logo
Кафедра банківської справи
Кафедра банківської справи
logo
Кафедра банківської справи
img

Головна сторінка

банківської справи

Банківський бізнес - це престижно!

Це тільки на перший погляд банкіри мають справу лише з грошима, цінними паперами, рахунками та документами. Але це зовсім не так! Їх сфера діяльності і обов’язки значно ширші! Це може бути як аналітична діяльність (планування, прогнозування, ризик-менеджмент), так і робота з клієнтами (консультування і обслуговування). А працювати такі фахівці можуть не тільки в банку, а й у кредитних організаціях, фондових біржах, страхових компаніях.

Ти - амбітний, рішучий, енергійний, цілеспрямований та комунікабельний? 

Використовуй свій аналітичний склад розуму і зроби правильний економічний аналіз, достовірне довгострокове прогнозування розвитку економіки і банківського сектора в країні, вчасно зорієнтуйся у змінах!

До уваги абітурієнтів!

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «БАНКІВСЬКА СПРАВА» (ОС "бакалавр") та "УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ БІЗНЕСОМ" (ОС "магістр") 

Якщо ти креативний та амбітний, мрієш працювати у сфері, що швидко розвивається та базується на потужних найсучасніших технологіях – банківська справа для тебе! Професія «банкір» - завжди престижна і багатогранна! Вона дає можливості тримати руку «на пульсі» фінансового ринку та зробити приголомшливу кар'єру не тільки у банку, але й в різних фінансових структурах. Якщо саме таке майбутнє ти бачиш для себе - чекаємо тебе на факультеті фінансів та банківської КНТЕУ– найпрестижнішого економічного ВНЗ країни.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО»

Фінансовий посередник  – професія майбутнього, фахівці з якої можуть працевлаштуватися у банках, інститутах спільного інвестування, біржах, кредитних спілках, брокерських та дилерських компаніях, недержавних пенсійних фондах, ломбардах та інших фінансових установах! Жодна сфера економіки не може функціонувати без послуг фінансових посередників, кількість та розмаїття яких зростає день від дня. Оволодіти сучасними фінансовими інструментами та стати впевненим у завтрашньому дні можна, навчаючись  на факультеті фінансів та банківської КНТЕУ – найпрестижнішого економічного ВНЗ країни.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФІНАНСОВЕ БРОКЕРСТВО»

Фінансовий брокер – це фаховий консультант в безкрайому просторі фінансових послуг, який допомагає клієнту зорієнтуватися в різноманітних пропозиціях фінансових установ та обрати найефективніше фінансове рішення для кожного з них.

Спеціаліст з фінансового брокерства – це фахівець, який може працювати в брокерських, страхових, консалтингових компаніях, колекторських агентствах, кредитних спілках, компаніях з управління активами, на фондових біржах, а також самостійно займатися професійною діяльністю брокера на валютному, фондовому ринку, незалежно від інших учасників. Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для опанування професій кредитного брокера, валютного брокера та страхового брокера.


Кафедра банківської справи була створена за Наказом КДТЕУ №817 від 30 червня 1997 р., як випускова кафедра з підготовки фахівців для фінансової системи України.

Як самостійний підрозділ кафедра банківської справи розпочала діяльність з 27 серпня 1997 р.

Метою діяльності кафедри банківської справи є надання високоякісних освітніх послуг щодо навчання майбутніх фахівців фінансової системи.

З моменту заснування кафедрою здійснювалось надання освітніх послуг з банківської справи, обліку і аудиту в банках, маркетингу в банках та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в банках. Прогнозуючи розвиток ринку фінансових послуг, а відтак, - потребу у конкурентоспроможних фахівцях, кафедрою започатковано підготовку фахівців з фінансового посередництва.

На сьогодні кафедра банківської справи є випусковою за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за двома спеціалізаціями "Банківська справа" та "Фінансове посередництво" освітніх ступенів «молодший бакалавр» і «бакалавр» (див.табл.1.) та "Управління банківським бізнесом" , "Фінансове посередництво"  (укр. та англ. мовами) та "Фінансове брокерство" освітнього ступеня «магістр» (див.табл. 2.).

