logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Оголошеннявсі

Викладацький склад

міжнародного, цивільного та комерційного права

                                                                             

МАЗАРАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
завідувач кафедри

n.mazaraki@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: право ЄС, позасудове вирішення спорів

Викладає дисципліни: «Право ЄС», «Інтелектуальна власність» (англ.мова)
Google ScholarORCID,ResearcherID
 


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ЗАЛУЧЕНІ НАУКОВЦІ ТА ПРАКТИКИ

ПРИМАК 
ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор

v.prymak@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного, сімейного, житлового права, захист прав та інтересів, цивільно-правова відповідальність

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Сімейне право», «Житлове право»

Google Scholar,  ORCIDResearcherID

ПІЛЬКОВ
КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент

k.pilkov@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми міжнародного торговельного права, господарського процесу та міжнародного комерційного арбітражу. 

Практичний досвід: суддя Верховного Суду

Викладає дисципліни: «Міжнародне торговельне право», «Міжнародний комерційний арбітраж»

ScopusGoogle ScholarORCIDResearcherID

ГОНЧАРЕНКО 
ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

доктор юридичних наук, доцент

 o.goncharenko@knute.edu.ua

Сфера  наукових інтересів: актуальні проблеми господарського  права, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародне приватне право , міжнародний комерційний арбітраж, права людини

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Транснаціональне торговельне право»

Google Scholar, ORCIDResearcherID

ФУРСА
СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА

доктор юридичних наук, професор

s.fursa@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: нотаріальний та виконавчий процес

Практичний досвід: професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури , прокуратури, судоустрою Інституту права КНУ ім. Тараса Шевченка

Викладає дисципліни: «Нотаріальний процес», «Національна та міжнародна правові системи», «Вчинення консулом нотаріальних дій»

Google Scholar, ORCHID, ReserchedID

ПАЛЬЧУК
ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент

 p.palchuk@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного та корпоративного права

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Корпоративне право»

Google ScholarORCIDResearcherID

КОВАЛКО
НАТАЛІЯ МИКОЛАІВНА

доктор юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор, Заслужений юрист України

Сфера наукових інтересів: верховенство права, альтернативні методи вирішення спорів, медіація, фінансове право

Практичний досвід: доцент кафедри фінансового права Інституту права ім. Тараса Шевченка, національна експертка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в проекті «Pravo-Justice»

Викладає дисципліни: Альтернативні методи вирішення спорів

МИКИТЕНКО
ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент

l.mykytenko@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: консумерське право, комерційне право, рекламне право

Викладає дисципліни: «Консумерське право», «Комерційне право», «Правове забезпечення реклами та зв’язків із громадськістю»

Google Scholar, ORCID, ResearcherID

ЙОСИПЕНКО
СОЛОМІЯ ТАРАСІВНА

кандидат юридичних наук, адвокат, медіатор

s.yosypenko@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: Позасудове вирішення спорів, медіація, Міжнародне інвестиційне право, Міжнародне приватне право, Міжнародне публічне право

Практичний досвід: адвокат практики вирішення спорів Адвокатського об’єднання MORIS

Викладає дисципліни: «Міжнародне інвестиційне право», «Міжнародне публічне право»

Google Scholar

НЕСКОРОДЖЕНА
ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

l.neskorodzhena@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, корпоративне право, механізми реалізації права власності в цивільному та господарському праві

Викладає дисципліни: «Господарське право»

Google ScholarORCID, ResearcherID

ТУЛБА
КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач

k.tulba@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського процесуального права, правове регулювання свободи пересування громадян, правове регулювання лібералізації візових режимів.

Практичний досвід: начальник юридичного відділу у комунальному підприємстві «Київводфонд»

Викладає дисципліни: «Господарське процесуальне право»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

МОЖАЙКІНА
ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор

o.mozhajkina@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право, договірне право, медіація, правове регулювання альтернативних способів вирішення спорів

Викладає дисципліни: «Альтернативні методи вирішення спорів», «Підприємницьке право», «Договірне право», «Адвокатура і нотаріат»

Google ScholarORCID, ResearcherID

БОНЬ
БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач 

o.bon@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: банківське право, юридичний супровід інвестиційних проектів

Практичний досвід: понад 5 років професійного досвіду у топових юридичних фірмах українського ринку зі спеціалізацією у банківській, фінансовій, корпоративній та реструктуризаційній практиках.

