logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Співробітництво

маркетингу

     Кафедра плідно співпрацює з профільними кафедрами як українських, так і закордонних закладів освіти, Українською асоціацією маркетингу, Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME), Європейською академією ритейлу, Спілкою рекламістів України та українськими професійними журналами: "Маркетинг і реклама", "Маркетингові дослідження в Україні", "Логістика: проблеми та рішення". Формами співробітництва з ними є: спільна розробка рекомендацій, проведення експериментальних досліджень, адаптація популярних підручників відомих закордонних вчених (зокрема В. Руделіуса), створення нових методик, адаптація програм дисциплін до прогресивних технологій; спільні публікації, участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах та інше. 
    У рамках співробітництва кафедра щорічно проводить конференцію "Маркетингові дослідження: інструменти та технології". Співорганізаторами Конференції часто виступають провідні дослідні компанії України: "TNS Україна", "Українська Маркетингова Група" ("UMG") та "InMind". На Конференції обговорюються досягнення у сфері нових технологій і інструментів маркетингових досліджень. Специфікою Конференції є поглиблений розгляд проблем розвитку самого дослідного ринку, особливо в умовах економічної кризи. У рамках Конференції вже традиційно виступають провідні українські й закордонні фахівці у сфері маркетингових досліджень.
    Значні можливості для співробітництва надає участь провідних фахівців кафедри у роботі Науково-методичних комісій МОНУ, поширюючи та поглиблюючи сферу обміну інформацією з метою вдосконалення навчального процесу, участі у конференціях, конкурсах тощо.
    Професор Ортинська В.В. бере участь у роботі науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства освіти і науки України щодо змін у навчальному процесі та науковій діяльності, пов’язані з відкриттям нового напряму підготовки "Реклама та зв’язки з громадськістю".
    Високу оцінку має позитивний досвід, накопичений кафедрою маркетингу КНТЕУ в організації практичних заходів, що сприяють інтеграції системи вищої освіти в галузі реклами та українського рекламно-комунікаційного бізнесу. Серед дієвих прикладів подібної взаємодії відзначається проведення Українського студентського фестивалю реклами, засідань круглих столів Практик-Маркетинг-Клубу тощо.

16.06.2013
chronon
6240
остання редакція 07.10.2018
karina