Кафедра банківської справи КНТЕУ запрошує до навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем «молодший бакалавр»!

Ступінь молодшого бакалавра надає можливість отримати професійні навички за спеціальністю 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» на початковому (короткому) циклі вищої освіти.

Молодший бакалавр — це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Умови вступу до навчання за ОКР «молодший бакалавр»:

 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • ЗНО лише з 2-х предметів.

Переваги навчання за ОКР «молодший бакалавр»:

 • термін навчання складає лише 2 роки;
 • спеціалізовані предмети вивчаються вже з першого року навчання;
 • можливість отримання сучасної економічної спеціальності та отримання базових професійних навичок у сфері банківської справи та фінансового посередництва;
 • можливість продовження навчання на бакалаврському рівні вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування».

Основні (фахові) компетентності здобувача ОКР «молодший бакалавр»:

 • здатність оперувати сучасними економічними категоріями і поняттями;
 • здатність розуміти сутність економічних явищ та природу економічних відносин;
 • здатність аналізувати побудову економічної системи та особливості формування взаємозв’язків у ній;
 • здатність прогнозувати напрями соціально-економічного розвитку країни;
 • здатність оцінювати професійну діяльність на ринку фінансових послуг.

Таблиця 1

Форми навчання на кафедрі банківської справи за спеціальностями освітнього ступеня «бакалавр»

Ступінь вищої освіти

Галузь знань та спеціальність

Спеціалізація

Форма навчання

денна

заочна

«бакалавр»

07 "Управління та адміністрування"

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Фінансове посередництво

так

-

Банківська справа

так

так

Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «бакалавр»

галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

спеціалізації «Фінансове посередництво»

Загальні компетентності:

 • здатність формувати світогляд, духовність, розвиток людського буття, суспільства.
 • здатність оцінювати суспільні явища в розвитку людської історії.
 • здатність аналізувати соціально- економічні процеси і явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- та мікрорівнях.

Фахові (спеціальні) компетентності:

 • використання різних форм розрахунків, надання платіжних та валютних послуг;
 • надання кредитних послуг, факторингу, лізингу, послуг ломбардів, кредитних спілок (взаємокредитування);
 • надання депозитних та інвестиційних послуг, послуг недержавного пенсійного забезпечення та неприбуткового фінансового посередництва, лотерейних послуг;
 • здійснення фінансового посередництва на ринку цінних паперів, надання довірчих та аукціонних послуг;
 • надання послуг з фінансування будівництва, ріелтерських та страхових послуг;
 • підготовки інформаційного та методичного забезпечення для проведення аналізу: ефективності діяльності (грошових потоків, фінансових результатів, консультацій) фінансових посередників; реальних інвестиційних проектів підприємства;
 • проведення маркетингових досліджень та аналізу (планів розвитку, планування та прогнозування діяльності, політики) фінансових посередників, оцінки і прогнозування динаміки попиту на фінансові послуги;
 • формування іміджу фінансового посередника;
 • організації та планування діяльності (управління фінансами) фінансових посередників та прийняття управлінських фінансових рішень.

Придатність до працевлаштування. Основні професійні назви робіт у фінансових установах:

 • фахівець з (біржових операцій, ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарної діяльності, управління активами, фінансово-економічної безпеки), фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів, брокер, дилер, маклер біржовий;
 • оцінювач (експертна оцінка майна), оцінювач-експерт, аукціонист (ліцитатор);
 • інспектор (кредитний, обмінного пункту, з організації інкасації та перевезення цінностей, з контролю за виконанням доручень, з виплати пенсій, з призначення пенсій, з ліцензування);
 • конторський (офісний) службовець (аудит, аукціон, бухгалтерія, каса, розрахунок собівартості, боргові зобов'язання, застава та іпотека, інвестиції, кредит, оцінка вартості, статистика, цінні папери);
 • контролер (ломбарду, ощадного банку), Контролер-касир, Контролер-ревізор;
 • інкасатор, букмекер, кредитор, лихвар;
 • касир (в банку), обмінювач грошей, операціоніст (банк);
 • асистент (бухгалтера-експерта, актуарія, економіста-статисти, математика).