Викладає дисципліни: «Юридичний супровід інвестиційних проектів»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

ТИЩЕНКО
ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

y.tyschenko@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні питання міжнародного та міжнародного приватного права, право Світової організації торгівлі, проблеми правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, правове регулювання інвестиційної діяльності

Викладає дисципліни: «Право СОТ», «Міжнародне приватне право», «Інвестиційне право», «Правове регулювання ЗЕД»

Google ScholarORCIDResearcherID

ЛАТА
НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

n.lata@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: господарський та адміністративний процес

Практичний досвід: начальник юридичного відділу ТОВ АЕРОК

Викладає дисципліни: «Господарське процесуальне право», «Судове вирішення податкових спорів"

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

ПОГАРЧЕНКО
ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач

t.pogarchenko@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарського права, правове регулювання міжнародних відносин приватних правовідносин, правова система Європейського Союзу, правове регулювання сімейних відносин

Викладає дисципліни: «Право Європейського союзу», «Сімейне право», «Господарське право», «Підприємницьке право»

Google Scholar, ORCIDResearcherID

КУРТИНЕЦЬ
МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент

m.kurtynets@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне та приватне право.

Практичний досвід: викладає в Університеті державної фіскальної служби України

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право»

Google Scholar, ORCID, ResearcherID

РИЖЕНКО
НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

n.ryzhenko@knute.edu.ua

Cфера наукових інтересів: Актуальні проблеми цивільного, цивільного процесуального права, абсолютні права

Викладає дисципліни: «Цивільне процесуальне право»

Google ScholarORCIDResearcherID

ПЕРЕВЕРЗЄВА
ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне морське право, міжнародне приватне право

Практичний досвід: старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства в Інституті держави і права ім. В. Корецького НАН України

Викладає дисципліни: «Міжнародне морське право»

Google Scholar, ORCID

ФУРСА
ЄВГЕН ІВАНОВИЧ

кандидат юридичних наук, професор

y.fursa@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: цивільний процес, виконавчий процес, нотаріальний процес

Викладає дисципліни: «Нотаріальний процес», «Метод і тактика адвокатської діяльності», «Адвокатська діяльність»

Google Scholar, ORCIDResearcherID

ІВАСИН 
ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

o.ivasyn@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: господарське право і процес

Практичний досвід: начальник юридичного відділу КНТЕУ

Викладає дисципліни: «Господарське процесуальне право»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

ІЛЬЧЕНКО
ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

g.ilchenko@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного права, господарського права та страхового права

Викладає дисципліни: «Порівняльне цивільне право і процес», «Цивільне і комерційне право», «Підприємницьке право», «Договірне право»(англ.мова)

Google Scholar, ORCIDResearcherID

ЛИСЕНКО
ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач

y.lysenko@knute.edu.ua

Сфери наукових інтересів: цивільне право і процес

Практичний досвід: начальник відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

Викладає дисципліни: «Цивільне процесуальне право»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

ГОНЧАРОВА
ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент

y.goncharova@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: Міжнародно-правове забезпечення гендерної рівності, Міжнародний механізм захисту прав людини, Міжнародне публічне право, Право зовнішніх зносин, Дипломатичний протокол та етикет

Викладає дисципліни: «Право міжнародних торговельно-економічних організацій» (англійською мовою), «Дипломатичне та консульське право»

Google_Scholar,  ResearcherIDORCID

САГАЙДАК
ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

yu.sahaidak@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: конкурентне право, захист від недобросовісної конкуренції

Практичний досвід: доцент кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права КНЕУ ім. В.Гетьмана

Викладає дисципліни: Конкурентне право

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

 КОРЕНЮК
 ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

 кандидат юридичних наук, доцент

 o.koreniuk@knute.edu.ua

 Сфера наукових інтересів:   міжнародно-правове регулювання   інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції, актуальні проблеми господарського та підприємницького права

Викладає дисципліни: «Міжнародне торговельно-економічне право», «Інтелектуальна власність в міжнародній торгівлі»

Google Scholar, ORCIDResearcherID

БЕЗДЄНЄЖНА
МАРІЯ ЮРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент

m.bezdenezhnaia@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне право навколишнього середовища, відповідальність держав в міжнародному праві, міжнародне інформаційне право

Практичний досвід: начальник управління в Міністерстві внутрішніх справ України

Викладає дисципліни: «Розв’язання міжнародних спорів»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

ПЛАХОТНЮК 
НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА      

кандидат юридичних наук, доцент     

plakhotniuk.natalia@gmail.com

Сфера наукових інтересів: правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародний захист прав людини, міжнародне приватне право

Викладає дисципліни: «Міжнародне енергетичне право», «Міжнародно-правове регулювання перевезень»

