logo
Кафедра кібернетики та системного аналізу
Кафедра кібернетики та системного аналізу
logo
Кафедра кібернетики та системного аналізу
img

Про кафедру

кібернетики та системного аналізу

Кафедра кібернетики та системного аналізу

Кафедра кібернетики та системного аналізу здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами:

"Цифрова економіка" "Інформаційні технології та бізнес-аналітика
(Data Science)"

2 липня 2019 року опубліковано звіт Всесвітнього економічного форуму стосовно важливості Data Science у світовій економіці. Наведено реальні дані про необхідність у Data Science Skills у всіх без виключення сферах діяльності людини.
Щоб детальніше дізнатись про це, завітайте на сайт World Economic Forum, або прочитайте сам звіт. Після чого, подавайте документи до нас ;)

Найпривабливіші професії ХХІ століття

Незабаром почнеться один з найвідповідальніших етапів у житті випускників – вибір майбутньої професії. Ніхто не в силах прийняти за вас це важливе рішення. Це ваш особистий вибір! Я хочу, щоб у вирії величезної кількості різних спеціальностей та освітніх програм ви звернули увагу на професії, за якими стоїть майбутнє і розвиток світу в цілому.

Останній Світовий економічний форум (World Economic Forum-2018) у своєму звіті «The Future of Jobs Report» виокремив професії, які знаходяться у стані занепаду (а їх чимало!) і професії, які стрімко набирають популярності, і в 2022 році будуть лідерами у пропозиціях вакансій світового бізнесу.

Нам приємно зазначити, що професії, пов’язані із Digital Economics та  Data Science, займають перші місця у рейтингових списках другої групи професій. Дозвольте коротко розповісти що являють собою наші перспективні освітні програми, за якими відбувається підготовка фахівців на кафедрі кібернетики та системного аналізу.

Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Цифрова економіка»

Згідно із Концепцією розвитку цифрової економіки і суспільства України ключовим напрямом розвитку світової економіки є цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що дає змогу створити інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Масштаб і темп цифрових трансформацій мають стати основними характеристиками економічного розвитку.

Фахівці в галузі цифрової володіють професійними знаннями для створення та розвитку цифрових інфраструктур вітчизняної та світової економіки: мобільних телекомунікаційних мереж, цифрового телебачення, проектів Інтернету речей, інфраструктури обчислень, віртуалізації та збереження даних, інфраструктури кібербезпеки, технологій блокчейн, електронних розрахунків та транзакцій, електронної комерції та онлайн-взаємодії суб’єктів бізнесу, інфраструктури державних послуг (електронне урядування), інфраструктури життєзабезпечення (медицина, освіта, громадська безпека, транспорт тощо), геоінформаційної інфраструктури, промислової цифрової інфраструктури.

У ході навчання бакалаври та магістри професійно вивчають фундаментальні основи цифрової економіки – Інтернет речей, технологія блокчейн, електронна комерція, електронне урядування, інформаційна та кібернетична безпека, smart-технології, технологія розробки мобільних додатків тощо.

Спеціальність 124 «Системний аналіз», освітня програма «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

За інформацією IBM, попит на фахівців, що володіють сучасними технологіями аналізу великих даних, зросте до 2,7 млн ​​до 2020 року, а Гарвардський бізнес-огляд визначив професіонала в галузі аналізу даних як «найпривабливішу роботу 21-го століття». Найбільш авторитетний веб-сайт з інформацією про роботу Glassdoor, який щорічно публікує 50 найбільш актуальних професій у США, три роки поспіль віддає перевагу фахівцям в області аналізу даних.

Кількість інформації, якою володіє світ, досягла велетенських масштабів. Про це красномовно свідчить той факт, що 90 % даних, набутих людством упродовж свого існування, отримано за останні два роки. Звичайні програмні засоби вже не можуть якісно обробляти та аналізувати отримані дані, а саме в цьому полягає основна задача бізнес-аналітика.

