logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Щодо ВКР та курсових робіт

економіки та фінансів підприємства

Поточна інформація щодо випускних кваліфікаційних робіт

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)

ОНОВЛЕНА ТЕМАТИКА ВКР

Завдання на ВКР (бланк)

Рекомендації щодо написання студентської наукової статті (див. п. 1.5 та дод. А Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект), затв. вченою радою КНТЕУ 30.08.19)

Номери наказів про затвердження тем ВКР (захист у 2021 р.)

Графік виконання ВКР (захист у 2021 р.)

Зразок титульної сторінки ВКР (захист у 2021 р.)

  • ​спеціалізація "Економіка та безпека бізнесу"
    • денна форма навчання
    • заочна форма навчання
  • ​спеціалізація "Фінансовий менеджмент" 

Зразок анотації

Приклади бібліографічного опису використаних джерел

Зразок рецензії

Критерії оцінювання ВКР на попередньому захисті

Інструкція щодо попереднього захисту ВКР

Графік попереднього захисту ВКР (листопад 2021 року)

Графік захисту курсових робіт 

Порядок захисту курсових робіт

Контакти

debf@knute.edu.ua 

 

 

Внутр.тел.   

Зовн.тел.   

Ауд.   

БЛАКИТА Ганна Владиславівна

Завідувач кафедри

12-90

531-47-69

А-439

Викладацька

12-91

-

А-441

Викладацька

12-92

-

А-456

Лаборантська

12-94

531-48-18

А-452

Лаборантська 

12-93

531-48-19

А-437

04.09.2013
Vita
12107
остання редакція 28.01.2021
849