logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Головна сторінка

економіки та фінансів підприємства

Res severa est verum gaudium
Cерйозні справи є істинною радістю
Сенека


Ми у  Facebook

Ми у Instagram

Ми у Telegram

Кафедра започаткувала підготовку фахівців за спеціалізацією "Економіка торгівлі"


Кафедра створена в 1966 р. і до 1993 р. мала назву кафедра економіки торгівлі. З перших років існування стала однією з провідних кафедр Київського торговельно-економічного інституту. Згодом з її складу виокремилася кафедра управління торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та кафедра організації торгівлі (нині - кафедра маркетингу), а пізніше - кафедра зовнішньоекономічної діяльності (нині - кафедра міжнародної економіки). З 2012 року кафедра має назву економіки та фінансів підприємства.

     Науковий та викладацький потенціал: професорсько-викладацький склад кафедри  становить  30 викладачів, з яких 26 мають науковий ступінь, у тому числі  шість докторів наук, професорів. 
      Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Блакита Ганна Владиславівна.

     Пріоритетні завдання кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців в області економіки та фінансів підприємства, формування спеціальних поглиблених теоретичних знань, практичних навичок та вмінь у сфері економічної і фінансової діяльності та економічної безпеки підприємства; підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти (PhD), до викладацької діяльності, наукового консультування у бізнес-структурах.


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

здійснює підготовку фахівців

освітнього ступеня "бакалавр"

спеціальність 051 "Економіка"

Економіка бізнесу

 

Зміст діяльності: власна підприємницька діяльність, комплексна економічна діагностика бізнесу, аналіз та планування фінансових результатів діяльності бізнесу, оптимізація обсягу та структури витрат підприємства, управління конкурентоспроможністю бізнесу, організація системи стимулювання праці на підприємстві.

Можливі посади: керівник малого підприємства; економіст; економічний радник; економіст-аналітик; консультант з економічних питань; економіст-фінансист; економіст з праці; економіст по плануванню виробництва; економіст відділу бюджетного планування; економіст по ціноутворенню; начальник планово-економічного відділу.

Інформаційний пакет

 Економіка торгівлі new

спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

 Корпоративні фінанси

Зміст діяльності: формування, розподіл та використання капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій (підприємства), аналіз майна і капіталу підприємства, оцінка вартості залучення капіталу підприємства, оцінка фінансового стану підприємства, корпорації комплексна діагностика фінансової діяльності підприємства, корпорації раціоналізації інвестиційної діяльності та оцінювання фінансових ризиків.

Можливі посади: фінансист; інвестиційний аналітик; фінансовий контролер; експерт з кредитування.

Інформаційний пакет

освітнього ступеня "магістр"

спеціальність 051 "Економіка"

 Економіка та безпека бізнесу
 Фінансовий менеджмент (в т.ч. англомовна програма)

Зміст діяльності: розробка фінансової стратегії підприємства, обґрунтування потреби в активах та капіталі, оптимізація структури джерел залучення фінансових ресурсів , збалансування та синхронізація грошових потоків підприємства, забезпечення фінансової рівноваги підприємства, забезпечення максимізації ринкової вартості підприємства.

Можливі посади: фінансовий менеджер; фінансовий директор; начальник фінансового департаменту; фінансовий аналітик; фінансовий контролер; керівник малого підприємства.

Інформаційний пакет


      На базі кафедри працюють наукові школи проф. Бланка І.О., проф. Блакити Г.В. та проф. Гуляєвої Н.М.
     Науковці кафедри мають значний обсяг навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі у  виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Викладачі кафедри залучаються до участі в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та олімпіад зі спеціальності «Економіка», Галузевих конкурсних комісіях ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та дипломних робіт у різних ВНЗ України.
    Провідні науковці кафедри беруть активну участь у законотворчій діяльності, у наукових та громадських радах, комісіях, програмах, є виконавцями науково-дослідних робіт. 

     Сфера наукових інтересів кафедри:
 • економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств;
 • управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
 • фінансово-економічні проблеми розвитку торгівлі, її окремих підгалузей та підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні;
 • фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий менеджмент підприємства;
 • розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва.

   

  Кафедра здійснює наукове співробітництво в різних формах з 45 установами. Активною є робота щодо налагодження міжнародного співробітництва. Здійснюється співпраця в напрямку розвитку спеціальностей і спеціалізацій кафедри з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Департаментом фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Українським фондом підтримки підприємництва, Українським Союзом Промисловців та підприємців, Спілкою малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілкою кризис-менеджерів України, Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольним комітетом, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, Всеукраїнською спілкою вчених-економістів.

    За останні роки налагоджено партнерські зв’язки з французькою Компанією L'Oréal, компанією з продажу  вітчизняної косметики ТОВ «ЛАССІ»,  з холдингом «Баядера Груп».     Практика та стажування студентів. За цим напрямом кафедра активно співпрацює з провідними підприємствами торгівлі України, зокрема: ПАТ,  ТОВ «Фуршет», ПрАТ «Квіза Трейд», “Універмаг “Дитячий світ”, ТОВ "Суматра" (ТМ «Космо»), ТОВ «Інтенд Україна», ТОВ “Теско Сервіс” (мережа ресторанів “Два Гуся”), Представництво  L'Oréal, West House of Commerce LTD (Канада), «Franchising Full Cycle», ТОВ «ЛАССІ» , ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», «Gerchik&Co»  та іншими.

Контактні телефони кафедри: 

531-48-19 (внутрішній 12-93) - А-437;
531-48-18 (внутрішній 12-94) - А-452а;
E-mail:  debf@knute.edu.ua

20.01.2015
guliya2005
16253
остання редакція 10.09.2020
849