Подальше навчання. Право на здобуття ступеня магістра.

Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «бакалавр»

галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

спеціалізації «Банківська справа»

Загальні компетентності:

 • Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища.
 • Уміння використовувати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності.
 • Уміння розуміти сутність економічної системи і економічних відносин як найважливішої складової розвитку суспільства.
 • Уміння оперувати економічними категоріями та поняттями.
 • Уміння оцінювати перспективи глобалізації як новітнього етапу соціально-економічних перетворень.
 • Розуміння сутності чинників і наслідків макроекономічного розвитку та їх вплив на діяльність організації.
 • Уміння використовувати іноземні мови у професійній діяльності
 • Уміння використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності.
 • Уміння планувати процес і складати календарний план проекту за допомогою використання методів управління проектом у часі.
 • Уміння приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

Фахові (спеціальні) компетентності:

 • Уміння використовувати різні форми безготівкових розрахунків
 • Уміння надавати касові послуги.
 • Уміння надавати кредитні послуги.
 • Уміння надавати депозитні послуги.
 • Уміння надавити посередницькі послуги на ринку цінних паперів.
 • Уміння надавати валютні послуги.
 • Уміння відображати операції банку у фінансовому обліку.
 • Уміння складати фінансову та статистичну звітність банку.
 • Уміння здійснювати аналіз грошових потоків банків.
 • Уміння здійснювати аналіз фінансових результатів банків.
 • Уміння здійснювати аналіз ефективності діяльності банків.
 • Уміння здійснювати планування діяльності банку.
 • Уміння оцінювати достатність капіталу банку та обґрунтовувати найбільш ефективний варіант нарощування його капітальної бази.

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання:

Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності з узагальненим об’єктом діяльності: первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами у банках.

Первинні посади: Брокер, Дилер, Маклер біржовий, Фахівець з біржових операцій, Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, Фахівець з депозитарної діяльності, Фахівець з корпоративного управління, Фахівець з управління активами, Фахівець з фінансово-економічної безпеки, Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів ; Аукціоніст (ліцитатор), Оцінювач (експертна оцінка майна) ; Інспектор кредитний, Інспектор обмінного пункту ; Інспектор з контролю за виконанням доручень, Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, Секретар комітету (організації, підприємства, установи), Секретар правління ; Касир-експерт ; Асистент актуарія, Асистент економіста-статистика ; Організатор діловодства (види економічної діяльності); Помічник керівника підприємства (установи, організації), Референт ; Помічник керівника виробничого підрозділу, Помічник керівника іншого основного підрозділу ; Помічник члена комісії ; Інспектор з основної діяльності, Інструктор з основної діяльності, Інспектор-ревізор, Секретар колегії (комітету), Секретар ради (наукової) ; Інспектор з ліцензування ; Лаборант наукового підрозділу.

Можливість  навчання за магістерськими програмами в ВНЗ за спеціальностями та спеціалізаціями напряму підготовки – «Управління та адміністрування», («Банківська справа», «Фінансове посередництво» тощо).

Таблиця 2

Форми навчання на кафедрі банківської справи за спеціальностями освітнього ступеня «магістр» 

Освітньо-професійна
програма(О.П.П.)

Галузь знань та спеціальність

Спеціалізація

Форма навчання

денна

заочна

базовий рівень –

О.С. «бакалавр»

07 «Управління та адміністрування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

«Фінансове посередництво» (укр. та англ. мовами)

"Фінансове брокерство"

так

-

 «Управління банківським бізнесом»

так

так


Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «магістр»

галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

спеціалізацій «Фінансове посередництво»,

"Фінансове брокерство"

Загальні компетентності:

 • здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї;
 • здатність до оцінки соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега), макро-, мезо- і мікрорівнях;
 • здатність до комунікаційної діяльності;
 • здатність проявляти лідерські навички;
 • здатність розробляти проекти та управляти ними.