Системний аналіз – це вміння бачити картину світу у цілому та в деталях одночасно, відслідковувати зв’язки між об’єктами, розуміти причини та наслідки подій, які з першого погляду аж ніяк не пов’язані між собою, перетворювати пасивний багаж абстрактних даних і знань на конкретні дії.

Data Science, Data Analytics, Data Mining, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Neural Networks, Machine Learning – це найактуальніші розділи сучасної науки про дані, якими наповнене навчання фахівців за освітньою програмою «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)». Професійний аналіз даних змінює світ програмування, бізнесу і навіть споживачів не менше, ніж свого часу його змінили винахід парового двигуна або персонального комп’ютера.

Таким чином робота з інформацією набуває в усьому світі пріоритетного значення для будь-якого бізнесу. І в Україні вже зараз існує гостра потреба в талановитих аналітиках, здатних обробляти великі масиви даних для підтримки платформ штучного інтелекту.

Київський національний торговельно-економічний університет відповідає всім сучасним вимогам щодо підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі Digital Economics та  Data Science. Наразі на кафедрі кібернетики та системного аналізу відкриваються нові комп’ютерні лабораторії – «Лабораторія цифрової економіки» та «Лабораторія бізнес-аналітики», які будуть оснащені потужними комп’ютерами та спеціальним програмним забезпеченням.

Підготовку фахівців з цифрової економіки та бізнес-аналітики на кафедрі здійснюють досвідчені викладачі, серед яких доктори і кандидати економічних, технічних та фізико-математичних наук, які професійно займаються моделюванням та аналізом даних. Чотири викладачі кафедри мають сертифікати інструкторів міжнародного рівня «Data Science Instructor Bootcamp», які видані корпорацією IBM і надають право навчати та сертифікувати фахівців в галузі аналізу даних.

Бажаю вам успішної здачі ЗНО, вдалого вибору професійної кар’єри і маю надію на зустріч з Вами в якості наших студентів за освітніми програмами «Цифрова економіка (Digital Economics)» та «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)».

З повагою,

завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Роскладка А. А.

Основні дисципліни фахової підготовки
Освітня програма "Цифрова економіка" Освітня програма "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)"
 • адміністратор баз даних;
 • адміністратор комп’ютерного банку даних;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • головний адміністратор;
 • головний фахівець із програмного забезпечення;
 • економіст-аналітик;
 • експерт з питань комп’ютеризації;
 • експерт з прийняття рішень;
 • інженер із комп’ютерних систем;
 • інженер із програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • менеджер з ефективності функціонування підприємства;
 • постановник завдань з впровадження  інформаційних систем;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • фахівець з прийняття рішень;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки.
 • Data Analyst;
 • Data Scientist;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • бізнес-аналітик;
 • державний експерт;
 • інженер з управління та обслуговування систем;
 • консультант з раціоналізації виробництва;
 • консультант із системних питань в апараті органів державної влади;
 • математик-аналітик з дослідження операцій;
 • розробник проектів;
 • системний аналітик;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення;
 • фахівець із системного аналізу;
 • фахівець-аналітик з дослідження ринку інформаційних послуг.
Перспективи працевлаштування
Вища освіта в галузі цифрової економіки, інформаційних систем та бізнес-аналітики дохволяє фахівцю опанувати такі професії:
Освітня програма "Цифрова економіка" Освітня програма "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)"
 • Web-програміст;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій та комп’ютерних систем;
 • головний адміністратор;
 • головний фахівець із програмного забезпечення;
 • економіст-аналітик;
 • консультант з інформаційних технологій;
 • прикладний програміст, розробник інформаційної системи;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • бізнес-аналітик;
 • математик-аналітик з дослідження операцій;
 • розробник проектів;
 • системний аналітик;
 • фахівець з інформаційних технологій, розробки та тестування програмного забезпечення.
Дізнатися більше про освітню програму "Цифрова економіка" Дізнатися більше про освітню програму "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)"

04.06.2017
JuliaGajdaj
11331
остання редакція 01.09.2019
42718