logo
Кафедра філософських та соціальних наук
Кафедра філософських та соціальних наук
logo
Кафедра філософських та соціальних наук
img

Головна сторінка

філософських та соціальних наук


 

Кафедра філософських та соціальних наук (зав. кафедри - доктор політичних наук,  професор Н.А. Латигіна) була створена в 1966 р.

У 2019/2020 навчальному році кафедра забезпечує викладання 33 дисциплін, зокрема нормативні гуманітарні дисципліни; дисципліни за вибором студентів;дисципліни для аспірантів та магістеріуму.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальностей:

  • 033 «Філософія» (гарант програми – доктор філософських наук, професор кафедри філософських та соціальних наук  Кравченко А.А.);
  • 052 «Політологія» (гарант програми – доктор політичних наук, професор Латигіна Н.А.).
  • 054 «Соціологія» (гарант програми – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософських та соціальних наук  Щербина В.Л.)

На сьогодні створено навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін. Розроблені програми та робочі програми, опорні конспекти лекцій, комп’ютерні програми з контролю знань студентів, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання; видані підручники, навчальні посібники, хрестоматії, практикуми тощо.


На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

№ з/п

Назва дисципліни

Примітка

1. Дисципліни, які формують основні компетентності

1

Бібліографія

Для аспірантів

2

Документознавство та бібліотекознавство

3

Методологія політичного дослідження (науковий семінар)

Для аспірантів

4

Методологія соціального дослідження (науковий семінар)

Для аспірантів

5

Політичні інститути та процеси

Для аспірантів

6

Суспільна практика політичного пізнання (науковий семінар)

Для аспірантів

7

Суспільна практика соціального пізнання (науковий семінар)

Для аспірантів

8

Філософія

9

Філософський світогляд ХХІ ст.

Для аспірантів

10

Філософія і методологія науки

Для аспірантів

  1. Дисципліни за вибором  здобувача вищої освіти

11

Гуманітарна політика держави

12

Дипломатичний бізнес-протокол та етикет

13

Дипломатичний протокол та етикет

14

Дипломатичні відносини в Україні

15

Естетика

16

Етика бізнесу

17

Іміджологія

18

Історія України

19

Історія української культури

20

Культурна спадщина України

21

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

22

Ораторське мистецтво

23

Ораторське мистецтво

Для аспірантів

24

Політичні інститути та процеси

25

Політичні комунікації

26

Політологія

27

Професійна етика

28

Релігієзнавство

29

Світова культура

30

Соціальне лідерство

31

Соціологія

32

Філософія особистості

33

Філософія права

14.10.2014
JuliaGajdaj
8248
остання редакція 21.11.2019
41571