Google Scholar, Orcid ID, Researcher ID

ПРОЦЕНКО
ІРИНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

i.protsenko@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, торгове право Німеччини, міжнародне економічне право

Практичний досвід: науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

ДЕРУНЕЦЬ
НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач

n.derunets@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: правове регулювання зовнішньої політики держави, захист зовнішньоекономічних інтересів держави

Викладає дисципліни: «Історія міжнародного права», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне повітряне право»

Google Scholar,  Researcher ID, ORCID

ГОЛУБЄВА
ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

кандидат юридичних наук, професор

v.holubeva@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, міжнародне економічне право

Практичний досвід: професор кафедри міжнародного та європейського права КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

ІВАЩЕНКО
ДАР'Я ЄВГЕНІВНА

старший викладач

d.ivaschenko@knute.edu.uа

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, міжнародно-правове регулювання трансферу технологій, міжнародне право інтелектуальної власності

Викладає дисципліни: «Міжнародно-правове регулювання трансферу технологій», «Міжнародно-правове регулювання протидії неправомірному імпорту», «Міжнародне авторське право», «Міжнародне публічне і приватне право» (англ.)

Google Scholar,  Researcher ID,  Orcid ID  

МИХАЙЛОВСЬКИЙ
ВІКТОР ІГОРОВИЧ

кандидат юридичних наук, старший викладач

v.mykhaylovskyy@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне право прав людини, міжнародне енергетичне право, міжнародне авторське право

Викладає дисципліни:  «міжнародний захист прав людини», «Міжнародне авторське право»

Google_Scholar,  Orcid ID,  Researcher ID 

СОФІЮК
ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент

t.sofiiuk@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: дослідження актуальних проблем у сфері здійснення та захисту особистих немайнових прав

Викладає дисципліни: «Сімейне право», «Договірне право», «Цивільне право» (семінарські заняття)

Google Scholar, ORCID

КАБЕНОК
ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

y.kabenok@knute.edu.ua

Сфера наукових і практичних інтересів: право неспроможності (банкрутства), господарське право, господарське процесуальне право, корпоративне право

Викладає дисципліни: «Підприємницьке право»

Google Scholar, ORCID 

КОНОНЕЦЬ
ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

o.kоnonets@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: міжнародний захист прав людини, цивільне процесуальне право

Викладає дисципліни: «Захист прав в Європейському суді з прав людини»

Google Scholar, ORCID, ReserchedID

БУКАТОВА
ДІАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, нотаріус

d.bukatova@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: правове регулювання господарських та цивільних відносин, державне управління, нотаріат, правові засади провадження торговельної діяльності

Викладає дисципліни: «Консюмерське право», «Комерційне право»

Google Scholar,  ORCIDResearcherID

НЕВАРА                                    ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне освітнє право, міжнародне право прав людини, права національних меншин, мовні права, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне співробітництво в галузі біотехнологій.

Викладає дисципліни: «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне повітряне право».

Google Scholar, ResearcherID, ORCID

МУЛЯР                          МИРОСЛАВА СЕРГІЇВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач

m.muliar@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: цивільне право, господарське право, бізнес і права людини, захист прав споживачів у сфері фінансових послуг, банківські правочини.

Викладає дисципліни: «Господарське право»

Google Scholar

ЗЕЛЕНИЦЯ
ІРИНА МИХАЙЛІВНА

старший викладач

i.zelenytsa@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право

Викладає дисципліни: « Основи римського цивільного права», «Підприємницьке право», «Теорія держави і права»

Google Scholar, ORCID, ResearcherID

КОРОЛЬКОВ
ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

старший викладач

o.korolkov@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: римське право, теорія держави і права

Викладає дисципліни: «Основи римського цивільного права», «Теорія держави і права»

 Google Scholar, ORCID, ReserchedID

КОРТУКОВА                    ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, Міжнародний захист прав людини, Міжнародне міграційне право

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне і приватне право»

Google Scholar, ORCID, ResearcherID

ГУРІН
КАТЕРИНА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач

k.hurin@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: історія міжнародного права, теорія міжнародного права, міжнародне повітряне право, право міжнародних договорів, міжнародне право у період збройних конфліктів

Google Scholar,  ResearcherID,  ORCID 

ШКРЕБТІЄНКО
АННА ГЕННАДІЇВНА

асистент

anna.shkrebtienko2018@knute.edu.ua

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне морське право

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право»

Google ScholarORCIDResearcherID

13.03.2016
438237
58516
остання редакція 12.03.2021
433884