logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Наукова робота

маркетингу

  

 Наукові дослідження на кафедрі маркетингу традиційно формуються, виходячи зі сфери її наукових інтересів. Її основними напрямами можна вважати:
- розвиток та адаптація теоретичних основ сучасного маркетингу до специфічних умов вітчизняного ринку;
- впровадження методів маркетингу в діяльність господарюючих суб’єктів на внутрішньому ринку;
- дослідження найбільш актуальних проблем сфери товарного обігу;
- вдосконалення маркетингової діяльності підприємств та вирішення інших нагальних питань теорії і практики маркетингу в сфері товарного обігу та ін. 

    Оскільки кафедра маркетингу є випусковою зі спеціальностей "Маркетинг" (спеціалізації "Маркетинг ", "Рекламний бізнес" та "Бренд-менеджмент"), тому наукові спрямування викладачів та аспірантів пов’язані, в першу чергу, саме з цими напрямами підготовки студентів. Крім того, з 2010 року кафедра бере активну участь у підготовці слухачів за програмою "Міжнародний маркетинг моди" Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ. 
    До наукових досліджень залучаються, крім професорсько-викладацького складу кафедри, також аспіранти, здобувачі та студенти. 
  Результати досліджень постійно впроваджуються в навчальний процес, доповідаються на навчально-методичних семінарах кафедри, публікуються у наукових та науково-популярних виданнях, наукових часописах та інших виданнях, проходять апробацію під час різноманітних конференцій та круглих столів, використовуються у практичний діяльності підприємств.
   Основні напрями науково-дослідної роботи на кафедрі визначаються необхідністю: 1) адаптації сучасної концепції соціально-етичного маркетингу до специфічних умов вітчизняного ринку; 2) розробки інструментарію та визначення ефективних шляхів впровадження цієї концепції в діяльність підприємств сфери послуг; 3) поліпшення науково-методичних засад викладання кафедральних дисциплін. 
    Перелічені  напрями втілюються у розробку досить численних конкретних проблем, а саме: 
1) Теоретичні основи та проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу.
2) Методологія впровадження маркетингу взаємодії в діяльність підприємств.
3) Економіко-організаційні аспекти здійснення та удосконалення маркетингових комунікацій торговельного підприємства.
4) Глобальні тенденції та українські реалії розвитку реклами та маркетингових комунікацій.
5) Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств торговельної та рекламної галузі.
6) Теоретичні й прикладні аспекти маркетингу в роздрібній торгівлі і обслуговування покупців в сучасних умовах.
7) Теоретичні основи та прикладні аспекти маркетингу в оптовій торгівлі.
8) Розробка наукових засад викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. 
    На кафедрі маркетингу існують наукові школи, що підтверджується відповідною спрямованістю наукових досліджень, наявністю аспірантів та здобувачів, захищених кандидатських дисертацій. 
   Розробка всіх наукових проблем виконується у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт: "Соціально-етичний маркетинг підприємств на ринку товарів та послуг"; "Розробка глосарію маркетингово-рекламних термінів"; "Управління рекламною діяльністю підприємств";"Бренд-менеджмент в підприємствах сфери послуг".

       Кафедра маркетингу щорічно проводить науково-практичні конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів, до яких долучаються провідні фахівці у сфері маркетингу, реклами та бренд-менеджменту, викладачі провідних ЗВО, науковці та студенти.  Креативний підхід викладачів до проведення конференцій забезпечує жваве обговорення найбільш важливих та цікавих питань щодо ролі маркетингу в діяльності сучасних підприємств та розвитку держави, позиціонування у світовому просторі, тенденцій та перспектив подальшого розвитку, якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до сучасних потреб ринку. 

    У науковій роботі кафедри активну участь приймають студенти 3-5 курсів спеціальностей кафедри. Студенти беруть участь у тематичних конференціях, круглих столах, наукових гуртках та підготовці наукових праць. 

16.06.2013
chronon
9022
остання редакція 09.07.2020
43283