Фахові (спеціальні) компетентності:

 • здатність до формування та реалізації стратегії діяльності фінансової  установи;
 • здатність до  проведення макроекономічного аналізу, діагностики монетарної та фінансової політики та їх впливу на соціально-економічний розвиток країни та стан ринків фінансових послуг,
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності cуб’єктів господарювання;
 • здатність до управління активами та пасивами фінансової установи;
 • здатність до управління податковим навантаженням діяльності  фінансових  установ;
 • здатність до застосування інструментарію контролінгу в процесі управління  фінансовими установами;
 • здатність прогнозувати ситуацію на ринку фінансових послуг;
 • здатність до управління ризиками  фінансової  установи;
 • здатність до оцінювання конкурентної позиції та виявлення конкурентних переваг  фінансових  установ;
 • володіння підходами та методами оцінювання  вартості  фінансової   установи.

Придатність до працевлаштування.

Місця роботи випускників: банк, недержавний пенсійний фонд, лізингова компанія, страхова компанія, інвестиційна компанія, фінансова кампанія, факторингова компанія, ломбард, кредитна спілка, компанія з управління активами, брокерські компанії, фондові біржі, валютні біржі.

Основні посади: Керуючий (директор, інший керівник)  фінансово-кредитною установою , Завідувач ломбарду, Директор філіалу фінансово-кредитної установи, Директор департаменту, Заступник директор департаменту - начальник відділу, Завідувач відділу, Директор фінансовий, Начальник фінансового відділу, Менеджер (управитель) з грошового посередництва, Менеджер (управитель) з фінансового лізингу, Менеджер (управитель) з надання кредитів, Менеджер (управитель) з страхування, Менеджер (управитель) з фінансового посередництва, Кредитний брокер, Валютний брокер, Фондовий брокер, Страховий брокер.

Подальше навчання. 

Можливість  подовження навчання в аспірантурі.  


Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «магістр»

галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

спеціалізації «Управління банківським бізнесом»

Загальні компетентності:

 • здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї;
 • здатність до оцінки соціально-економічних процесів і явищ на глобальному (мега), макро-, мезо- і мікрорівнях;
 • здатність проявляти лідерські навички;
 • здатність розробляти проекти та управляти ними;
 • здатність до адаптації в нових ситуаціях професійної діяльності.

Фахові (спеціальні) компетентності:

 • здатність використовувати фундаментальні закономірності функціонування банківської системи у поєднанні з дослідницькими та управлінськими інструментами для здійснення наукової та професійної діяльності;
 • здатність до  проведення макроекономічного аналізу, діагностики монетарної та фінансової політики та визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток країни та банківський сектор;
 • здатність до формування інвестиційного портфеля банку за визначеними параметрами;
 • здатність до управління персоналом, раціоналізації управлінської праці та організації діловодства;
 • здатність до регулювання та нагляду за банківською діяльністю;
 • здатність до застосування інструментарію контролінгу для підтримання ефективного функціонування   банку;
 • здатність до управління ризиками банку;
 • здатність до маркетингових досліджень банку;
 • здатність до управління фінансовими результатами, фінансовою безпекою та нівелювання кризових явищ у банку;
 • володіння підходами та методами оцінювання  вартості банку та застави за його кредитами.

Придатність до працевлаштування.

Керуючий (директор, інший керівник) банком , керуючий (директор, інший керівник) установою мережі Національного банку України , президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об'єднання комерційних банків ,  менеджер (управитель) із грошового посередництва, викладач вищого навчального закладу.

Подальше навчання.

Можливість подовження навчання в аспірантурі та докторантурі.

15.10.2013
Vladimir
9072
остання редакція 12.06.2020
442224