logo
Кафедра філософії, соціології та політології
Кафедра філософії, соціології та політології
logo
Кафедра філософії, соціології та політології
img

Головна сторінка

філософії, соціології та політології

Вітаємо Вас на сторінці кафедри!

Кафедра філософії, соціології та політології була створена в 1966 р.Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі

Запрошуємо до нашої сторінки у

Сторінка кафедри в

Партнери кафедри

Umbrella Research – профільне агентство в якісній методології маркетингових, медійних та соціальних досліджень.

«Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»

Дослідницька компанія Q&Q Research

Ukrainian Marketing Group


У 2020/2021 навчальному році кафедра забезпечує викладання 33 дисциплін, зокрема нормативні гуманітарні дисципліни; дисципліни за вибором студентів;дисципліни для аспірантів та магістеріуму.


Здійснюється підготовка спеціальності здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії».

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальностей:

 • 033 «Філософія» (гарант програми – доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та політології Кравченко А.А.);
 • 052 «Політологія» (гарант програми – доктор політичних наук, професор Латигіна Н.А.).

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня «бакалавр» зі спеціальностей:

 • 054 «Соціологія», спеціалізація "Соціологія економічної діяльності" (гарант програми – доктор соціологічних наук, професор Шуст Н.Б.)
 • 052 «Політологія», спеціалізація "Політологія економічної діяльності" (гарант програми – кандидат політичних наук, доцент Міщенко А. М.).

На сьогодні створено навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін. Розроблені програми та робочі програми, опорні конспекти лекцій, комп’ютерні програми з контролю знань студентів, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання; видані підручники, навчальні посібники, хрестоматії, практикуми тощо.


ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 052 "Політологія" і 054 "Соціологія"


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


Спеціальність: «Соціологія»

Офіційна назва освітньої програми

«СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у соціально-економічній сфері, досліджень соціально-економічної взаємодії, здійснення впливу на різні верстви з метою покращення рівня життя суспільства;
 • шеститижнева практична підготовка в дослідницьких установах та організаціях.

Предмети для конкурсного відбору. Вступ 2021 р.

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Спеціальність: «Політологія»

Офіційна назва освітньої програми

«ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

Міждисциплінарна та ґрунтовна підготовка фахівців у царині міжнародних відносин та історико-культурного, суспільно-політичного, етнонаціонального та соціально-економічного розвитку країн світу, з вивченням іноземних мов. Виробнича та політологічна практики забезпечують підготовку фахівців у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються новітні науково-практичні досягнення, реалізується системний підхід у формуванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Предмети для конкурсного відбору. Вступ 2021 р.

1. Українська мова та література;

2. Історія України ;

3.  Математика або Іноземна мова або Біологія або Географія або Хімія або Фізика

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Спеціальність: «Соціологія»

Спеціалізація: «Соціологія економічної діяльності»

Соціологія - найкраща спеціальність для креативних та амбітних, що йдуть в ногу з часом, або ж переконаних нонконформістів. Якщо новини, поведінка людей на вулиці, нові практики і явища викликають у вас інтерес, якщо ви вірите, що така спостережливість може приносити дохід або ж допоможе поліпшити життя людей - то вам точно потрібно поступати на освітню програму «Соціологія»! Якщо ви комунікабельні, не боїтеся нового - ми навчимо вас бути організатором і компетентним фахівцем. Якщо ви «директор» по життю - розвинемо творчі якості та почуття нового.

Соціологія економічної діяльності сьогодні - одна з перспективних галузей вивчення економіки і суспільства, яка надає величезні можливості і дозволяє реалізувати себе у різних напрямах. Вона сприяє розумінню соціальної природи функціонування і розвитку економіки, а також ролі останньої в сучасному суспільстві. Без соціології економічної діяльності сьогодні вже не можливо уявити повноцінне навчання як соціологів, так і економістів. Соціологія економічної діяльності сприймається нами як з'єднання (або «місток») між економікою і соціологією.

               Соціологія економічної діяльності формує не тільки професійні знання в області організації і проведення соціологічних досліджень, а й призначена для підготовки фахівців для української економіки, здатних вивчати соціальний, економічний, політичний і духовний стан суспільства, закономірності і тенденції його розвитку соціологічними методами.

Крім того, студенти проходять практичну підготовку на базі відомих соціологічних і навчальних закладів та установ, в ході якої формуються їхні професійні навички.

Основними напрямами професійної діяльності бакалавра соціології є проведення соціологічних досліджень, здійснення соціального моніторингу життєдіяльності соціуму, організація роботи соціологічної служби в структурі підприємств, установ, організацій різних форм власності. Також соціолог долучається до просвітницько-профілактичної та інформаційно-рекламної діяльності, спрямованої на попередження негативних суспільних та особистісних явищ; здійснення оцінки соціально-економічних процесів; профорієнтації тощо.

