logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

121Б Інженерія програмного забезпечення

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Освітньо-професійна програма

"ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітнього ступеня "бакалавр""

Гарант ОП "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Рзаєва С.Л.

Метою освітньої програми є формування особистості, здатної на основі набутих інтегральної, загальних та фахових компетентностей успішно працювати у сфері ІТ-технологій,на основі застосування наукових і математичних принципів здійснювати проектування, аналіз, верифікацію, валідизацію, запровадження та підтримку комп’ютерного програмного забезпечення, використовуючи різні мови програмування.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020 РЕЦЕНЗІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021 РЕЦЕНЗІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022 РЕЦЕНЗІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023 РЕЦЕНЗІЯ

   

Усі пропозиції щодо модернізації ОП прохання надсилати Гаранту ОП на корпоративну пошту rzaevasl@knute.edu.ua

Проєкт ОПРЕЦЕНЗІЯ

Опитування здобувачів освіти "Задоволеність освітнім процесом" 2022/2023

 Результати опитування "Задоволеність викладанням освітніх компонент"

ДИСЦИПЛІНИ I РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2023

СЕМЕСТРИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)
1 Інформаційні технології в професійній діяльності "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Англійська мова інформаційних технологій "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Комп'ютерна дискретна математика "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Правознавство "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Філософія "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
2 Вища математика "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Архітектура комп'ютера "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Основи програмування "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Комп'ютерна графіка та візуалізація даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Англійська мова інформаційних технологій "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Людино-машинна взаємодія "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Організація комп'ютерних мереж "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Основи кібербезпеки "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""

ДИСЦИПЛІНИ IІ РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2022

СЕМЕСТРИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)
3 Іноземна мова за професійним спрямуванням "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Безпека інформаційних систем та мереж "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Економіка підприємства "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Людино-машинна взаємодія "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Об'єктно-орієнтоване програмування "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Менеджмент проектів програмного забезпечення "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Операційні системи "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Методи і засоби передачі даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Організація комп'ютерних мереж "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
4 Web-дизайн і Web-програмування "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Методи і засоби передачі даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Іноземна мова за професійним спрямуванням "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Моделювання та аналіз програмного забезпечення "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Об'єктно-орієнтоване програмування "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Основи кібербезпеки "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Теорія ймовірностей та математична статистика "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Штучний інтелект "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""

ДИСЦИПЛІНИ IIІ РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2021

СЕМЕСТРИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)
5
 
Архітектура та проектування програмного забезпечення "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Безпека інформаційних систем та мереж "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Емпіричні методи програмної інженерії "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Експертні системи "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Технологія Java "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Людино-машинна взаємодія "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Методи і засоби передачі даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
6 Алгоритми та структури даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Менеджмент проектів програмного забезпечення "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Бази даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Основи кібербезпеки "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Стандартизація та метрологія програмного забезпечення "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""

ДИСЦИПЛІНИ IV РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2020

СЕМЕСТРИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Опитування здобувачів освіти
(опитування парного семестру буде відкрито 15.05.24)
7 Практичний курс «Бізнес-симуляція» "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Експертні системи "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Програмування Інтернет "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Електронний документообіг "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Управління проектами інформатизації "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Моделі і структури даних "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Операційні системи "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Технологія створення стартапу "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
8 Практичний курс «Бізнес-симуляція» "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Людино-машинна взаємодія "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Технології розробки та тестування програмного забезпечення "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни"" Організація комп'ютерних мереж "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""
Основи кібербезпеки "Опитувальник "Оцінка якості викладання дисципліни""

07.12.2023
Владислав Котов
2638
остання редакція 09.02.2024
Владислав Котов