакалавр»  і «магістр»
  • наставник академічної групи студентів

ХОБІ

 k-pop як субкультура, історія та культура Південної Кореї

04.03.2021
43220
160
остання редакція 04.10.2021
437281