logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Головна сторiнка

менеджменту

                         Ми у Facebook                          Ми у Telegram                        
  Ми у Instagram Ми у Google Scholar
Ми у YouTube  Ми у TikTok

Ми у LinkedIn

               

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості,
висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати
обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Кафедра менеджменту розпочала свою діяльність у 1989 р. як кафедра управління торгівлею, яка згодом
(у 1993 р.) отримала нову назву - кафедра менеджменту.
Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Сергій Іванович Бай.
Викладацький склад кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, що дозволяє майбутнім фахівцям  отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.
Кафедрою налагоджено та підтримуються гармонійні партнерські стратегічні зв’язки з великою кількістю підприємств, організацій, державних установ та громадськими організаціями.

/file/MzExMg==/bbb5151383a3a41ffbed80089613fd26.mp4

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів
"молодший бакалавр", "бакалавр",
 "магістр", 
"доктор філософії"
зі спеціальності 073 «Менеджмент»:

Що вивчають Ким працюють Яку роботу виконують Конкурентні переваги ОП

Освітня програма «Торговельний менеджмент»
(денна форма навчання, українська, англійська - на ОС "магістр")

бакалавр
Інформаційний пакет

 

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкуренті переваги:

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Управління бізнесом»
(денна та заочна форми навчання, українська, англійська - 
на ОС "магістр")
бакалавр
Інформаційний пакет

 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

магістр
Інформаційний пакет


 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Менеджмент персоналу»
(денна та заочна форми навчання - на ОС "магістр")
бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Бізнес-адміністрування»
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська)

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Промисловий менеджмент»
(денна форма навчання, українська)
бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Управління закладами охорони здоров'я»
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська)
магістр

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітня програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти молодший бакалавр
(денна та заочна форми навчання, українська)

молодший бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Конкуренті переваги:

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання, українська, англійська)

04.09.2013
chronon
24516
остання редакція 14.11.2022
05865