logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Головна сторiнка

менеджменту

                                Ми у Facebook   Ми у Telegram
         Ми у Instagram Ми у Google Scholar
        Ми у YouTube  Ми у TikTok

                  

     Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості,
висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати
обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Кафедра менеджменту розпочала свою діяльність у 1989 р. як кафедра управління торгівлею, яка згодом
(у 1993 р.) отримала нову назву - кафедра менеджменту.
Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Сергій Іванович Бай.
Викладацький склад кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, що дозволяє майбутнім фахівцям  отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейс-стаді), (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок.
Кафедрою налагоджено та підтримуються гармонійні партнерські стратегічні зв’язки з великою кількістю підприємств, організацій, державних установ та громадськими організаціями.

/file/MzExMg==/bbb5151383a3a41ffbed80089613fd26.mp4

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів
"молодший бакалавр", "бакалавр"
та "магістр"

зі спеціальності 073
«Менеджмент»:

Що вивчають Ким працюють Яку роботу виконують

Освітня програма «Торговельний менеджмент»
(денна форма навчання)

бакалавр
Інформаційний пакет

 

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Освітня програма «Торговельний менеджмент»
(денна форма навчання)

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності:

Освітня програма «Управління бізнесом»
(денна та заочна форми навчання)
бакалавр
Інформаційний пакет

 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

магістр
Інформаційний пакет


 

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Освітня програма «Менеджмент персоналу»
(денна форма навчання)
бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Освітня програма «Бізнес-адміністрування»
(денна, вечірня та заочна форми навчання)

магістр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Освітня програма «Промисловий менеджмент»
(денна форма навчання)
бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Освітня програма «Управління закладами охорони здоров'я»
(денна, вечірня та заочна форми навчання)
магістр

Можливі посади:

Зміст діяльності: 

Освітня програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти молодший бакалавр
(денна та заочна форми навчання)

молодший бакалавр
Інформаційний пакет

Можливі посади: 

Зміст діяльності: 

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»
для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії
(очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання)

04.09.2013
chronon
22880
остання редакція 18.01.2022
05865