logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Головна сторінка

товарознавства та митної справи

Товарознавство й митну справу
З’єднала кафедра одна,
І місію свою на славу
Щодень виконує вона.
Знання і досвід – поколінням
Прийдешнім, новим, молодим,
Тим, хто вже завтра своїм вмінням
Світ зробить кращим і новим!

     


Основна мета роботи кафедри товарознавства та митної справи ДТЕУ полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями у галузі товарознавства, експертизи товарів, митної справи, біржової торгівлі.


Освітні програми

Кафедра товарознавства та митної справи здійснює підготовку фахівців на трьох рівнях вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» та є випусковою за освітніми програмами «Митна справа» і «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі».


     
 

Термін навчання:
3 роки і 10 місяців (денна форма)
4 роки і 6 місяців (заочна форма)
Мова навчання: українська
 
Термін навчання:
1 рік і 4 місяці
(денна та заочна форми)
Мова навчання: українська або англійська
 

     
 

Термін навчання:
3 роки і 10 місяців (денна форма)
Мова навчання: українська
 
Термін навчання:
1 рік і 4 місяці (денна та заочна форми)
Мова навчання: українська
 

Термін навчання:
4 роки (денна та вечірня форми)
Мова навчання: українська


Кафедра має потужний кадровий і науковий потенціал, який дозволяє здійснювати теоретичні та прикладні дослідження у сфері товарознавства, експертизи, митної справи, біржової діяльності. 

Високий професійний рівень науково-педагогічних працівників та сучасна матеріально-технічна база кафедри забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців. Здійснюється наукове та методичне співробітництво з провідними навчальними закладами та організаціями - замовниками фахівців; розширюються зв’язки з вітчизняними та міжнародними партнерами, торговельними мережами.     

   

    

На кафедрі створені сучасні кабінети та лабораторії, оснащені зразками товарів, приладами для досліджень. Створено гемологічний кабінет для діагностики та експертизи ювелірних товарів, коштовного каміння, дорогоцінних металів та сплавів. Навчальний кабінет "Митної справи" кафедри оснащений сучасними комп’ютерами, має ліцензовані програмні засоби «MD Office»«QD Pro», а також ряд авторських програмних пакетів, що сприяють набуттю практичних умінь та навичок під час вивчення різних дисциплін. 

 Значна увага приділяється організації наукової роботи студентів. Упродовж усіх років навчання студенти під керівництвом професорів, доцентів працюють над обраною науковою темою. Результатом наукової роботи є публікації у збірниках наукових праць, виступи на наукових конференціях, що спрямовує студента в подальшому до навчання в магістратурі та аспірантурі.     


22.04.2013
guliya2005
19063
остання редакція 04.03.2024
437281