Випускники за спеціалізацією «Соціологія економічної діяльності» працюють переважно в державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, політичних партіях, маркетингових та рекламних установах, в PR-агентствах, науково-дослідних центрах, громадських організаціях, засобах масової інформації (газетах, радіо, на телебаченні, Інтернет-виданнях), на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах, коледжах, гімназіях тощо.

Ви хочете цікаву, перспективну, динамічну професію, яка дала б вам змогу реалізувати себе як особистість? ТОДІ ВАМ ДО НАС!

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Соціолог –це перспективна професія, спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Що є найкрутішим в твоєму житті?

Створити родину, роботу хорошу знайти.

Спіймати й тримати шалену удачу,

Завжди бути першим. А що це все значить?

Тут все дуже просто: потрібно шлях знати.

А ми тобі можемо це підказати.

Не буде проблем. Шлях твій буде без голок

Якщо обираєш ти фах – соціолог!!!


Спеціальність: «Політологія»

Спеціалізація: «Політологія міжнародних відносин»

Вступайте до КНТЕУ та ставайте фахівцями із сучасної спеціальності – «Політологія»!

Ви маєте можливість здобути освіту, яка забезпечить Вас стабільною та престижною роботою. Програма підготовки фахівців з політології спрямована на набуття знань владно-політичних відноси на місцевому, національному та глобальному рівні, зокрема політичних ідей та концепцій, проблем влади та публічної політики, формальних та неформальних політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів, питання ролі та місця України в процесах глобальних трансформацій. Наші випускники є конкурентноздатними на ринку праці тому, що мають необхідні знання і навички залучення до міжнародної діяльності українських підприємців, управління міжнародними бізнес-проектами, оцінювання ризиків національного та міжнародного бізнес-середовища тощо.

Випускаючою кафедрою за спеціальністю «Політологія» є кафедра філософії, соціології та політології, на якій працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники і яка має необхідний аудиторний фонд, сучасну комп’ютерну техніку, матеріально-технічне та методичне забезпечення. Якщо хочете більш детально ознайомитись з нашою діяльністю – ласкаво просимо на сторінку кафедри на сайті університету.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців. Атестація випускників за спеціальністю 052 «Політологія» відбувається у формі захисту бакалаврської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка щодо присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр політології. Політолог».

Фахівці-політологи мають можливість працювати за спеціальністю:

 • в органах публічної адміністрації України (органах державної влади й місцевого самоврядування);
 • в якості наукових співробітників академічних та науково-дослідних організацій, пов’язаних з політологічною проблематикою;
 • в органах управління, на підприємствах, в установах та організаціях;редакціях ЗМІ;
 • в перекладацьких та туристичних агенціях;
 • в апараті політичних партій, комерційних та громадських організацій, що здійснюють проектну (консалтингову, консультативну, дослідницьку, аналітичну) та інформаційну діяльність в сфері політики тощо.

 Основними напрямами діяльності політологів є:

 • оцінка та аналіз проблем функціонування держави та громадянського суспільства;
 • надання послуг політичної аналітики для державних установ;
 • оцінювання ефективності внутрішньополітичного життя України;
 • дослідження і фіксація політичного життя суспільства;
 • організація діяльності політичних суб’єктів тощо.

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Якщо ти подав заяву на вступ до нашого Університету на спеціальність 052 «Політологія» - ти зробив правильний вибір!


На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

№ з/п

Назва дисципліни

Примітка

1

Бібліографія

Для аспірантів

2

Документознавство та бібліотекознавство

3

Методологія політичного дослідження (науковий семінар)

Для аспірантів

4

Методологія соціального дослідження (науковий семінар)

Для аспірантів

5

Політичні інститути та процеси

Для аспірантів

6

Суспільна практика політичного пізнання (науковий семінар)

Для аспірантів

7

Суспільна практика соціального пізнання (науковий семінар)

Для аспірантів

8

Філософія

9

Філософський світогляд ХХІ ст.

Для аспірантів

10

Філософія і методологія науки

Для аспірантів

Дисципліни за вибором  здобувача вищої освіти

11

Гуманітарна політика держави

12

Дипломатичний бізнес-протокол та етикет

13

Дипломатичний протокол та етикет

14

Дипломатичні відносини України

Для аспірантів

15

Естетика

16

Етика бізнесу

17

Іміджологія

18

Історія України

19

Історія української культури

20

Історія українського суспільства

21

Культурна спадщина України

22

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

23

Ораторське мистецтво

24

Ораторське мистецтво

Для аспірантів

25

Політичні інститути та процеси

26

Політичні комунікації

27

Політологія

28

Професійна етика

29

Релігієзнавство

30

Світова культура

31

Соціальне лідерство

32

Соціологія

33

Філософія особистості

34

Філософія права


 Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

14.10.2014
JuliaGajdaj
10369
остання редакція 19.04.2021
41571