logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Наукова робота

маркетингу

    Професорсько-викладацький та аспірантський склад кафедри бере активну участь у проведенні наукових досліджень та публікує результати в українських та іноземних наукових виданнях, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних, апробує їх на конференціях.

   На кафедрі функціонує дві наукові школи – зі стратегічного управління брендами; з цифрового маркетингу та рекламного бізнесу. Навчається 1 докторант та 7 аспірантів, виконуються дисертаційні роботи на акутальні теми у сфері маркетингу. Викладачі є членами редакційних колегій наукових журналів та залучаються до рецензування до журналів, що включені до науко-метричних баз даних Scopus та Web of Science. Також кафедра працює над підготовкою підручників та навчальних посібників. За останній рік видано два підручники «Стратегічний маркетинг» (автори Бондаренко О.С., Янковець Т.М.) та «Технології цифрового маркетингу» (автор Янковець Т.М.).

 Викладачами кафедри здійснюються наукові дослідження в розрізі науково-дослідних тем «Інноваційні маркетингові технології в умовах глобалізації суспільства», «Соціологічні аспекти споживацької поведінки населення», «Управління цифровим маркетингом». В процесі виконання науково-дослідних тем викладачами кафедри публікуються статті в журналах, що включені до Scopus та  Web of Science, в Університетських виданнях ("SCIENTIA FRUCTUOSA""Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право"; "Товари і ринки",) у фахових виданнях, а також приймається участь в міжнародних науково-практичних конференціях. 

   Традиційно в березні кожного року кафедрою організовується Міжнародна науково-практична конференція «Бренд-менеджмент: маркетингові технології», де беруть активну участь власники компаній, директори, фахівці у сфері маркетингу, бренд-менеджменту та цифрового маркетингу.

   Викладачі кафедри активно залучають студентську молодь до науково-дослідної роботи з проблем рекламного бізнесу, бренд-менеджменту, маркетинг менеджменту, цифрового маркетингу, трейд-маркетингу та активують до участі у різноманітних наукових заходах. З жовтня 2021 р. на кафедрі започатковано Студентський театр експериментального маркетингу «Маркетинг 5.0». 

16.06.2013
chronon
12880
остання редакція 15.05.2024
43283